Knustad, Margrete

Prosjektkoordinator Tromsøundersøkelsen 8
Tromsøundersøkelsen
Det helsevitenskapelige fakultet

Skog, Elin

Tromsøundersøkelsen, prosjektleder for den 8.datainnsamlingen "Tromsø8"
Tromsøundersøkelsen
Det helsevitenskapelige fakultet