Monica Sætermo

Stipendiat nordisk språkvitenskap Institutt for språk og kultur
Flag icon Flag icon

Sosiolingvistikk, språkholdninger, språkideologier, norske dialekter, språk og identitet, språk og tilhørighet, språk i familien, språklig variasjon og endring

 • Sætermo, Monica Simonsen. Dialect and identity encounters in Tromsø. From micro to macro – attitudes and ideologies in family and society 2017-02-06 - 2017-02-07 2017.

 • Sætermo, Monica Simonsen. Dialekt og tilhørighet blant innflyttere i Tromsø. (fulltekst) 2017.

 • Sætermo, Monica Simonsen. Studying Dialect Attitudes in a Northern Norwegian Context. International Conference on Language Variation in Europe 9 2017-06-06 - 2017-06-09 2017.

 • Sætermo, Monica Simonsen. En dialektmasketest i en nordnorsk kontekst, presentasjon av metode. Masketester i nordiske språksamfunn 2017-02-15 - 2017-02-15 2017.

 • Sætermo, Monica Simonsen. A verbal guise test in a Northern Norwegian context, methods design session. From micro to macro – attitudes and ideologies in family and society 2017-02-06 - 2017-02-07 2017.

 • Sætermo, Monica Simonsen. Attitudes towards dialect use and dialect change among Norwegian internal migrants in Tromsø. Language diversity in private life and in the workplace 2016-05-20 - 2016-05-20 2016.

 • Sætermo, Monica Simonsen. Attitudes towards dialect use and dialect change among Norwegian internal migrants in Tromsø. NoSLiP (Norwegian Graduate Student conference in Linguistics and Philology) 2016-10-05 - 2016-10-06 2016.

 • Sætermo, Monica Simonsen. Palataler versus postalveolarer i Alta-dialekten. Norsk sosiolingvistikk – kvar står me, kvar går me? 2012-03-22 - 2012-03-24 2012.

 • Sætermo, Monica Simonsen. n, l, t og d : en komparativ studie av palataler versus postalveolarer i Alta-dialekten. (fulltekst) (sammendrag) 2011.

 • Sætermo, Monica Simonsen. Fonologiske forhold i Alta-dialekten. Språk og samfunn 2011-03-22 - 2011-03-22 2011.

 • Sætermo, Monica Simonsen. Dialect and identity encounters in Tromsø. From micro to macro – attitudes and ideologies in family and society 2017-02-06 - 2017-02-07 2017.

 • Sætermo, Monica Simonsen. Dialekt og tilhørighet blant innflyttere i Tromsø. (fulltekst) 2017.

 • Sætermo, Monica Simonsen. Studying Dialect Attitudes in a Northern Norwegian Context. International Conference on Language Variation in Europe 9 2017-06-06 - 2017-06-09 2017.

 • Sætermo, Monica Simonsen. En dialektmasketest i en nordnorsk kontekst, presentasjon av metode. Masketester i nordiske språksamfunn 2017-02-15 - 2017-02-15 2017.

 • Sætermo, Monica Simonsen. A verbal guise test in a Northern Norwegian context, methods design session. From micro to macro – attitudes and ideologies in family and society 2017-02-06 - 2017-02-07 2017.

 • Sætermo, Monica Simonsen. Attitudes towards dialect use and dialect change among Norwegian internal migrants in Tromsø. Language diversity in private life and in the workplace 2016-05-20 - 2016-05-20 2016.

 • Sætermo, Monica Simonsen. Attitudes towards dialect use and dialect change among Norwegian internal migrants in Tromsø. NoSLiP (Norwegian Graduate Student conference in Linguistics and Philology) 2016-10-05 - 2016-10-06 2016.

 • Sætermo, Monica Simonsen. Palataler versus postalveolarer i Alta-dialekten. Norsk sosiolingvistikk – kvar står me, kvar går me? 2012-03-22 - 2012-03-24 2012.

 • Sætermo, Monica Simonsen. n, l, t og d : en komparativ studie av palataler versus postalveolarer i Alta-dialekten. (fulltekst) (sammendrag) 2011.

 • Sætermo, Monica Simonsen. Fonologiske forhold i Alta-dialekten. Språk og samfunn 2011-03-22 - 2011-03-22 2011.

 • [Loading...]