Bilde av Elvebakk, Arve
Foto: Konstanse Karlsen
Bilde av Elvebakk, Arve
Norges arktiske universitetsmuseum ael000@uit.no 97799088

Arve Elvebakk


Professor i botanikk og (fram til 31.12.22) dagleg leiar for Tromsø arktisk-alpine botaniske hage

Stillingsbeskrivelse

Leiarrollen omfattar eit svært vidt spekter av oppgåver i Tromsø arktisk-alpine botaniske hage, basert på kontorplass der ca. halve året. Det gjeld samarbeid med ein svært kompetent stab av gartnarar, i tillegg til sommarstab inkl. praktikantar og kafévertar. Vedlikehald og merking av samlingane er store oppgåver, og vidareutvikling av dei unike steinlandskapa som etterliknar arktisk-alpin natur har vore veldig stimulerande å halde på med. Omfattande kontakt med publikum medfører ulike typar av formidling, t.d. den grønne evolusjonen illustrert i Hagen for ulike målgrupper, presentasjon av ulike plantesamlingar/-grupper og Hagen sett i lys av klimaendringane. Forskning går mest føre seg i vintermånadane, jfr. separat presentasjon av forskningsinteresser.


 • Arve Elvebakk :
  Pannaria crispella comb. nov. and P. campbelliana Hue, two overlooked lichens from New Zealand
  Australasian Lichenology 2022 ARKIV
 • Arve Elvebakk :
  Pannaria microphyllizans (Nyl.) P.M.Jørg. from New Zealand restudied and compared with P. athroophylla (Stirt.) Elvebakk & D.J.Galloway and the three new species Pannaria cassa, P. kantvilasii and P. wrightiorum
  Australasian Lichenology 2022 ARKIV
 • Arve Elvebakk, Stein Rune Karlsen :
  Det arktiske Finnmark – ein bioklimatisk studie av område nord for den polare skoggrensa
  Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2022
 • Arve Elvebakk :
  Psoroma femsjonense (Fr.) Trevis., a misunderstood species possibly extinct from Europe
  Graphis Scripta 2022 ARKIV
 • Stein Rune Karlsen, Arve Elvebakk, Hans Tømmervik, Santiago Belda, Laura Stendardi :
  Changes in Onset of Vegetation Growth on Svalbard, 2000–2020
  Remote Sensing 2022 ARKIV / DOI
 • Arve Elvebakk :
  Psoroma inflatum, a new alpine lichen from New Zealand.
  Australasian Lichenology 2021 ARKIV
 • Arve Elvebakk, J.A. Elix :
  Psoroma nigropunctatum sp. nov., an alpine lichen in south-eastern Australia related to P. buchananii.
  Australasian Lichenology 2021 ARKIV
 • Arve Elvebakk :
  Gibbosporina cyanea (Pannariaceae), a new bipartite cyanolichen from Sri Lanka with comparisons to related palaeotropical cyanogenera.
  The Lichenologist 2021 ARKIV / DOI
 • Arve Elvebakk, Soon Gyu Hong, Chae Haeng Park, Teppo Rämä :
  Psoroma capense and P. esterhuyseniae (Pannariaceae), two new alpine species from South Africa
  The Lichenologist 2020 ARKIV / DOI
 • Arve Elvebakk, Soon Gyu Hong, Chae Haeng Park :
  Hispidopannaria and Phormopsora, two new and small, but evolutionary old Pannariaceae lichen genera from southern South America
  Mycological Progress 2020 ARKIV / DOI
 • Arve Elvebakk, H.J.M Sipman :
  Gibbosporina revisited: new records from Fiji, Indonesia, New Caledonia, Papua New Guinea, and Queensland, with one species from the Solomon Islands transferred to Pannaria.
  Australasian Lichenology 2020 ARKIV
 • John Michael Watson, Arve Elvebakk, Cristian von Bohlen, Ana Rosa Flores :
  Cistanthe celedoniana (Montiaceae), a new species from Valparaiso Region, Chile, with notes on the genus, including a new combination, and an illustrated account of the flora leading up to the type locality in the upper Río Aconcagua Valley.
  International Rock Garderner 2020
 • Per Magnus Jørgensen, Heidi Lie Andersen, Arve Elvebakk :
  The genus Massalongia (lichenised ascomycetae) in the Southern Hemisphere
  MycoKeys 2019 ARKIV / DOI
 • A.F. Fryday, Arve Elvebakk, F.L. Anderson, J.Y. Gagnon :
  Psoroma nivale (Pannariaceae, lichenized Ascomycota) a New species with dark, elongate squamules and bacilliform ascospores from arctic Québec, Canada.
  The Lichenologist 2019 ARKIV / DOI
 • Arve Elvebakk, Tor Tønsberg :
  Psoroma spinuliferum (Pannariaceae), a new corticolous lichen species from Alaska with two different types of cephalodia
  The Bryologist 2018 ARKIV / DOI
 • Arve Elvebakk :
  Pannaria pyxinoides comb. nov., an overlooked lichen from Northern New Zealand.
  Australasian Lichenology 2018 ARKIV / DOI
 • Arve Elvebakk, Jarle W. Bjerke, Lennart Nilsen :
  The lichen Allocetraria madreporiformis in high-arctic steppes on Svalbard: a result of out-of-Tibet migration?
  Graphis Scripta 2018 ARKIV
 • Chae Haeng Park, Soon Gyu Hong, Arve Elvebakk :
  Psoroma antarcticum, a new lichen species from Antarctica and neighbouring areas
  Polar Biology 2018 DOI
 • Arve Elvebakk, John A. Elix :
  A trio of endemic New Zealand lichens: Pannaria aotearoana and P. gallowayi, new species with a new chemosyndrome, and their relationship with P. xanthomelana
  Nova Hedwigia: Zeitschrift für Kryptogamenkunde 2017 DOI
 • Jarle W. Bjerke, Arve Elvebakk, Hans Tømmervik :
  Alpine garden plants from six continents show high vulnerability to ice encasement
  Norsk Geografisk Tidsskrift 2017 ARKIV / DOI
 • Arve Elvebakk, Asbjørn Moen :
  Svalbard
  E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung 2017
 • F.J.A. Daniels, Arve Elvebakk, N.V. Matveyeva, L. Mucina :
  The Drabo corymbosae-Papaveretea dahliani − a new vegetation class of the High Arctic polar deserts.
  Hacquetia 2016 ARKIV / DOI
 • Arve Elvebakk, Lennart Nilsen :
  Stepperøyrkvein Calamagrostis purpurascens i Wijdefjorden på Svalbard - einaste lokalitetar i Europa
  Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2016 ARKIV
 • Arve Elvebakk, Soon Gyu Hong, Chae Haeng Park, Eli Helene Robertsen, Per Magnus Jørgensen :
  Gibbosporina, a new genus for foliose and tripartite, Palaeotropic Pannariaceae species previously assigned to Psoroma
  The Lichenologist 2016 DOI
 • Chaeng Haeng Park, Mo King Kyung, Arve Elvebakk, Ok-Sun Kim, Gajin Jeong, Soon Gyu Hong :
  Algal and fungal diversity in Antarctic lichens
  Journal of Eukaryotic Microbiology 2015 DOI
 • Arve Elvebakk, Ana Rosa Flores, John Michael Watson :
  Revisions in the South American Calandrinia caespitosa complex (Montiaceae)
  Phytotaxa 2015 DOI
 • Per Johan E Sjøgren, Dikka Storm, Andreas Kirchhefer, Ingrid Sommerseth, Stein Rune Karlsen, Arve Elvebakk :
  Dividalen - uberørt natur eller eldgammelt kulturlandskap?
  Museumsforlaget AS 2015
 • Ulrik Søchting, Majbrit Zeuthen Søgaard, John A. Elix, Ulf Arup, Arve Elvebakk, Leopoldo G. Sancho :
  Catenarina (Teloschistaceae, Ascomycota), a new Southern Hemisphere genus with 7-chlorocatenarin
  The Lichenologist 2014 DOI
 • Lennart Nilsen, Arve Elvebakk :
  Vegetation of exposed calcareous ridges in central Spitsbergen, Svalbard, Norway
  Phytocoenologia 2014 DOI
 • Arve Elvebakk, Jarle W. Bjerke, Einar Støvern :
  Parmelioid lichens (Parmeliaceae) in southernmost South America
  Phytotaxa 2014 DOI
 • Stein Rune Karlsen, Arve Elvebakk, Kjell Arild Høgda, Tom Grydeland :
  Spatial and temporal variability in the onset of the growing season on svalbard, arctic Norway - Measured by MODIS-NDVI satellite data
  Remote Sensing 2014 ARKIV / DOI
 • Stein Rune Karlsen, Jane Uhd Jepsen, Arvid Odland, Rolf Anker Ims, Arve Elvebakk :
  Outbreaks by canopy-feeding geometrid moth cause state-dependent shifts in understorey plant communities
  Oecologia 2013 ARKIV / DOI
 • Lennart Nilsen, Daniel Joly, Arve Elvebakk, Thierry Brossard :
  Modeling spatial covariation of summer temperatures and bio-indicators in an Arctic coastal area
  Climate Research (CR) 2013 DOI
 • Arve Elvebakk :
  Pannaria minutiphylla and P. pulverulacea, two new and common, austral species, previously interpreted as Pannaria microphyllizans (Nyl.) P. M. Jorg
  The Lichenologist 2013 DOI
 • Arve Elvebakk :
  Pannaria howeana and Pannaria streimannii, two related new lichen species endemic to Lord Howe Island, Australia
  The Lichenologist 2012 DOI
 • Dilli Prasad Rijal, Peter D. Heintzman, Arve Elvebakk, Inger Greve Alsos :
  What else is in the mud? Current status and future potential of environmental DNA in bryophyte research
  2023
 • Dilli Prasad Rijal, Arve Elvebakk, Inger Greve Alsos :
  Ancient DNA of bryophytes: current status and future potential
  2022
 • Arve Elvebakk :
  Ei taksonomisk reise frå Gondwanaland til Bønntuva/Romsavákkivárri.
  Ottar 2020
 • Ingrid Sommerseth, Arve Elvebakk :
  Rapport lavkartlegging på Fykanvatn Id.36915, Meløy k. Nordland fylke med fagrapport av Arve Elvebakk "Den problematiske lavvegetasjonen i bergkunstfeltet på Fykan i Nordland"
  UiT Norges arktiske universitet 2019
 • Mari Karlstad, Sveinulf Hegstad, Adnan Icagic, Tomasz Andrzej Wacko, Jorunn Marie Rødli Systad, Jostein Kjærandsen m.fl.:
  GLIMT 2018 SAMLINGENE
  Fotografiutstilling, mørketidsutstilling utendørs 2018
 • Martin Hajman, Kristian Nyvoll, Arve Elvebakk :
  Oppbygning av anlegg i Tromsø arktisk-alpine botaniske hage
  2018
 • Arve Elvebakk :
  Lepidocollema polyphyllinum (Pannariaceae) from the Solomon Islands: cephalodium-like structure with two different Nostoc symbionts in dimorphous thalli.
  The Lichenologist 2016 DOI
 • Arve Elvebakk, S.G. Hong, C.H. Park, E.H. Robertsen, Per Magnus Jørgensen :
  Gibbosporina, a new genus for foliose and tripartite, Palaeotropic Pannariaceae species previously assigned to Psoroma – ERRATUM
  The Lichenologist 2016 DOI
 • Chae Haeng Park, Eun Hye Kim, Hyun-Ju Noh, Arve Elvebakk, Soon Gyu Hong :
  Diversity and biogeography of symbiotic microalgae of the liche genus Psoroma
  2016
 • Arve Elvebakk, Eli Helene Robertsen, Soon Gyu Hong, Chae Haeng Park :
  'Dispositio Psoromatum et Pannariarum' - Version 4.0
  2016
 • Arve Elvebakk :
  Calandrinia - eksotiske forskningsobjekt i Botanisk hage.
  Ottar 2015
 • Arve Elvebakk :
  Plantehøgdepunkt frå vårsesongen 2015 i Tromsø arktisk-alpine botaniske hage.
  Trollius 2015
 • Arve Elvebakk :
  Æresmedlem i norsk botanisk forening Torstein Engelskjøn 70 år
  Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2014
 • Arve Elvebakk :
  Snow Primulas in Tromsø Arctic-Alpine Botanic Garden
  Primroses 2014
 • Per Johan E Sjøgren, Andreas Kirchhefer, Dikka Storm, Ingrid Sommerseth, Karl Frafjord, Arve Elvebakk :
  DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi. Rapport från WP 1 Tromsø 2012
  UiT Norges arktiske universitet 2012 ARKIV

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  1. Arktisk botanikk og bioklimatologi

  2. Taksonomi blant filtlav (Pannariaceae) i global målestokk

  3. Andre prosjekt

  For nærare opplysningar om desse, sjå under den engelske versjonen  Medlem i prosjekt


  CV

  Please, see the English version