Personkort bilde

Lilli Mittner

Postdoc Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Maxwell, Kate; Mittner, Lilli. Multimodality and Gender in Beck’s Song Reader. (fulltekst) Routledge 2019 ISBN 9781138103511.s 304 - 317.s doi: https://doi.org/10.4324/9781315102665.

 • Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens. I Kjønneste orden? Kvalitet og betydningen av kjønn i vurdering av professor- og dosentkompetanse i kunstfagene.. Nordic Journal of Art and Research (A & R) 2019; Volum 8 (1). ISSN 2535-7328.s 1 - 18.s doi: 10.7577/information.v8i1.2853.

 • Haselmann, Lena; Lobinski, Katja; Mittner, Lilli. Berlin 1854–1914. Auf den Spuren norwegischer Musikerinnen. 2019; Volum 25 (nr) ISBN 978-3-932406-40-9. ISSN 0933-4009.s 161 - 185.

 • Mittner, Lilli. »Jetzt sind wir in vollem Gange...« : Studienreisen norwegischer Komponistinnen nach Berlin. 2019; Volum 25 (nr) ISBN 978-3-932406-40-9. ISSN 0933-4009.s 71 - 91.

 • Haselmann, Lena; Klok, Janke; Mittner, Lilli. Aufmerksamkeit für norwegisch-deutschen Kulturaustausch. 2019; Volum 25 (nr) ISBN 978-3-932406-40-9. ISSN 0933-4009.s 9 - 22.

 • Blix, Hilde; Mittner, Lilli. Balansekunst i utøvende musikkutdanning. En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norge. (data) Tidsskrift for kjønnsforskning 2018; Volum 42 (1/2). ISSN 0809-6341.s 104 - 119.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-07.

 • Mittner, Lilli. “Students can have a really powerful role…” Understanding Curriculum Transformation Within the Framework of Canon Critique and Critical Pedagogy. (data) (fulltekst) Journal for Research in Arts and Sports Education 2018. ISSN 2535-2857.s doi: 10.23865/jased.v2.928.

 • Mittner, Lilli; Fritzen, Birgit; Suhrcke, Lisbeth. Obenrum frei. Ein Gespräch zwischen den Institutionen und Generationen über Gleichstellungsarbeit in der Wissenschaft. Georg Olms Verlag AG 2018 ISBN 978-3487156774.

 • Mittner, Lilli. Möglichkeitsräume norwegischer Komponistinnen. Wehrhahn Verlag 2015 ISBN 978-3-86525-535-8.s 135 - 154.

 • Mittner, Lilli. Schauspielmusik als Möglichkeitsraum. Zur Schauspielmusikpraxis in Norwegen um 1900. Transcript Verlag 2014 ISBN 978-3-8376-2432-8.s 212 - 241.s doi: 10.14361/transcript.9783839424322.217.

 • Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli. Kjønn og skjønn i kunstfagene - et balanseprosjekt. (data) (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-691586-0-1.

 • Haselmann, Lena; Klok, Janke; Mittner, Lilli. "Dat soll auch nicht jehen, dat soll fahren" : norwegische Künstlerinnen in Berlin. 2019; Volum 25 (nr) ISBN 978-3-932406-40-9. ISSN 0933-4009.s 9 - 22.

 • Mittner, Lilli. Möglichkeitsräume. Studien zum kulturellen Handeln komponierender Frauen des 19. Jahrhunderts in Norwegen. Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978-3-86525-530-3.

 • Danielczyk, Sandra; Dennerlein, Christoph; Freydank, Sylvia; Knoth, Ina; Maschat, Mathias; Mittner, Lilli; Seefeldt, Karina; Suhrcke, Lisbeth. Konstruktivität von Musikgeschichtsschreibung. Zur Formation musikbezogenen Wissens [Constructing Historiography of Music: The Formation of musicological Knowledge ]. Georg Olms Verlag AG 2012 ISBN 348714817X.

 • Mittner, Lilli; Lotherington, Ann Therese; Gürgens, Rikke; Dalby, Karoline; Lukic, Dragana. Tverrestetisk samskapende workshop. ADLab på Bergsodden (data) 2020-02-12 - 2020-02-12 2020.

 • Maxwell, Kate; Mittner, Lilli; Stien, Hanne Hammer. A voyage into peer review. (fulltekst) Research Europe 2020. ISSN 2632-9220.

 • Mittner, Lilli. Hva er en professor i dag?. Toppstlling ved UiT. Forskningsledelse og internasjonalisering for topp kvalitet 2019-05-10 - 2019-05-10 2019.

 • Andreassen, Hege Kristin; Losleben, Katrin; Lukic, Dragana; Mittner, Lilli; Lotherington, Ann Therese. KjønnsforskningNÅ!. Nasjonal konferanse i kjønnsforskning 2019-11-13 - 2019-11-15 2019.

 • Losleben, Katrin; Andreassen, Hege Kristin; Mittner, Lilli; Lukic, Dragana. Nettside for nasjonal konferanse Kjønnsforskning NÅ!. 2019.

 • Mittner, Lilli; Lukic, Dragana; Lotherington, Ann Therese. Workshop on Feminist Art Interventions: Shaping Possibilityspaces through Co-Creative Action. Kjønnsforskning NÅ! (data) (fulltekst) 2019-11-15 - 2019-11-15 2019.

 • Lukic, Dragana; Elisabeth, Meløy; June, Egerton; Mittner, Lilli; Lotherington, Ann Therese. Gylne øyeblikk: Samskapende kreative samlinger. Utstilling 2019-08-26 - 2019-09-13 2019.

 • Mittner, Lilli; Lukic, Dragana; Lotherington, Ann Therese. Kunst som mulighetsrom i livet med demens. (data) (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Mittner, Lilli. Workshop: Kjønn spiller (ing)en rolle. Prosjektuke: Kvinnelige komponister 2019-09-23 - 2019-09-27 2019.

 • Mittner, Lilli; Lotherington, Ann Therese. «Kunst & demens – et forskningslaboratorium i vekst» v/forskere fra UiTs Artful Dementia Research Lab i samarbeid med performancekunstner Margunn Kilde. Demensdagene 2019-10-17 - 2019-10-17 2019.

 • Mittner, Lilli. Situert kunstintervensjon som mulighetsrom. Aktiv deltakelse for mennesker som lever med demens. Aktive eldre og aktiv aldring 7. norske kongress i aldersforskning (data) 2019-10-24 - 2019-10-25 2019.

 • Mittner, Lilli; Kilde, Margunn. Handling Gender in Three Minutes Film. (data) (fulltekst) 2019.

 • Mittner, Lilli; Klok, Janke; Haselmann, Lena. Da Betzy møtte Agathe - Performance & Workshop. Like Betzy (data) (fulltekst) 2019-06-16 - 2019-06-16 2019.

 • Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli. Kjønn og skjønn i kunstfagene - et balanseprosjekt. (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-691586-0-1.

 • Klok, Janke; Haselmann, Lena; Mittner, Lilli. Dramatische Montage als wissenschaftliche Methode? Zur Performanz historischer Quellen. Musikgeschichte auf der Bühne, Oldenburg. 2019-05-09 - 2019-05-11 2019.

 • Lukic, Dragana; Mittner, Lilli; Lotherington, Ann Therese. Exploring transformative powers of the arts for societal change: reimagining life with dementia through co-creative artistic encounters. The Museum for All People: Art, Accessibility and Social Inclusion, Madrid. 2019-04-02 - 2019-04-05 2019.

 • Maxwell, Kate; Mittner, Lilli. Notation and Gender in Beck's Song Reader. Material Cultures of Notation 2018-04-20 - 2018-04-22 2018.

 • Mittner, Lilli; Blix, Hilde. Kunstfaglige perspektiver på likestillingsarbeid i akademia. Sluttrapport for prosjektet «Kjønn og skjønn i kunstfag – ‘Nye’ karrierebarrierer for kvinner» 01.04.2015 – 31.10.2018. (data) (fulltekst) 2018.

 • Mittner, Lilli. ​Music and Gender in Balance International Conference April the 5th & 6th 2018 in Tromsø. (data) (fulltekst) 2018.

 • Mittner, Lilli; Klok, Janke; Haselmann, Lena. Workshop: Kunst som Metode. Workshop: Kunst som Metode (data) 2018-10-15 - 2018.

 • Mittner, Lilli; Blix, Hilde Synnøve. Kjønn & skjønn. Lederseminar BALANSE ved Det kunstfaglige fakultet Universitetet i Bergen 14.12.2018. Lederseminar BALANSE ved Kunstfag Universitetet i Agder 23.11.2018 2018-12-14 - 2018.

 • Mittner, Lilli; Blix, Hilde Synnøve. Kjønn og skjønn. Lederseminar BALANSE ved Kunstfag Universitetet i Agder 23.11.2018 2018-11-23 - 2018.

 • Mittner, Lilli; Bergli, Terje. Music and Gender in Balance Film. (data) 2018.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde; Mittner, Lilli. Gender Balance in the Arts - A Matter of (E)quality?. Forskningsdagene 2018-09-20 - 2018-09-29 2018.

 • Maxwell, Kate; Mittner, Lilli. Multimodal Evangelism, or, Is Everything Really Multimodal? Reflections on Multimodality and Gender. 9th International Conference on Multimodality August 15-17, 2018, University of Southern Denmark Multimodality – moving the theory forward 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.

 • Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde. Gender Balance in the Arts - A Matter of (E)Quality?. Music and Gender in Balance Conference 2018-04-05 - 2018-04-06 2018.

 • Mittner, Lilli; Mehren, Nils; Blix, Hilde. Få kvinner i ledende stillinger i kunstakademia. Intervju. (data) 2017.

 • Mittner, Lilli. Inga Lærum Liebich. (data) (fulltekst) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017.

 • Isaksen, Bjarne; Strobelt, Michael; Haugseth, Bengt Arve; Blix, Hilde; Tollefsen, Maria Medby; Junttila, Kristina; Mittner, Lilli. The critical potential of music and performing arts education. Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning 2017-03-14 - 2017-03-16 2017.

 • Mittner, Lilli; Lukic, Dragana; Lotherington, Ann Therese. The Role of the Artist in Arts-Based Dementia Care. Care today, cure tomorrow, 27th Alzheimer Europe Conference 2017-10-02 - 2017-10-04 2017.

 • Mittner, Lilli. The Balance project at The Faculty of Fine Arts at UiT The Arctic University of Norway. Annual meeting 2017 of the Association of Nordic Music Academies 2017-05-10 - 2017-05-10 2017.

 • Mittner, Lilli. Workshop: Om utfordringer og muligheter ved valg av repertoar. Kammermusikksamling 2017-01-11 - 2017-01-11 2017.

 • Mittner, Lilli; Blix, Hilde. Et forsøk på å starte å "gjøre likestilling": Workshop om implementering av kjønnsbevissthet i rutiner og prosedyrer ved Det kunstfaglige fakultet ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet.. Lederkurs 2017-04-21 - 2017-04-21 2017.

 • Mittner, Lilli. When students challenge the curriculum. Jessy McCabe and her campaign for women composers as part of school assessment. The 22nd Annual Conference of the Nordic Network for Research in Music Education 2017-03-14 - 2017-03-16 2017.

 • Mittner, Lilli. „Diesen Winter hat gewiss niemand von uns vergessen...". Die norwegische Komponistin Signe Lund in Berlin. Closing event of the Henrik-Steffens lecture series at the Royal Norwegian Embassy, Felleshus Berlin, 14.2.2017 2017-02-14 - 2017-02-14 2017.

 • Mittner, Lilli; Haselmann, Lena; Klok, Janke. Rastlose Lieder. Signe Lund - Mon Schjelderup - Agathe Backer Grøndahl. Lieder, Klavier- und Kammermusikwerke norwegischer Komponistinnen. CD. betont Label der Universität der Künste Berlin. (data) (fulltekst) 2017.

 • Mittner, Lilli. Resultater fra "Kjønn og skjønn" prosjektet. Programsamling BALANSE (NFR) 2016-10-13 - 2016-10-13 2016.

 • Mittner, Lilli. "It's not about music"?. FoU-Forum Kunstfak 2015-04-10 - 2015.

 • Mittner, Lilli. Musikk | Kultur | Mangfold: Hvorfor og hvordan undervises kjønnsbalansert musikkhistorie?. FAGDAG PÅ MUSIKKONSERVATORIET I TROMSØ 2015-11-19 - 2015.

 • Mittner, Lilli. Komponistens kjønn, profesjonalisering og genibildet. Kvikklunsj ved Kvinnforsk 2015-09-16 - 2015.

 • Mittner, Lilli; Blix, Hilde. Aktiviteter i BALANSE prosjektet. (fulltekst) 2015.

 • Mittner, Lilli; Haselmann, Lena. Artikel: Borghild Holmsen, in: Borchard, Beatrix (Hrsg.): Musikvermittlung und Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen, Hamburg: Hochschule für Musik und Theater 2014.. (fulltekst) 2014.

 • Mittner, Lilli. Artikel: Inga Lærum Liebich, in: Borchard, Beatrix (Hrsg.): Musikvermittlung und Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen, Hamburg: Hochschule für Musik und Theater 2013.. (fulltekst) 2013.

 • Mittner, Lilli. Olga Bjelke Andersen, in: Borchard, Beatrix (Hrsg.): Musikvermittlung und Artikel: Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen, Hamburg: Hochschule für Musik und Theater 2013.. (fulltekst) 2013.

 • Mittner, Lilli. Artikel „Mon Schjelderup“, in: MUGI. Musikvermittlung und Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen, hg. von Beatrix Borchard und Nina Noeske, Hochschule für Musik und Theater Hamburg, 2003ff. Stand vom 21.3.2012.. (fulltekst) 2012.

 • Mittner, Lilli. Artikel: Emma Dahl, in: Borchard, Beatrix (Hrsg.): Musikvermittlung und Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen, Hamburg: Hochschule für Musik und Theater 2012.. (fulltekst) 2012.

 • Mittner, Lilli; Pankoke, Ulf. musikk ll musik. Möglichkeitsräume norwegischer Komponistinnen. (data) (fulltekst) 2011.

 • Mittner, Lilli. "Ich träumte, ich war zwölf Jahre alt und ein Virtuose." Zur Entstehung und Geschichte des Violinkonzerts von Jean Sibelius - Essay für das Programmbuch der Staatskapelle Berlin 2006/2015. (data) 2006.

 • Mittner, Lilli; Lotherington, Ann Therese; Gürgens, Rikke; Dalby, Karoline; Lukic, Dragana. Tverrestetisk samskapende workshop. ADLab på Bergsodden (data) 2020-02-12 - 2020-02-12 2020.

 • Maxwell, Kate; Mittner, Lilli; Stien, Hanne Hammer. A voyage into peer review. (fulltekst) Research Europe 2020. ISSN 2632-9220.

 • Mittner, Lilli. Hva er en professor i dag?. Toppstlling ved UiT. Forskningsledelse og internasjonalisering for topp kvalitet 2019-05-10 - 2019-05-10 2019.

 • Andreassen, Hege Kristin; Losleben, Katrin; Lukic, Dragana; Mittner, Lilli; Lotherington, Ann Therese. KjønnsforskningNÅ!. Nasjonal konferanse i kjønnsforskning 2019-11-13 - 2019-11-15 2019.

 • Losleben, Katrin; Andreassen, Hege Kristin; Mittner, Lilli; Lukic, Dragana. Nettside for nasjonal konferanse Kjønnsforskning NÅ!. 2019.

 • Mittner, Lilli; Lukic, Dragana; Lotherington, Ann Therese. Workshop on Feminist Art Interventions: Shaping Possibilityspaces through Co-Creative Action. Kjønnsforskning NÅ! (data) (fulltekst) 2019-11-15 - 2019-11-15 2019.

 • Lukic, Dragana; Elisabeth, Meløy; June, Egerton; Mittner, Lilli; Lotherington, Ann Therese. Gylne øyeblikk: Samskapende kreative samlinger. Utstilling 2019-08-26 - 2019-09-13 2019.

 • Mittner, Lilli; Lukic, Dragana; Lotherington, Ann Therese. Kunst som mulighetsrom i livet med demens. (data) (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Mittner, Lilli. Workshop: Kjønn spiller (ing)en rolle. Prosjektuke: Kvinnelige komponister 2019-09-23 - 2019-09-27 2019.

 • Mittner, Lilli; Lotherington, Ann Therese. «Kunst & demens – et forskningslaboratorium i vekst» v/forskere fra UiTs Artful Dementia Research Lab i samarbeid med performancekunstner Margunn Kilde. Demensdagene 2019-10-17 - 2019-10-17 2019.

 • Mittner, Lilli. Situert kunstintervensjon som mulighetsrom. Aktiv deltakelse for mennesker som lever med demens. Aktive eldre og aktiv aldring 7. norske kongress i aldersforskning (data) 2019-10-24 - 2019-10-25 2019.

 • Mittner, Lilli; Kilde, Margunn. Handling Gender in Three Minutes Film. (data) (fulltekst) 2019.

 • Mittner, Lilli; Klok, Janke; Haselmann, Lena. Da Betzy møtte Agathe - Performance & Workshop. Like Betzy (data) (fulltekst) 2019-06-16 - 2019-06-16 2019.

 • Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli. Kjønn og skjønn i kunstfagene - et balanseprosjekt. (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-691586-0-1.

 • Klok, Janke; Haselmann, Lena; Mittner, Lilli. Dramatische Montage als wissenschaftliche Methode? Zur Performanz historischer Quellen. Musikgeschichte auf der Bühne, Oldenburg. 2019-05-09 - 2019-05-11 2019.

 • Lukic, Dragana; Mittner, Lilli; Lotherington, Ann Therese. Exploring transformative powers of the arts for societal change: reimagining life with dementia through co-creative artistic encounters. The Museum for All People: Art, Accessibility and Social Inclusion, Madrid. 2019-04-02 - 2019-04-05 2019.

 • Maxwell, Kate; Mittner, Lilli. Notation and Gender in Beck's Song Reader. Material Cultures of Notation 2018-04-20 - 2018-04-22 2018.

 • Mittner, Lilli; Blix, Hilde. Kunstfaglige perspektiver på likestillingsarbeid i akademia. Sluttrapport for prosjektet «Kjønn og skjønn i kunstfag – ‘Nye’ karrierebarrierer for kvinner» 01.04.2015 – 31.10.2018. (data) (fulltekst) 2018.

 • Mittner, Lilli. ​Music and Gender in Balance International Conference April the 5th & 6th 2018 in Tromsø. (data) (fulltekst) 2018.

 • Mittner, Lilli; Klok, Janke; Haselmann, Lena. Workshop: Kunst som Metode. Workshop: Kunst som Metode (data) 2018-10-15 - 2018.

 • Mittner, Lilli; Blix, Hilde Synnøve. Kjønn & skjønn. Lederseminar BALANSE ved Det kunstfaglige fakultet Universitetet i Bergen 14.12.2018. Lederseminar BALANSE ved Kunstfag Universitetet i Agder 23.11.2018 2018-12-14 - 2018.

 • Mittner, Lilli; Blix, Hilde Synnøve. Kjønn og skjønn. Lederseminar BALANSE ved Kunstfag Universitetet i Agder 23.11.2018 2018-11-23 - 2018.

 • Mittner, Lilli; Bergli, Terje. Music and Gender in Balance Film. (data) 2018.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde; Mittner, Lilli. Gender Balance in the Arts - A Matter of (E)quality?. Forskningsdagene 2018-09-20 - 2018-09-29 2018.

 • Maxwell, Kate; Mittner, Lilli. Multimodal Evangelism, or, Is Everything Really Multimodal? Reflections on Multimodality and Gender. 9th International Conference on Multimodality August 15-17, 2018, University of Southern Denmark Multimodality – moving the theory forward 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.

 • Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde. Gender Balance in the Arts - A Matter of (E)Quality?. Music and Gender in Balance Conference 2018-04-05 - 2018-04-06 2018.

 • Mittner, Lilli; Mehren, Nils; Blix, Hilde. Få kvinner i ledende stillinger i kunstakademia. Intervju. (data) 2017.

 • Mittner, Lilli. Inga Lærum Liebich. (data) (fulltekst) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017.

 • Isaksen, Bjarne; Strobelt, Michael; Haugseth, Bengt Arve; Blix, Hilde; Tollefsen, Maria Medby; Junttila, Kristina; Mittner, Lilli. The critical potential of music and performing arts education. Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning 2017-03-14 - 2017-03-16 2017.

 • Mittner, Lilli; Lukic, Dragana; Lotherington, Ann Therese. The Role of the Artist in Arts-Based Dementia Care. Care today, cure tomorrow, 27th Alzheimer Europe Conference 2017-10-02 - 2017-10-04 2017.

 • Mittner, Lilli. The Balance project at The Faculty of Fine Arts at UiT The Arctic University of Norway. Annual meeting 2017 of the Association of Nordic Music Academies 2017-05-10 - 2017-05-10 2017.

 • Mittner, Lilli. Workshop: Om utfordringer og muligheter ved valg av repertoar. Kammermusikksamling 2017-01-11 - 2017-01-11 2017.

 • Mittner, Lilli; Blix, Hilde. Et forsøk på å starte å "gjøre likestilling": Workshop om implementering av kjønnsbevissthet i rutiner og prosedyrer ved Det kunstfaglige fakultet ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet.. Lederkurs 2017-04-21 - 2017-04-21 2017.

 • Mittner, Lilli. When students challenge the curriculum. Jessy McCabe and her campaign for women composers as part of school assessment. The 22nd Annual Conference of the Nordic Network for Research in Music Education 2017-03-14 - 2017-03-16 2017.

 • Mittner, Lilli. „Diesen Winter hat gewiss niemand von uns vergessen...". Die norwegische Komponistin Signe Lund in Berlin. Closing event of the Henrik-Steffens lecture series at the Royal Norwegian Embassy, Felleshus Berlin, 14.2.2017 2017-02-14 - 2017-02-14 2017.

 • Mittner, Lilli; Haselmann, Lena; Klok, Janke. Rastlose Lieder. Signe Lund - Mon Schjelderup - Agathe Backer Grøndahl. Lieder, Klavier- und Kammermusikwerke norwegischer Komponistinnen. CD. betont Label der Universität der Künste Berlin. (data) (fulltekst) 2017.

 • Mittner, Lilli. Resultater fra "Kjønn og skjønn" prosjektet. Programsamling BALANSE (NFR) 2016-10-13 - 2016-10-13 2016.

 • Mittner, Lilli. "It's not about music"?. FoU-Forum Kunstfak 2015-04-10 - 2015.

 • Mittner, Lilli. Musikk | Kultur | Mangfold: Hvorfor og hvordan undervises kjønnsbalansert musikkhistorie?. FAGDAG PÅ MUSIKKONSERVATORIET I TROMSØ 2015-11-19 - 2015.

 • Mittner, Lilli. Komponistens kjønn, profesjonalisering og genibildet. Kvikklunsj ved Kvinnforsk 2015-09-16 - 2015.

 • Mittner, Lilli; Blix, Hilde. Aktiviteter i BALANSE prosjektet. (fulltekst) 2015.

 • Mittner, Lilli; Haselmann, Lena. Artikel: Borghild Holmsen, in: Borchard, Beatrix (Hrsg.): Musikvermittlung und Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen, Hamburg: Hochschule für Musik und Theater 2014.. (fulltekst) 2014.

 • Mittner, Lilli. Artikel: Inga Lærum Liebich, in: Borchard, Beatrix (Hrsg.): Musikvermittlung und Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen, Hamburg: Hochschule für Musik und Theater 2013.. (fulltekst) 2013.

 • Mittner, Lilli. Olga Bjelke Andersen, in: Borchard, Beatrix (Hrsg.): Musikvermittlung und Artikel: Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen, Hamburg: Hochschule für Musik und Theater 2013.. (fulltekst) 2013.

 • Mittner, Lilli. Artikel „Mon Schjelderup“, in: MUGI. Musikvermittlung und Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen, hg. von Beatrix Borchard und Nina Noeske, Hochschule für Musik und Theater Hamburg, 2003ff. Stand vom 21.3.2012.. (fulltekst) 2012.

 • Mittner, Lilli. Artikel: Emma Dahl, in: Borchard, Beatrix (Hrsg.): Musikvermittlung und Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen, Hamburg: Hochschule für Musik und Theater 2012.. (fulltekst) 2012.

 • Mittner, Lilli; Pankoke, Ulf. musikk ll musik. Möglichkeitsräume norwegischer Komponistinnen. (data) (fulltekst) 2011.

 • Mittner, Lilli. "Ich träumte, ich war zwölf Jahre alt und ein Virtuose." Zur Entstehung und Geschichte des Violinkonzerts von Jean Sibelius - Essay für das Programmbuch der Staatskapelle Berlin 2006/2015. (data) 2006.

 • [Loading...]