Bilde av Bøe, Kari Wallem
Bilde av Bøe, Kari Wallem
Lærerut. og pedagogikk campus Alta kari.w.boe@uit.no +4778450269 Her finner du meg

Kari Wallem Bøe


Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse

Universitetslektor i pedagogikk

Utdanningsbakgrunn: Utdannet barnehagelærer fra DMMH i 1994. Videreutdanning innen blant annet ledelse, organisasjon og veiledning. Master i pedagogikk fra UiB 2016. Skrev masteroppgave om veiledning av nyutannede lærere i barnehage og skole. Ansatt på UiT siden april 2017. 

 


 • Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  Høstingsfriluftsliv og naturtilhørighet
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Veronica Bergan, Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  I Want to Participate—Communities of Practice in Foraging and Gardening Projects as a Contribution to Social and Cultural Sustainability in Early Childhood Education
  Sustainability 2021 ARKIV / DOI
 • Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe, Inger Wallem Krempig :
  Vill mat i barnehagen – kompetanseutvikling i fellesskap
  Universitetsforlaget 2019
 • Kari Wallem Bøe, Mariann Andersen, Hilde Irene Pettersen Suhr, Merete Daniloff :
  Den fiktive barnehage
  2022
 • Merete Daniloff, Kari Wallem Bøe, Mariann Andersen, Hilde Irene Pettersen Suhr :
  Presentasjon av fou prosjekt fiktiv barnehage på internasjonal metodeworkshop med tittel writing to be inspired ved UiT, Campus Alta
  2022
 • Barbara Maria Sageidet, Veronica Bergan, Anne Myklebust Lynngård, Marianne Presthus Heggen, Tove Aagnes Utsi, Carola Kleemann m.fl.:
  Being and becoming eco-citizens – Preliminary research results to promote more sustainable practices in kindergartens
  2022
 • Kari Wallem Bøe :
  Fra plan til reflektert praksis? Arbeid med rammeplanen gjennom faglig veiledning og kollektiv refleksjon.
  2022
 • Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe, Inger Wallem Krempig :
  Naturens ville matressurser og bærekraft i barnehagen
  2021
 • Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Marianne Isaksen, Kari Wallem Bøe :
  Planter i fokus hos barn gjennom lukt og smak
  2021
 • Mariann Andersen, Kari Wallem Bøe, Merete Daniloff, Hilde Pettersen Suhr, Beate Lund, Kari-Mette Rudolph :
  Digitalisering og etterutdanning ILP Fiktiv barnehage - en kollektiv og praksisnær arbeidsform
  2021 DATA
 • Veronica Bergan, Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  Jeg vil være med – praksisfellesskap i høstings- og dyrkingsprosjekter som et bidrag til sosial og kulturell bærekraft i barnehagen
  2021
 • Kari Wallem Bøe, Mariann Andersen, Hilde Irene Pettersen Suhr, Merete Daniloff, Kari-Mette Rudolph, Beate Lund :
  Den fiktive barnehage - presentasjon av digital film
  2021
 • Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  Nysgjerrige barn på "jakt" etter mat i naturen
  Forskerfrø 2020 DATA
 • Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Kari Wallem Bøe :
  Hvordan videreføre kunnskap om mat og høstingskultur til barn?
  2020
 • Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Marianne Isaksen, Kari Wallem Bøe :
  Å lukte på planter - en måte for barn å bli kjent med ulike plantearter
  2020 DATA
 • Barbara Maria Sageidet, Marianne Presthus Heggen, Veronica Bergan, Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Liv Torunn Grindheim m.fl.:
  Children as eco-citizens – field work experiences and quandaries with the participatory design
  2020
 • Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  Vill mat og bærekraft i barnehagen
  2019
 • Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Kari Wallem Bøe :
  "Mat fra naturen i barnahagen" - forskningsprosjekt som omhandler erfaringsbasert kunnskap og barn
  2019 DATA
 • Kari Wallem Bøe, Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig :
  Vill mat - samarbeid og læring i barnehagen
  2019
 • Inger Wallem Krempig, Kari Wallem Bøe, Tove Aagnes Utsi :
  Ville matopplevelser i barnehagen
  2018 DATA
 • Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Kari Wallem Bøe :
  Harvesting “wild” food - a pedagogic project in an Arctic kindergarten
  2018 DATA
 • Kari Wallem Bøe, Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig :
  Ville, grønne matgleder
  Verktøykassa : inspirasjon og ideer til barnehagen 2018
 • Kari Wallem Bøe, Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig :
  Høsting i naturen med barnehagen – en arena for mattradisjoner og bevegelsesglede»
  2017
 • Kari Wallem Bøe, Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi :
  Høsting i naturen med barnehagen - en arena for mat- og bevegelsesglede
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Forskningsinteresser innen:

  Naturen som opplevelses - og lærringsarena for barn

  Lederrollen i barnehagen

  Overgangen mellom utdanning og yrke for barnehagelærere

  Undervisning

  Pedagogikklærer på ulike emner på  barnehagelærerutdanningen samt på videreutdanning i veiledning for lærere i skole og barnehage. Nettverkskontakt for Ny i nord, veiledning for nyutdannede lærere i barnehage og skole. Veileder i Rekomp, Regional kompetanseheving for barnehage. 


  Medlem i forskningsgruppe