FOR-WEB-UiT-HS-bild.gif
FOR-WEB-UiT-HS-bild.gif
Institutt for samfunnsmedisin alexandra.krettek@uit.no +46 721 80 19 16 Tromsø

Alexandra Krettek


Professor II

Stillingsbeskrivelse

Kursansvarig för forskarkursen “Scientific Writing and Publishing in Health Sciences” (HEL-8026) vid Hälsovetenskapliga fakulteten. Tillhör forskargruppen Arktisk Hälsoforskning vid Avdelningen för samhällsmedicin. Arbetar bl a med handledning och utbildning av forskarstuderande och att utveckla forskarutbildningen i Nord-Västra Ryssland.


 • Thapa, Dip Raj; Stengård, Johanna; Ekström-Bergström, Anette; Areskoug Josefsson, Kristina; Krettek, Alexandra; Nyberg, Anna. Job demands, job resources, and health outcomes among nursing professionals in private and public healthcare sectors in Sweden – a prospective study. BMC Nursing 2022. ISSN 1472-6955.s doi: 10.1186/s12912-022-00924-z.
 • Thapa, Dip Raj; Ekström-Bergström, Anette; Ekstrøm-Bergstrøm, Anette; Krettek, Alexandra; Krettek, Alexandra; Areskoug Josefsson, Kristina. Support and resources to promote and sustain health among nurses and midwives in the workplace: A qualitative study. Nordic journal of nursing research 2021; Volum 41 (3). ISSN 2057-1585.s 166 - 174.s doi: 10.1177/2057158520988452.
 • Thapa, Dip Raj; Oli, Natalia; Vaidya, Abhinav; Souminen, Sakkari; Ekström-Bergström, Anette; Areskoug-Josefsson, Kristina; Krettek, Alexandra. Determination and Evaluation of Sense of Coherence in Women in Semi-urban Nepal: A part of the Heart-health Associated Research, Dissemination, and Intervention in the Community (HARDIC) Trial. (fulltekst) Kathmandu University Medical Journal 2021; Volum 19 (1). ISSN 1812-2027.s 69 - 75.
 • Lindholm, Heléne; Morrison, India; Krettek, Alexandra; Malm, Dan; Novembre, Giovanni; Handlin, Linda. Genetic risk-factors for anxiety in healthy individuals: polymorphisms in genes important for the HPA axis. BMC Medical Genetics 2020; Volum 21 (1). ISSN 1471-2350.s 184 - .s doi: 10.1186/s12881-020-01123-w.
 • Oli, Natalia; Vaidya, Abhinav; Eiben, Gabriele; Krettek, Alexandra. Effectiveness of health promotion regarding diet and physical activity among Nepalese mothers and their young children: The Heart-health Associated Research, Dissemination, and Intervention in the Community (HARDIC) trial. Global health action 2019; Volum 12 (1). ISSN 1654-9716.s 1670033 - .s doi: 10.1080/16549716.2019.1670033.
 • Kovalenko, Anton Alexandrovich; Brenn, Tormod; Odland, Jon Øyvind; Nieboer, Evert; Krettek, Alexandra; Anda, Erik Eik. Risk Factors for hypospadias in Northwest Russia: A Murmansk County Birth Registry Study. PLOS ONE 2019; Volum 14 (4). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0214213.
 • Oli, Natalia; Vaidya, Abhinav; Pahkala, Katja; Eiben, Gabriele; Krettek, Alexandra. Knowledge, attitude and practice on diet and physical activity among mothers with young children in the Jhaukhel-Duwakot Health Demographic Surveillance Site, Nepal. PLOS ONE 2018; Volum 13 (7). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0200329.
 • Povlsen, Lene; Aryal, Umesh R; Petzold, Max; Krettek, Alexandra. Adolescents' knowledge and opinions about smoking: A qualitative study from the Jhaukhel-Duwakot Health Demographic Surveillance Site, Bhaktapur District, Nepal. International Journal of Adolescent Medicine and Health 2018; Volum 30 (1). ISSN 0334-0139.s doi: 10.1515/ijamh-2015-0124.
 • Kovalenko, Anton Alexandrovich; Anda, Erik Eik; Odland, Jon Øyvind; Nieboer, Evert; Brenn, Tormod; Krettek, Alexandra. Risk Factors for Ventricular Septal Defects in Murmansk County, Russia: A Registry-Based Study. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2018; Volum 15 (7). ISSN 1661-7827.s doi: 10.3390/ijerph15071320.
 • Vaidya, Abhinav; Oli, N; Eiben, G; Krettek, Alexandra. The heart-health associated research, dissemination and intervention in the community (HARDIC) trial for nepalese mothers regarding diet and physical activity: A process evaluation. Kathmandu University Medical Journal 2017; Volum 15 (58). ISSN 1812-2027.s 107 - 116.
 • Baldursdottir, Birna; Taehtinen, Richard E; Sigfusdottir, Inga Dora; Krettek, Alexandra; Valdimarsdóttir, Heiddis B.. Impact of a physical activity intervention on adolescents' subjective sleep quality: a pilot study. Global Health Promotion 2017; Volum 24 (4). ISSN 1757-9759.s 14 - 22.s doi: 10.1177/1757975915626112.
 • Choulagai, Bishnu P.; Onta, Sharad; Subedi, Narayan; Bhatta, Dharma N.; Shrestha, Binjwala; Petzold, Max; Krettek, Alexandra. A cluster randomized evaluation of an intervention to increase skilled birth attendant utilization in mid- and far-western Nepal.. Health Policy and Planning 2017; Volum 32 (8). ISSN 0268-1080.s 1092 - 1101.s doi: 10.1093/heapol/czx045.
 • Vaidya, A; Oli, N; Krettek, Alexandra; Elben, G. Preference of Food-items and Physical Activity of Peri-urban Children in Bhaktapur. Journal of Nepal Health Research Council 2017. ISSN 1727-5482.
 • Kharkova, Olga Alexandrovna; Grjibovski, Andrej M; Krettek, Alexandra; Nieboer, Evert; Odland, Jon Øyvind. Effect of Smoking Behavior before and during Pregnancy on Selected Birth Outcomes among Singleton Full-Term Pregnancy: A Murmansk County Birth Registry Study. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2017; Volum 14 (8). ISSN 1661-7827.s doi: 10.3390/ijerph14080867.
 • Kovalenko, Anton Alexandrovich; Brenn, Tormod; Odland, Jon Øyvind; Nieboer, Evert; Krettek, Alexandra; Anda, Erik Eik. Under-reporting of major birth defects in Northwest Russia: a registry-based study. International Journal of Circumpolar Health 2017; Volum 76. ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2017.1366785.
 • Kharkova, Olga Alexandrovna; Grjibovski, Andrej M; Krettek, Alexandra; Nieboer, Evert; Odland, Jon Øyvind. First-trimester smoking cessation in pregnancy did not increase the risk of preeclampsia/eclampsia: A Murmansk County Birth Registry study. (fulltekst) PLOS ONE 2017; Volum 12 (8). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0179354.
 • Usynina, Anna Alexandrovna; Grjibovski, Andrej M; Krettek, Alexandra; Odland, Jon Øyvind; Kudryavtsev, Alexander Valerievich; Anda, Erik Eik. Risk factors for perinatal mortality in Murmansk County, Russia: a registry-based study. (fulltekst) Global health action 2017; Volum 10 (1). ISSN 1654-9716.s doi: 10.1080/16549716.2017.1270536.
 • Baldursdóttir, Birna K.; Valdimarsdóttir, Heiddis B.; Krettek, Alexandra; Gylfason, Haukur Freyr; Sigfúsdóttir, Inga Dóra. Age-related differences in physical activity and depressive symptoms among 10−19-year-old adolescents: A population based study. Psychology of Sport And Exercise 2017; Volum 28. ISSN 1469-0292.s 91 - 99.s doi: 10.1016/j.psychsport.2016.10.007.
 • Usynina, Anna Alexandrovna; Grjibovski, Andrej; Odland, Jon Øyvind; Krettek, Alexandra. Social correlates of term small for gestational age babies in a Russian arctic setting. International Journal of Circumpolar Health 2016; Volum 75. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v75.32883.
 • Usynina, Anna Alexandrovna; Postoev, Vitaly Alexandrovich; Grjibovski, Andrej; Krettek, Alexandra; Nieboer, Evert; Odland, Jon Øyvind; Anda, Erik Eik. Maternal Risk Factors for Preterm Birth in Murmansk County, Russia: A Registry-Based Study. Paediatric and Perinatal Epidemiology 2016; Volum 30 (5). ISSN 0269-5022.s 462 - 472.s doi: 10.1111/ppe.12304.
 • Kharkova, Olga Alexandrovna; Krettek, Alexandra; Grjibovski, Andrej; Nieboer, Evert; Odland, Jon Øyvind. Prevalence of smoking before and during pregnancy and changes in this habit during pregnancy in Northwest Russia: a Murmansk county birth registry study. (fulltekst) Reproductive Health 2016; Volum 13. ISSN 1742-4755.s doi: 10.1186/s12978-016-0144-x.
 • Choulagai, Bishnu P; Aryal, Umesh R; Shrestha, Binjwala; Vaidya, Abhinav; Onta, Sharad; Petzold, Max; Krettek, Alexandra. Jhaukhel-Duwakot Health Demographic Surveillance Site, Nepal: 2012 follow-up survey and use of skilled birth attendants. Global health action 2015; Volum 8:29396. ISSN 1654-9716.s 1 - 11.s doi: 10.3402/gha.v8.29396.
 • Oli, Natalia; Vaidya, Abhinav; Subedi, Madhusudan; Eiben, Gabriele; Krettek, Alexandra. Diet and physical activity for children’s health: a qualitative study of Nepalese mothers’ perceptions. BMJ Open 2015; Volum 5 (9). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2015-008197.
 • Shrestha, Binjwala; Onta, Sharad; Choulagai, Bishnu; Paudel, Rajan; Petzold, Max; Krettek, Alexandra. Uterine prolapse and its impact on quality of life in the Jhaukhel-Duwakot Health Demographic Surveillance Site, Bhaktapur, Nepal. Global health action 2015; Volum 8 (28771). ISSN 1654-9716.s doi: 10.3402/gha.v8.28771.
 • Kholmatova, Kamila Kahramonzhonovna; Kudryavtsev, Alexander V; Malyutina, Sofia; Hopstock, Laila Arnesdatter; Cook, Sarah; Krettek, Alexandra; Leon, David Adrew. Obesity prevalence and associations with socio-economic and behavioral factors in population-based studies in Russia and Norway, 2015–2017. European Heart Journal 2021; Volum 42. ISSN 0195-668X.s ehab724.2615 - .s doi: 10.1093/eurheartj/ehab724.2615.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Alexandras forskning sträcker sig från biomedicinska aspekter på åderförkalkningens uppkomst till folkhälsovetenskapligt perspektiv med särskilt fokus på populationsstudier för
  prevention av kardiovaskulärsjukdom. Numera innefattas även projekt om mödrars och barns hälsa. Sedan 2008 har Alexandras forskning specifikt inriktat sig mot området global hälsa.

  Undervisning

  Alexandra har hittills handlett 13 PhD-stipendiater till disputation samt mer än 15 examensarbeten
  för master-, magister- och kandidatexamen. Hon har omfattande undervisnings- och föreläsningserfarenhet både nationellt och internationellt.


  Medlem i forskningsgruppe