Ann-Kristin Nicolaisen


Rekruttering av ansatte - vitenskapelige stillinger

Stillingsbeskrivelse

 

Jeg arbeider i Rekrutteringstjenesten ved UiT og er tilknyttet gruppen som arbeider med rekruttering av ansatte til undervisnings- og forskerstillinger. 

Mitt arbeidsfelt er rådgivning og saksbehandling i rekrutteringsfasen og i ansettelsesfasen.

Gruppen består også av:

  • Hanne Augustinussen
  • Guri Karlstrøm
  • Gro Mette Meyer
  • Hilde Strand
  • Sissel Tjosaas