Bilde av Loppacher, Anna
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Loppacher, Anna
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk anna.loppacher@uit.no Her finner du meg

Anna Loppacher


Universitetslektor


 • Florian Hiss, Anna Loppacher :
  “The working language is Norwegian. Not that this means anything, it seems”: when expectations meet the new multilingual reality
  Acta Borealia 2021 ARKIV / DOI
 • Anna-Maria Helena Stenseth, Anna Loppacher, Anne Birgitte Fyhn, Paloma Guzman :
  Et mangfoldig akademia er en ressurs for norsk forskning
  Khrono.no 2021
 • Anna Loppacher :
  Parents’ and teachers’ child rearing practices in the context of integration discourses in Norway. Findings and theoretical considerations
  2019
 • Anna Loppacher, Anna Maria Stenseth, Siv Ingrid Nordkild :
  Når én tolkning gjøres til den eneste gjeldende
  Nordlys 2019
 • Anna Loppacher :
  Portvoktere, informert samtykke, og ‘det ufortalte’. Refleksjoner rundt adgangsproblemers analytiske verdi og etiske utfordringer ved inkludering i datamaterialet.
  2018
 • Anna Loppacher :
  Parenting in the gaze of institutions – and what individuals do about it. Insights and reflections from fieldwork in Northern Norway.
  2018
 • Anna Loppacher :
  Parenthood and Integration. Refugees in urban and rural contexts in Northern Norway and their interaction with public institutions. Project outline and reflections on methodological as well as theoretical challenges.
  2017
 • Florian Hiss, Anna Loppacher :
  Telephone interviewing among company representatives – seen through an ethnographic lens
  2016
 • Anna Loppacher :
  Deltagende informanter og deltagelse i offentlig debatt. Refleksjoner rundt muligheter og begrensninger ved antropologers rolle som samfunnsaktører.
  2016
 • Anna Loppacher :
  The support group for Faiza as an example of active citizenship: practice, ideals, and their relation to public discourses.
  2016
 • Anna Loppacher :
  ”Gløden” som forsvinner, så snart den bare er et ord. Refleksjoner rundt metodiske og teoretiske implikasjoner av pre-entifiserte fenomener.
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →