Veronica Bergan
Foto: Torje Jenssen
Veronica Bergan
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk veronica.bergan@uit.no +4777660466 92292777 Tromsø ILP 3.022

Veronica Bergan


Fagseksjonsleder i barnehagelærerutdanningen

Stillingsbeskrivelse

Fagseksjonsleder på Barnehagelærerutdanningen (BLU)

Førsteamanuensis i naturfagdidaktikk

 


 • Bergan, Veronica; Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem. I Want to Participate—Communities of Practice in Foraging and Gardening Projects as a Contribution to Social and Cultural Sustainability in Early Childhood Education. Sustainability 2021; Volum 13 (8). ISSN 2071-1050.s doi: 10.3390/su13084368.
 • Bergan, Veronica. Helsefremming og livsmestring på timeplanen. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica. Livsmestring – hva kan det romme?. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.
 • Heggen, Marianne Presthus; Sageidet, Barbara Maria; Goga, Nina; Grindheim, Liv Torunn; Bergan, Veronica; Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Lynngård, Anne Myklebust. Children as eco-citizens?. (fulltekst) Nordic Studies in Science Education 2019; Volum 15 (4). ISSN 1504-4556.s 387 - 402.s doi: 10.5617/nordina.6186.
 • Bergan, Veronica; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem. Nytter det å lære å sortere søppel?. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 167 - 184.
 • Bergan, Veronica; Bjørndal, Kristin Emilie W. Barnehagen – første steg mot en bærekraftig utvikling. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 21 - 35.
 • Bergan, Veronica. Hvordan kan økologisk dyrking bidra til bevissthet for bærekraft?. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 99 - 114.
 • Bartnæs, Pernille Elisabeth; Bergan, Veronica. Dyrking som stedlig læring i barnehagen. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2.s 169 - 188.
 • Bergan, Veronica; Kileng, Øyvind; Sun, Baojian; Robertsen, Børre. Regulation and function of interferon regulatory factors of Atlantic salmon. Molecular Immunology 2010; Volum 47. ISSN 0161-5890.s 2005 - 2014.s doi: 10.1016/j.molimm.2010.04.015.
 • Kileng, Øyvind; Bergan, Veronica; Workenhe, Samuel Tekeste; Robertsen, Børre. Structural and functional studies of an IRF-7-like gene from Atlantic salmon. Developmental and Comparative Immunology 2009; Volum 33 (1). ISSN 0145-305X.s 18 - 27.s doi: 10.1016/j.dci.2008.07.020.
 • Lauksund, Reidunn Silje; Svingerud, Tina; Bergan, Veronica; Robertsen, Børre. Atlantic salmon IPS-1 mediates induction of IFNa1 and activation of NF-kappa B and localizes to mitochondria. Developmental and Comparative Immunology 2009; Volum 33 (11). ISSN 0145-305X.s 1196 - 1204.s doi: 10.1016/j.dci.2009.06.012.
 • Bergan, Veronica; Jagus, Rosemary; Lauksund, Silje; Kileng, Øyvind; Robertsen, Børre. The Atlantic salmon Z-DNA binding protein kinase phosphorylates translation initiation factor 2 alpha and constitutes a unique orthologue to the mammalian dsRNA-activated protein kinase R. The FEBS Journal 2008; Volum 275. ISSN 1742-464X.s 184 - 197.s doi: 10.1111/j.1742-4658.2007.06188.x.
 • Bergan, Veronica; Steinsvik, Silje; Xu, Hao; Kileng, Øyvind; Robertsen, Børre. Promoters of type I interferon genes from Atlantic salmon contain two main regulatory regions. The FEBS Journal 2006; Volum 273 (17). ISSN 1742-464X.s 3893 - 3906.
 • Bergan, Veronica; Robertsen, Børre. Characterization of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) Mx protein expression. Developmental and Comparative Immunology 2004; Volum 28. ISSN 0145-305X.s 1037 - 1047.
 • Robertsen, Børre; Bergan, veronica; Røkenes, Torunn; Larsen, rannveig; Albuquerque, artur. Atlantic salmon interferon genes: cloning, sequence analysis, expression, and biological activity. Journal of Interferon and Cytokine Research 2003; Volum 23. ISSN 1079-9907.s 601 - 612.
 • Bergan, veronica; Robertsen, Børre. Cloning of an Mx cDNA from Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) and charaterization of Mx mRNA expression in response to double-stranded RNA or infectious pancreatic necrosis virus. (data) Journal of Interferon and Cytokine Research 2000; Volum 20. ISSN 1079-9907.s 701 - 710.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica. Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.s 201 - 223.
 • Bergan, Veronica; Bjørndal, Kristin Emilie W. Bærekraft i praksis i barnehagen. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 99 - 114.
 • Bergan, Veronica. Studentaktiv læring for bærekraft i barnehagelærerutdanningen – økologisk, sosial og kulturell bærekraft. Lærerutdanningskonferansen 2022 2022-04-27 - 2022-04-27 2022.
 • Bergan, Veronica; Heim, Greta; Myrstad, Anne. Sami culture as an interdisciplinary topic in early childhood teacher education. BRIDGES' Web Conference on interdisciplinary teacher education to address future challenges 2022-03-31 - 2022-04-01 2022.
 • Bergan, Veronica; Myrstad, Anne. Samiske perspektiver i natur og friluftsliv i barnehagen. Samisk synlighet, respekt og stolthet på ILP 2021-12-13 - 2021-12-13 2021.
 • Bergan, Veronica; Haugseth, Bengt; Killengreen, Siw Turid; Johnsen, Ragni Vik. Samisk synlighet, respekt og stolthet på ILP, UiT. Samisk synlighet, respekt og stolthet på ILP 2021-12-13 - 2021-12-13 2021.
 • Bergan, Veronica; Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem. Jeg vil være med – praksisfellesskap i høstings- og dyrkingsprosjekter som et bidrag til sosial og kulturell bærekraft i barnehagen. Norsk barnehageforskningskonferanse 2021-10-26 - 2021-10-28 2021.
 • Haugseth, Bengt; Husjord, Line; Bergan, Veronica. Mat og musikk for livsmestring. Video-blogg (data) 2021-08-23 - 2021.
 • Sørensen, Yvonne; Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica. Etablering av psykososialt læringsmiljø. Vlogg (data) 2021-08-23 - 2021.
 • Storvik, Line Fredheim; Heggen, Marianne Presthus; Bergan, Veronica. - Må gjøre mer enn å sortere avfall. 2020.
 • Bergan, Veronica. Verdien av å dyrke mat i barnehagen. Første steg 2020; Volum 4. ISSN 1504-1891.s 50 - 53.
 • Bergan, Veronica; Heggen, Marianne Presthus. Barnehagelærerne må gjøre mer enn å sortere avfall. (data) 2020.
 • Bergan, Veronica; Frantzen, Linda. Helsefremming og livsmestring på timeplanen. Norsk Barnehageforskningskonferanse 2020-09-28 - 2020-09-30 2020.
 • Sageidet, Barbara Maria; Heggen, Marianne Presthus; Bergan, Veronica; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem; Grindheim, Liv Torunn; Bøe, Kari Wallem; Goga, Nina; Lynngård, Anne Myklebust; Nappen, Kari Grutle; Lynngård, Johanne; Maison, Lea Marie; Crisostomo, Anita Tvedt; Kaldhusseter, Remi; Knudsen, Sissel. Children as eco-citizens – field work experiences and quandaries with the participatory design. Norsk Barnehageforskningskonferanse 2020 2020-09-28 - 2020-09-30 2020.
 • Heggen, Marianne Presthus; Sageidet, Barbara Maria; Bergan, Veronica; Goga, Nina; Grindheim, Liv Torunn; Krempig, Inger Wallem; Lynngård, Anne Myklebust; Utsi, Tove Aagnes. Being and becoming ecocitizens. Forskerforum BARNkunne, online meeting 2020-03-20 - 2020-03-20 2020.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Bergan, Veronica. Bærekraft i praksis i barnehagen - fagseminar. Romsdal Barnehagestevne 2019 2019-10-07 - 2019-10-07 2019.
 • Bergan, Veronica. Spør meg om utdanning for bærekraftig utvikling. Miniforedrag! Læring og miljø (data) 2019-09-18 - 2019-09-18 2019.
 • Bergan, Veronica. Bærekraft i praksis i barnehagen. Barnehagekonferansen 2019-06-06 - 2019-06-06 2019.
 • Bergan, Veronica; Bartnæs, Pernille Elisabeth. Exploring the kindergarten teacher’s role in garden activities for sustainability – A case study from an Arctic kindergarten. EECERA 29th Conference 2019-08-20 - 2019-08-23 2019.
 • Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem; Bergan, Veronica. Plukke, sortere og gjenbruke i barnehagen. Forskerfrø - barnehage konferanse 2019-02-04 - 2019-02-05 2019.
 • Heggen, Marianne Presthus; Sageidet, Barbara Maria; Bergan, Veronica; Crisostomo, Anita Tvedt; Goga, Nina; Grindheim, Liv Torunn; Krempig, Inger Wallem; Lynngård, A.M.; Maison, Lea Marie; Utsi, Tove Aagnes. Å være og bli øko-borger. Åpningskonferanse BARNkunne - Senter for barnehagerelevant forskning 2018-08-29 - 2018.
 • Langholm, Guri; Bergan, Veronica. Bærekraft i barnehagen. Fagseminar for Norlandiabarnehagene 2018-10-02 - 2018-10-03 2018.
 • Wergedahl, Hege; Bergan, Veronica. Food and Food production. UTFORSK project meeting for university staff 2018-06-21 - 2018-06-21 2018.
 • Bergan, Veronica. Bærekraftig pedagogikk i barnehagelærerutdanningen. (data) 2018.
 • Bergan, Veronica. Hvor blir søpla vår av?. Barneuniversitetet 2018-02-18 - 2018-02-18 2018.
 • Bergan, Veronica. Sustainable futures in Arctic kindergartens.. CHINOR Education day 2018-04-16 - 2018-04-20 2018.
 • Ødegaard, Elin Eriksen; Li, Minyi; Wang, Xinghua; Birkeland, Åsta; Wergedahl, Hege; Bergan, Veronica. Sustainable Futures – Strengthening educational research and practice on ecological and social citizenship through collaboration between Chinese and Norwegian researchers. Education day - Norwegian Education and Research delegation to China on the occasion of the NOrwegian Minister of Research and Higher Education 2018-04-16 - 2018-04-20 2018.
 • Bergan, Veronica. Økologisk dyrkingsprosjekt i barnehagen som redskap for økt bevissthet og nærhet til mat.. Mat, måltid og fysisk aktivitet i barnehagen 2016-11-01 - 2016-11-01 2016.
 • Bergan, Veronica. Forskningsdagene utforsker grensen mellom by og land. Potetdyrking i byen - muligheter og begrensninger. Barnas matfestival på Holt 2016-09-25 - 2016-09-25 2016.
 • Bergan, Veronica. Økologisk dyrking av potet. (data) 2016.
 • Bergan, Veronica. Naturens gaver for nordnorske ganer. (data) 2016.
 • Bergan, Veronica. Fra jord til bord i barnehagen. Lørdagsuniversitetet 2015-10-17 - 2015-10-17 2015.
 • Bergan, Veronica. FoU-dag: Økologisk dyrking i barnehagen. FoU-dag for barnehagefaglig forskningsgruppe ved ILP 2015-10-22 - 2015-10-22 2015.
 • Bergan, Veronica. Braksuksess med barnefestival. (data) 2015.
 • Bergan, Veronica. Økologisk dyrking i barnehagen. Jordas dag festival på Holt (data) 2015-04-26 - 2015-04-26 2015.
 • Buvang, Heidi; Bergan, Veronica. Samspill og vekst i felles drivhus! Førskolen/barnehagen i profesjonell utvikling. Nordisk konferanse om aksjonslæring og aksjonsforskning NORALF 2015 2015-05-18 - 2015-05-19 2015.
 • Bergan, Veronica. Skitt under neglene gir viktig læring. (data) 2015.
 • Bergan, Veronica. Viktig å dyrke maten sin selv. (data) 2015.
 • Bergan, Veronica. Barn med grønne fingre. (data) 2015.
 • Svingerud, Tina; Lauksund, Silje; Bergan, Veronica; Robertsen, Børre. Identification and functional studies of an interferon promoter stimulating protein (IPS-1) from Atlantic salmon. ISDCI Congress 2009-06-28 - 2009-07-04 2009.
 • Bergan, Veronica; Kileng, Øyvind; Sun, Baojian; Robertsen, Børre. Atlantic salmon interferon regulatory factors. ISDCI conference 2009-06-28 - 2009-07-04 2009.
 • Bergan, Veronica; Sun, Baojian; Svingerud, Tina; Robertsen, Børre. The type I interferon system of Atlantic salmon. Cytokines 2008 2008-10-12 - 2008-10-16 2008.
 • Bergan, veronica; Steinsvik, Reidunn silje; Helland, Kirsti; Robertsen, Børre. Hvordan virus "skrur på" interferon-produksjonen hos laks. Frisk Fisk 2007 2007-01-23 - 2007-01-26 2007.
 • Bergan, veronica; Jagus, Rosemary; Steinsvik, Reidunn silje; Kileng, Øyvind; Robertsen, Børre. Atlantic salmon possesses two interferon inducible eIF2alpha kinases; PKR and PKZ. 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FISH IMMUNOLOGY 2007-06-18 - 2007-06-22 2007.
 • Bergan, veronica; Jagus, Rosemary; Steinsvik, Reidunn silje; Robertsen, Børre. The Atlantic salmon z-DNA binding protein kinase phosphorylates eIF2alpha and constitutes a unique orthologue to the mammalian dsRNA activated protein kinase R. 10th international ISDCI conference 2006 2006-07-01 - 2006-07-06 2006.
 • Bergan, veronica; Steinsvik, Reidunn silje; Xu, Hao; Robertsen, Børre. Promoters of type I interferon genes from Atlantic salmon contain two main regulatory regions. 10th Congress of the International Society of Developmental and Comparative Immunology 2006-07-01 - 2006-07-06 2006.
 • Bergan, veronica; Steinsvik, Silje; Xu, Hao; Kileng, Øyvind; Robertsen, bØrre. Promoter analysis of two Atlantic salmon type I interferon genes. 2005 Annual meeting of International Society for Interferon and Cytokine Research 2005-10-20 - 2005-10-24 2005.
 • Bergan, veronica; Robertsen, Børre. Atlantic halibut Mx genes and proteins, and Atlantic salmon interferon genes. Cloning, characterization and expression. 2004.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  (Ut)danning for bærekraftig utvikling i barnehage og barnehagelærerutdanning

  Økologisk dyrking i barnehagen http://okologiskdyrking.blogspot.no/

  Livsmestring, oppmerksomt nærvær, relasjonskompetanse, danning og refleksjon.

  Elevaktive læringsmetoder gjennom kroppslig og stedlig læring

  BARNkunne: Å være og bli økoborger. Et forskningssamarbeid med Høgskolen på Vestlandet og BARNKUNNE senter for barnehageforskning på en mer rettferdig og bærekraftig framtid. https://www.hvl.no/om/barnkunne/

  BRIDGES - Brobygging mellom behov i lærerutdanning og skole gjennom tverrfaglig arbeid med folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/samfunnsfagdidaktikk/bridges/om-forskningsprosjektet-bridges 

   

  Undervisning

  Naturfagsdidaktikk på Barnehagelærerutdanningen (BLU) 

  Grunnemne: Natur, helse og bevegelse (BLU-1005/BLU-1015)

  Forsterkningsemne: Natur, helse, lek og læring (BLU-1211)

  Videreutdanning: Naturfag og matematikk i barnehagen (VID-6204)

  Utviklingsprosjekt for undervisningskvalitet: Sosial bærekraft og livsmestring i en helhetlig lærerutdanning.

  Utviklinkgprosjekt for undervisningskvalitet: Økologisk dyrking i barnehagen

  FoU for undervisningskvalitet: Bærekraftig pedagogikk i barnehagelærerutdanningen - Fra jord til bord