Marit Bull Enger
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Marit Bull Enger
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket marit.bull.enger@uit.no 77644649 TROM UB 135.23

Enger, Marit Bull


Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur

Stillingsbeskrivelse

  • fagansvarlig for kunsthistorie

Fagansvarlig for


  • Stien, Hanne Hammer; Enger, Marit Bull. Iver Jåks - Skisser fra Samisk-norsk lesebok. Iver Jåks - skisser fra Samisk-norsk lesebok 2021-02-02 - 2021-02-23 2021.
  • Se alle arbeider i CRIStin →