Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak


Fakultetsadministrasjonen, under ledelse av fakultetsdirektør Øyvind Edvardsen, er inndelt i to seksjoner, hhv Stabs - og forskningsseksjonen og Seksjon for forskning, utdanning og formidling.

Stabs- og forskningsseksjonen

Ledes av fakultetsdirektør Øyvind Edvardsen.

Stabs- og forskningsseksjonen sørger for den daglige driften ved fakultetet og yter tjenester til alle ansatte. Seksjonens ansvarsområder er økonomi, personal, tilrettelegging av infrastruktur og kontorstøtte. I tillegg kommer forskningsadministrative tjenester som bl.a. forskergruppene, bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet og sekretærfunksjon for Forskningsutvalget (FU). 

Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Ledes av konstituert seksjonsleder Lene Emilie Øye.

Fakultetet tilbyr masterstudium i rettsvitenskap, LL.M.-program i havrett samt  ph.d.-program i rettsvitenskap. Seksjonen har det administrative ansvaret for disse studietilbudene ved fakultetet.  Ansvaret omfatter opptak, informasjon og veiledning, undervisning og prøving, evaluering, studentutveksling og saksbehandling av studiesaker, herunder sekretariatsarbeid for Studieutvalget (SU).

 

Ansatte ved Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak:

[Loading...]