Wilhelmsen, Janne

Seniorrådgiver
Tromsøundersøkelsen
Det helsevitenskapelige fakultet

Hopstock, Laila Arnesdatter

Forsker
Tromsøundersøkelsen
Det helsevitenskapelige fakultet

Hetland, Rebecca Anne

Stipendiat
Tromsøundersøkelsen
Det helsevitenskapelige fakultet