#
#
Lærerut. og pedagogikk campus Alta kari.w.boe@uit.no +4778450269 Alta ALTA 2015

Bøe, Kari Wallem


Universitetslektor


 • Bergan, Veronica; Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem. I Want to Participate—Communities of Practice in Foraging and Gardening Projects as a Contribution to Social and Cultural Sustainability in Early Childhood Education. Sustainability 2021; Volum 13 (8). ISSN 2071-1050.s doi: 10.3390/su13084368.
 • Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem; Krempig, Inger Wallem. Vill mat i barnehagen – kompetanseutvikling i fellesskap. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 115 - 136.
 • Bøe, Kari Wallem. Fra plan til reflektert praksis? Arbeid med rammeplanen gjennom faglig veiledning og kollektiv refleksjon.. Veiledningskonferansen2022 2022-02-09 - 2022-02-10 2022.
 • Bøe, Kari Wallem; Andersen, Mariann; Suhr, Hilde Irene Pettersen; Daniloff, Merete; Rudolph, Kari-Mette; Lund, Beate. Den fiktive barnehage - presentasjon av digital film. Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling – Internseminar 2021-10-04 - 2021-10-05 2021.
 • Andersen, Mariann; Bøe, Kari Wallem; Daniloff, Merete; Suhr, Hilde Pettersen; Lund, Beate; Rudolph, Kari-Mette. Digitalisering og etterutdanning ILP Fiktiv barnehage - en kollektiv og praksisnær arbeidsform. (data) 2021.
 • Bergan, Veronica; Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem. Jeg vil være med – praksisfellesskap i høstings- og dyrkingsprosjekter som et bidrag til sosial og kulturell bærekraft i barnehagen. Norsk barnehageforskningskonferanse 2021-10-26 - 2021-10-28 2021.
 • Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem; Isaksen, Marianne; Bøe, Kari Wallem. Planter i fokus hos barn gjennom lukt og smak. NFSUN 21 2021-06-01 - 2021-06-02 2021.
 • Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem; Krempig, Inger Wallem. Naturens ville matressurser og bærekraft i barnehagen. Matjungelen Webinar 2021-04-28 - 2021-04-28 2021.
 • Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem. Nysgjerrige barn på "jakt" etter mat i naturen. (data) Forskerfrø 2020 (1). ISSN 2703-8106.s 74 - 77.
 • Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem; Isaksen, Marianne; Bøe, Kari Wallem. Å lukte på planter - en måte for barn å bli kjent med ulike plantearter. Barnehagekonferanse 2020 (data) 2020-09-28 - 2020-09-30 2020.
 • Sageidet, Barbara Maria; Heggen, Marianne Presthus; Bergan, Veronica; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem; Grindheim, Liv Torunn; Bøe, Kari Wallem; Goga, Nina; Lynngård, Anne Myklebust; Nappen, Kari Grutle; Lynngård, Johanne; Maison, Lea Marie; Crisostomo, Anita Tvedt; Kaldhusseter, Remi; Knudsen, Sissel. Children as eco-citizens – field work experiences and quandaries with the participatory design. Norsk Barnehageforskningskonferanse 2020 2020-09-28 - 2020-09-30 2020.
 • Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem; Bøe, Kari Wallem. Hvordan videreføre kunnskap om mat og høstingskultur til barn?. FEFO konferanse NANNE/STYRK 2020-02-04 - 2020-02-05 2020.
 • Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem. Vill mat og bærekraft i barnehagen. Forskningsdagene UiT, campus Alta 2019-09-23 - 2019-09-23 2019.
 • Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem; Bøe, Kari Wallem. "Mat fra naturen i barnahagen" - forskningsprosjekt som omhandler erfaringsbasert kunnskap og barn. Arctic Frontiers, side event (data) 2019-01-24 - 2019.
 • Bøe, Kari Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem. Vill mat - samarbeid og læring i barnehagen. Forskerfrø - barnehage konferanse 2019-01-04 - 2019-02-05 2019.
 • Krempig, Inger Wallem; Bøe, Kari Wallem; Utsi, Tove Aagnes. Ville matopplevelser i barnehagen. Forskning i friluft 2018 (data) 2018-12-05 - 2018.
 • Bøe, Kari Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem. Ville, grønne matgleder. Verktøykassa : inspirasjon og ideer til barnehagen 2018. ISSN 1504-8810.s 20 - 24.
 • Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem. Harvesting “wild” food - a pedagogic project in an Arctic kindergarten. 8th International Outdoor Education Resarsch Conference (data) 2018-11-19 - 2018-11-23 2018.
 • Bøe, Kari Wallem; Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes. Høsting i naturen med barnehagen - en arena for mat- og bevegelsesglede. Rammeplankonferanse 2017-06-13 - 2017-06-13 2017.
 • Bøe, Kari Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem. Høsting i naturen med barnehagen – en arena for mattradisjoner og bevegelsesglede». Rammeplankonferanse for samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 2017-10-10 - 2107-10-11 2017.
 • Se alle arbeider i CRIStin →