Bilde av Odu, Obiajulu
Bilde av Odu, Obiajulu
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket obiajulu.odu@uit.no +4777645299 +47 91842444

Obiajulu Odu


Systemutvikling

Stillingsbeskrivelse

Software/systemutvikling, oppfølging og vedlikehold av web baserte/databasesystemer og -tjenester ved UB, bl.a.

 • Munin - UiTs vitenarkiv og innleveringssytem for mastergrader og doktorgrader.
 • Open Polar - søkeportal for forskningsbasert informasjon om Arktis og Antarktis.
 • Septentrio Academic Publishing - en publiseringstjeneste for tidsskrifter og serier utgitt ved UiT.
 • DataverseNO - et generelt forskningsdataarkiv for åpne data for norske forskningsinstitusjoner.
 • Arkitekturguide for Nord-Norge - UBs bildedatabaser
 • UBs intranett - interne sider

Driftsansvar for UBs Debian/Linux webservere

Hovedverneombud, UB


 • Philipp Conzett, Vyacheslav Tykhonov, Rolf Andersen, Loïc Bergeron, obiajulu Odu :
  Cloud Migration of DataverseNO
  2023 ARKIV / PROSJEKT
 • Tamer Abu-Alam, Per Pippin Aspaas, Noortje Dijkstra, Lars Figenschou, Leif Longva, Karl Magnus Nilsen m.fl.:
  Open Polar – a global open access portal to research on the polar regions
  2021 ARKIV
 • Glennda Villaflor, Abdurhman Kelil Ali, Helene N. Andreassen, Philipp Conzett, Lars Figenschou, stein HØydalsvik m.fl.:
  Open Research Data: Experiences from UiT The Arctic University of Norway
  2019
 • Glennda Villaflor, Abdurhman Kelil Ali, Helene N. Andreassen, Philipp Conzett, Lars Figenschou, stein HØydalsvik m.fl.:
  Research Data Management at UiT The Arctic University of Norway
  2019
 • Trude Eikebrokk, Aysa Ekanger, Katherine Jaramillo Fonn, Jan Erik Frantsvåg, obiajulu Odu :
  Some highlights from the PKP 2019 International Scholarly Publishing Conference
  Nordic Perspectives on Open Science 2019 ARKIV / DOI
 • Tamer Abu-Alam, Karl Magnus Nilsen, obiajulu Odu, stein HØydalsvik :
  Archiving and collecting Arctic datasets: Open Arctic Research Index
  2019 ARKIV
 • Abdurhman Kelil Ali, Aysa Ekanger, Glennda Villaflor, Helene N. Andreassen, Karl magnus Nilsen, Lars Figenschou m.fl.:
  Open research data and its policies: Experiences from UiT The Arctic University of Norway
  2018
 • Helene N. Andreassen, Philipp Conzett, stein HØydalsvik, Laura Alexis Janda, Leif Longva, Tore Nesset m.fl.:
  TROLLing - The Tromsø Repository of Language and Linguistics: Scope and operation of an open repository for linguistic data
  2017 ARKIV
 • obiajulu Odu, Aysa Ekanger, Jan Erik Frantsvåg :
  PKP OJS at a Norwegian university: Challenges and Solutions
  2017 ARKIV
 • Helene N. Andreassen, Philipp Conzett, stein HØydalsvik, Laura Alexis Janda, Leif Longva, Tore Nesset m.fl.:
  TROLLing: Scope and operation of an open respository for linguistic data
  2017 ARKIV
 • obiajulu Odu, Helene N. Andreassen, stein HØydalsvik, Philipp Conzett :
  UIT Open Research Data and our experiences using Dataverse
  2016 ARKIV
 • Helene N. Andreassen, Philipp Conzett, Stein Høydalsvik, Leif Longva, Obiajulu Odu :
  UiT Open Research Data
  2016 ARKIV
 • Philipp Conzett, obiajulu Odu, stein HØydalsvik, Helene N. Andreassen, Leif Longva :
  UiT Open Research Data
  2015 ARKIV
 • Helene N. Andreassen, Philipp Conzett, stein HØydalsvik, Leif Longva, obiajulu Odu :
  Når det regner på forskeren, drypper det på UB: Forskerstøtte og kompetanseheving gjennom utvikling av et arkiv for åpne forskningsdata
  2015 ARKIV
 • Philipp Conzett, Leif Longva, Helene N. Andreassen, stein HØydalsvik, obiajulu Odu :
  UiT Open Research Data
  2015 ARKIV
 • Philipp Conzett, Helene N. Andreassen, Stein Høydalsvik, Laura Alexis Janda, Leif Longva, Tore Nesset m.fl.:
  TROLLing - The Tromsø Repository of Language and Linguistics
  2014 ARKIV
 • Leif Longva, obiajulu Odu :
  High North Research Documents – a new thematic and global service reusing all open sources
  2012 ARKIV

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →  Medlem i prosjekt