Grete Overvåg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Grete Overvåg
Natur- og helsefagbiblioteket grete.overvag@uit.no 77645474 Tromsø MH B7.009

Grete Overvåg


Arbeidstittel

Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag

Stillingsbeskrivelse

Er medlem av faggruppe for undervisning

Arbeider spesielt med:

 • Veiledning og undervisning i informasjonskompetanse
 • Litteratursøk
 • iKomp
 • Pensumlister 
 • EndNote

 

 

Fagansvarlig for


 • Igesund, Unni; Overvåg, Grete; Rasmussen, Guri. Trygg kirurgi – oppdekking og organisering av instrumentbord til operasjon: en scoping review Safe surgery – set-up and organisation of instrument tables for surgery: a scoping review. Sykepleien Forskning 2021. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleienf.2021.84445.
 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Overvåg, Grete; Jong, Miek. An integrative review on the information and communication needs of parents of children with cancer regarding the use of complementary and alternative medicine. BMC Complementary Medicine and Therapies 2020; Volum 20.s doi: 10.1186/s12906-020-02882-y.
 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Overvåg, Grete; Jong, Miek; Musial, Frauke; Liu, Jianping. Adverse effects in homeopathy. A systematic review and meta-analysis of observational studies. Explore: The Journal of Science and Healing 2020. ISSN 1550-8307.s doi: 10.1016/j.explore.2020.11.008.
 • Igesund, Unni; Overvåg, Grete; Rasmussen, Guri; Rekvig, Ole Petter. Kartlegging av prosedyrer for oppdekking av instrumentbord ved kirurgiske inngrep. Sykepleien Forskning 2019. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleienf.2019.78413.
Se alle arbeider i CRIStin →


Undervisning

 • Informasjonskompetanse
 • Litteratursøk