Personkort bilde
Foto: Torje Jenssen

Torunn Berger

Økonomi/regnskap Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Eksternt finansierte prosjekt ved Institutt for historie og religion (IHR) og Kvinnforsk.

Regnskap og bilagsbehandling for Kvinnforsk (innkjøp, rekvisisjoner, honorar, refusjoner, reiseregninger, fakturering)

Sekretær for valgstyret på HSL-fak

Kontaktperson, bistand for arrangementer i planleggingsfasen

  • Gerrard, Siri; Berger, Torunn; Hovda Lien, Ingrid; Nordbrønd, Lise; Valestrand, Halldis; Pedersen, Paul; Westgård, Andreas. Gendered geographical mobility and quantitative data: A pilot study with examples from Faroe Island, Iceland and North Norway. Internasjonalt 2012-09-10 - 2012-09-12 2012.

  • Gerrard, Siri; Berger, Torunn; Hovda Lien, Ingrid; Nordbrønd, Lise; Valestrand, Halldis; Pedersen, Paul; Westgård, Andreas. Gendered geographical mobility and quantitative data: A pilot study with examples from Faroe Island, Iceland and North Norway. Internasjonalt 2012-09-10 - 2012-09-12 2012.

  • [Loading...]