Personkort bilde

Anna Dahl Myrvang

Stipendiat Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Nevropsykologi, hjerneavbildning, utviklingspsykologi, spiseforstyrrelser, demens

Underviser i biologisk psykologi, kognitiv nevrovitenskap, statistikk og metode og ved skoleklassebesøk. Veileder på semesteroppgaver/bachelor/master/hovedopppgaver.

Stipendiat i 100% stilling med 25% undervisning

 

 • Myrvang, Anna Dahl; Vangberg, Torgil Riise; Stedal, Kristin; Rø, Øyvind; Endestad, Tor; Rosenvinge, Jan H; Aslaksen, Per M. Hippocampal Subfields in Adolescent Anorexia Nervosa. (fulltekst) Psychiatry Research : Neuroimaging 2018; Volum 282. ISSN 0925-4927.s 24 - 30.s doi: 10.1016/j.pscychresns.2018.10.007.

 • Myrvang, Anna Dahl; Stalsberg, Vibeke; Fandrem, Stein Inge; Hansen, Torgunn Alise; Vangberg, Torgil Riise; Stedal, Kristin; Rø, Øyvind; Endestad, Tor; Rosenvinge, Jan H; Aslaksen, Per M. Cortical thickness in adolescent anorexia nervosa – the linear relation of cerebral structural changes and BMI. Nordic Eating Disorder Conference 2018-09-12 - 2018-09-14 2018.

 • Myrvang, Anna Dahl; Vangberg, Torgil Riise; Stedal, Kristin; Rø, Øyvind; Endestad, Tor; Fandrem, Stein Inge; Stalsberg, Vibeke; Aslaksen, Per M. Reduced functional connectivity in resting state networks in adolescents with anorexia nervosa.. Organization of Human Brain Mapping Annual meeting 2016 2016-06-26 - 2016-06-30 2016.

 • Myrvang, Anna Dahl. Hjerneforandringer hos ungdom med anoreksi. Fagdag Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Universitetssykehuset Nord-Norge 2016-04-15 - 2016-04-15 2016.

 • Myrvang, Anna Dahl. Sentralnervesystemet. Skolebesøk på Helsefakultetet 2016-03-31 - 2016-03-31 2016.

 • Myrvang, Anna Dahl. Hjernen: Kropp, tanker, følelser og atferd. Skolebesøk ved UiT Norges Arktiske Universitet 2016-09-26 - 2016-09-26 2016.

 • Myrvang, Anna Dahl; Vangberg, Torgil; Stedal, Kristin; Endestad, Tor; Fandrem, Stein Inge; Rosenvinge, Jan H; Rø, Øyvind; Stalsberg, Vibeke; Aslaksen, Per M. Reduced functional connectivity in resting state networks in adolescents with anorexia nervosa: Preliminary results.. Forskningskonferanse Helse Nord RHF 2016-11-02 - 2016-11-02 2016.

 • Myrvang, Anna Dahl; Stalsberg, Vibeke; Fandrem, Stein Inge; Hansen, Torgunn Alise; Vangberg, Torgil Riise; Stedal, Kristin; Rø, Øyvind; Endestad, Tor; Rosenvinge, Jan H; Aslaksen, Per M. Cortical thickness in adolescent anorexia nervosa – the linear relation of cerebral structural changes and BMI. Nordic Eating Disorder Conference 2018-09-12 - 2018-09-14 2018.

 • Myrvang, Anna Dahl; Vangberg, Torgil Riise; Stedal, Kristin; Rø, Øyvind; Endestad, Tor; Fandrem, Stein Inge; Stalsberg, Vibeke; Aslaksen, Per M. Reduced functional connectivity in resting state networks in adolescents with anorexia nervosa.. Organization of Human Brain Mapping Annual meeting 2016 2016-06-26 - 2016-06-30 2016.

 • Myrvang, Anna Dahl. Hjerneforandringer hos ungdom med anoreksi. Fagdag Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Universitetssykehuset Nord-Norge 2016-04-15 - 2016-04-15 2016.

 • Myrvang, Anna Dahl. Sentralnervesystemet. Skolebesøk på Helsefakultetet 2016-03-31 - 2016-03-31 2016.

 • Myrvang, Anna Dahl. Hjernen: Kropp, tanker, følelser og atferd. Skolebesøk ved UiT Norges Arktiske Universitet 2016-09-26 - 2016-09-26 2016.

 • Myrvang, Anna Dahl; Vangberg, Torgil; Stedal, Kristin; Endestad, Tor; Fandrem, Stein Inge; Rosenvinge, Jan H; Rø, Øyvind; Stalsberg, Vibeke; Aslaksen, Per M. Reduced functional connectivity in resting state networks in adolescents with anorexia nervosa: Preliminary results.. Forskningskonferanse Helse Nord RHF 2016-11-02 - 2016-11-02 2016.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe