Personkort bilde

Heidi Adolfsen

Avdelingsdirektør Ledelse og stab FUF
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Tidligere praksis:

Studiedirektør, UiT, feb. 2012 - des.2018

Seniorrådgiver, Universitetets videre- og etterutdanning (U-vett), UiT

Stabsleder studieenheten, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiT

Assisterende fakultetsdirektør, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiT

Studie- og forskningskonsulent, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Undervisningskonsulent, Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning og Institutt for statsvitenskap.

Utredningskonsulent, Troms Fylkeskommune, Helse- og sosialetaten. Prosjekt "Psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy" og "Psykiatrisk senter for Nord-Troms"

Konsulent Tromsø Trygdekontor

Utdanning:

Cand.polit. med hovedfag i samfunnsvitenskap, samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning

Lederkurs I og LUP II, I-pluss

Engelsk for næringsliv og offentlig sektor, UiT

Styrekompetanse, BI

 

[Loading...]