Leila-Iren-Johansen
Leila-Iren-Johansen
Natur- og helsefagbiblioteket leila.johansen@uit.no 77646609 TROM MH B6.014

Leila Iren Johansen


Daglig leder for Natur- og helsebiblioteket

Stillingsbeskrivelse

  • Daglig leder ved Natur- og helsebiblioteket
  • Utlån
  • Kontaktperson ved UB for studenter med særskilte behov og funksjonsnedsettelse