Hanne Cathrin Gabrielsen


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Faglig koordinator for masterprogrammene strategisk ledelse og økonomi (MBA) og Organisasjon og ledelse for offentlig sektor (MPA)


 • Trine Fossland, Hanne C Gabrielsen :
  Lederes skjønnsmessige balansekunst - en studie av lederes skjønn i oversettingen av en ide om flercampusundervisning
  Fagbokforlaget 2017
 • Turid Moldenæs, Hanne C Gabrielsen :
  Kvalitetsikring og etisk regnskap
  2005
 • Lene Foss, Hanne C Gabrielsen :
  Likt eller ulikt? Holdninger til rekruttering av nyansatte
  Abstrakt forlag 2002
 • Lene Foss, Hanne C Gabrielsen :
  Leker like barn best? Betydningen av kjønn og kultur for kontaktmønsteret i organisasjoner
  Nordiske organisasjonsstudier 2002
 • Hanne C Gabrielsen, Moldenæs Turid :
  Kvalitetssikring og etisk regnskap: Et nyinstitusjonelt perspektiv
  Beta 2002
 • Lene Foss, Hanne C Gabrielsen :
  Likt eller ulikt? - Entreprenørers holdninger til kompetanseanskaffelse
  Beta 2002
 • Lene Foss, Hanne C Gabrielsen :
  Kontakt mellom lederskap og ansatte. Hva betyr organisasjonens formelle og fysiske struktur og dens demokrati?
  1999
 • Hanne C Gabrielsen :
  Konsekvenser av globalisering i lys av et nyinstitusjonelt perspektiv - Like eller unike organisasjoner?
  Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 1998 FULLTEKST
 • Hanne C Gabrielsen :
  Stedbunden eller Stedløs? - En studie av samhold, trivsel og samarbeid i et flerkulturelt arbeidsmiljø
  2004
 • Geir Bye, Ådne Danielsen, Hanne C Gabrielsen, Anne Katrine Normann :
  Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Båtsfjord AS 21. og 22. oktober 2003. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.
  UiT Norges arktiske universitet 2004
 • Geir Bye, Anne Katrine Normann, Hanne C Gabrielsen, Lene Foss :
  Tilbakemelding etter besøk ved Seafood Vardø AS 5. desember 2001. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.
  UiT Norges arktiske universitet 2002
 • Lene Foss, Hanne C Gabrielsen :
  Mellomlederes kontaktmønster med produksjonsansatte i en flerkulturell bedrift - utfordringer for lederrollen
  2001
 • Lene Foss, Hanne C Gabrielsen :
  Fra entreprenør til bedriftsleder: Holdninger til utvidelse av kompetanse
  1999
 • Lene Foss, Hanne C Gabrielsen :
  Kontakt mellom lederskap og ansatte - Hva betyr formell organisasjonens formelle og fysiske struktur og dens demografi
  1999
 • Hanne C Gabrielsen :
  Etisk regnskap - fra ide til praksis: En studie av adoptering og handtering av Etisk regnskap på bransje- og bedriftsnivå
  1998

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →