Bilde av Sagdahl, Mathea Slåttholm
Bilde av Sagdahl, Mathea Slåttholm
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier msa104@post.uit.no +4777644661 Tromsø

Mathea Slåttholm Sagdahl • Mathea Slåttholm Sagdahl :
  Transgender Staff and Students
  Routledge 2023
 • Mathea Slåttholm Sagdahl :
  The Relevance of Noncomparability for Agency
  Journal of Philosophical Research (JPR) 06. oktober 2021 FULLTEKST / DOI
 • Mathea Slåttholm Sagdahl :
  Normative Pluralism - Resolving Conflicts between Moral and Prudential Reasons
  Oxford University Press 2022 OMTALE
 • Elisabeth L. Engebretsen, Jenny Andrine Madsen Evang, Karoline Skarstein, Sverre Christoffer Guldberg, Jonah Fedorczuk, Míša Stekl m.fl.:
  Panelsamtale: Kjønnsmangfold, en ny og radikal ideologi?
  2023
 • May Britt Thorseth, Kjersti Fjørtoft, Camilla C. Cooper, Gudmund Waaler, Mathea Slåttholm Sagdahl, Ole-Anders Turi :
  Oppenheimers dilemma
  Dagsavisen 18. juli 2023 DATA
 • Mathea Slåttholm Sagdahl :
  Sex as Material Reality (Keynote lecture)
  2023
 • Mathea Slåttholm Sagdahl :
  Melancholy as Responding to Reasons
  International Journal of Philosophical Studies 2021 DOI
 • Mathea Slåttholm Sagdahl :
  Conscription as a Morally Preferable Form of Military Recruitment
  Journal of Military Ethics 2019 DOI
 • Mathea Slåttholm Sagdahl :
  Enkratic Reasoning and Incommensurability of Reasons
  Journal of Value Inquiry 2016 DOI
 • Mathea Slåttholm Sagdahl :
  The Argument from Nominal–Notable Comparisons, ‘Ought All Things Considered’, and Normative Pluralism
  The Journal of Ethics 2014 DOI

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Mitt forskningsarbeide har hovedsakelig omhandlet spørsmål knyttet til grunner og normativitet, i skjæringsfeltet mellom normativ etikk og metaetikk. Mitt overordnede forskningsprosjekt har vært å prøve å forstå forholdet mellom grunner som har sitt opphav i egeninteresse og grunner som har sitt opphav i moralske hensyn til andre. Min forskning på dette feltet er i stor grad sammenfattet i boken Normative Pluralism: Resolving the Conflicts between Moral and Prudential Reasons, som holder på å utgs ved Oxford University Press.

  Jeg har også sterk interesse for andre forskningsfelt og har blant annet skrevet om følelsenes filosofi og militær verneplikt. Jeg er for tiden hovedsakelig opptatt av spørsmål som omhandler mening i livet og spørsmål innen feministisk filosofi og kjønnsteori, og jeg jobber med flere tema innen disse forskningsfeltene.


  Medlem i forskningsgruppe