Bilde av Khawaja, Hassan Abbas
Foto: Hassan Khawaja
Bilde av Khawaja, Hassan Abbas
Institutt for automasjon og prosessteknologi hassan.a.khawaja@uit.no +4777660371 +4791266409 Her finner du meg

Hassan Abbas Khawaja


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Som førsteamanuensis ved institutt for automatisering og prosessteknikk (IAP), fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) og forskningsgruppeleder for IR, Spectroscopy, and Numerical Modeling Research Group, er mitt ansvar å forelese, utvikle/revidere læreplaner, vurdere, veilede bachelor-, master-, doktorgradsstudenter, lede forskningsprosjekter og administrere administrative saker for høyere utdanning.

Akademiske kvalifikasjoner:

 • PhD i ingeniørfag (2013), University of Cambridge, Storbritannia
 • MPhil i ingeniørfag (2009), University of Cambridge, Storbritannia
 • Bachelor i luftfartsingeniør (2007), National University of Sciences and Technology (NUST), Pakistan

Profesjonelle kvalifikasjoner:

 • Executive MBA (2022), Quantic School of Business and Technology, USA
 • Forskningsveiledning (2019), RESULT, UiT-Norges arktiske universitet
 • Chartret ingeniør (2018), Engineering Council, UK
 • Pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning (2015), RESULT, UiT-Norges arktiske universitet

Medlemskaper:

 • Forskerforbundet (NAR)
 • The International Society of Multiphysics (ISoM)
 • Institution of Engineering and Technology (IET)
 • Cambridge Philosophical Society (CPS)
 • Euro Mediterranean Academy of Arts and Sciences (EMAAS)
 • Global Listening Center (GLC)

Veiledninger:

Doktoroppgaver (hovedveileder)

Doktoroppgave (biveileder)

Masteroppgaver (hovedveileder)

Masteroppgaver (biveileder)

Bacheloroppgaver (veileder)

 • Vannmengder og variasjon av rensegrad av avløpsvannet, Tromsø kommune
 • Utnytting av kjølesyklus overskuddsvarme i samspill med sesongvarmelagring og solfangere, COWI AS
 • Beregning av kapasitet og begrensninger med tanke på videre utbygging av Kvitebjørn Varme AS fjernvarmenett
 • En Studie of Organic Rankine Cycle for Kvitebjørn Varme AS
 • Gjenvinning av avgasser fra kondensattank i Melkøya, Statoil AS
 • Utfordringer knyttet til drift og design av avløpspumpestasjoner, Tromsø kommune
 • Pumpesystemet i Vardøtunnelen, en prosjekt fra Statens Vegevesen
 • Optimalisering av ammoniakk varmepumpe, en prosjekt fra Kuldeteknisk AS
 • Design av renseanlegg for Macks Ølbryggeri AS
 • Analysering og optimalisering av rekompresjonstoget på FPSO Norne
 • Kuldeakkumulering ved Macks Ølbryggeri AS

 • Gernot Boiger, Bercan Siyahhan, Arash Soleiman Fallah, Hassan Khawaja, Mojtaba Moatamedi :
  Multiphysics Modelling of Powder Coating of U-Profiles: Towards Simulation-based Optimization of Key-Performance Attributes by Variation of Powder-Parameters
  The International Journal of Multiphysics 2023 ARKIV / DOI
 • Bercan Siyahhan, Gernot Boiger, Arash Soleiman Fallah, Hassan Khawaja, Mojtaba Moatamedi :
  Multiphysics simulation of particle-surface interaction and its effect on powder patterns and process optimization
  The International Journal of Multiphysics 2023 ARKIV / DOI
 • Jibola Obafemi Owolabi, Hassan Khawaja, Amar Aganovic :
  Comparative Evaluation of Four RANS Turbulence Models for Aerosol Dispersion from a Cough
  E3S Web of Conferences 2023 ARKIV / DOI
 • Gernot Boiger, Hassan Khawaja, Bercan Siyahhan, Mojtaba Moatamedi :
  Multiphysics Simulation of Particle-Surface Interaction and its Effect on Powder Patterns and Process Optimization
  The International Journal of Multiphysics 2023 ARKIV / DOI
 • Muhammad Irfan, Rao Adeel Un Nabi, Hammad Hussain, Yasin Naz, Shazia Shukrullah, Hassan Khawaja m.fl.:
  Statistical prediction and sensitivity analysis of kinetic rate constants for efficient thermal valorization of plastic waste into combustible oil and gases
  Heliyon 2023 ARKIV / DOI
 • Jakub Roemer, Hassan Khawaja, Mojtaba Moatamedi, Lukasz Pieczonka :
  Data processing scheme for laser spot thermography applied for nondestructive testing of ccomposite laminates
  Journal of nondestructive evaluation 08. februar 2023 ARKIV / DOI
 • Rao Adeel Un Nabi, Hammad Hussain, Yasin Naz, Shazia Shukrullah, Hassan Khawaja, Muhammad Irfan m.fl.:
  Sensitivity Analysis of Thermal Degradation of Plastic Waste Using Statistically Assumed Exponential Factors and Activation Energies
  ACS Omega 2023 ARKIV / DOI
 • Muhammad Irfan, Rao Adeel Un Nabi, Hammad Hussain, Yasin Naz, Shazia Shukrullah, Hassan Khawaja m.fl.:
  Numerical sensitivity analysis of temperature-dependent reaction rate constants for optimized thermal conversion of high-density plastic waste into combustible fuels
  Canadian Journal of Chemical Engineering 2023 ARKIV / DOI
 • Bercan Siyahhan, Gernot Boiger, Arash Soleiman Fallah, Hassan Khawaja, Mojtaba Moatamedi :
  Multiphysics Simulation of Particle-Surface Interaction and its Effect on Powder Patterns and Process Optimization
  The International Journal of Multiphysics 2023 ARKIV / DOI
 • Yousuf Adeel, Hassan Khawaja, Muhammad Shakeel Virk :
  Conceptual design of cost-effective ice detection system based on infrared thermography
  Cold Regions Science and Technology 2023 ARKIV / DOI
 • Sushmit Dhar, Masoud Naseri, Hassan Abbas Khawaja, Eirik Mikal Samuelsen, Kåre Edvardsen, Javad Barabady :
  Sea-spray measurement tools and technique employed in marine icing field expeditions: A critical literature review and assessment using CFD simulations
  Cold Regions Science and Technology 2023 DOI
 • Ali Alqarni, Rao Adeel Un Nabi, Faisal Althobiani, Yasin Naz, Shazia Shukrullah, Hassan Khawaja m.fl.:
  Statistical Optimization of Pyrolysis Process for Thermal Destruction of Plastic Waste Based on Temperature-Dependent Activation Energies and Pre-Exponential Factors
  Processes 2022 ARKIV / DOI
 • Zahra Andleeb, Hassan Khawaja, Mojtaba Moatamedi :
  Multiphysics based Analysis of Materials for Roads in Cold Regions to Prevent Ice Adhesion and Low-Temperature Crack Developments
  The International Journal of Multiphysics 2022 ARKIV / DOI
 • Muhammad Irfan, Rao Adeel Un Nabi, Hammad Hussain, Yasin Naz, Shazia Shukrullah, Hassan Khawaja m.fl.:
  Response Surface Methodology Analysis of Pyrolysis Reaction Rate Constants for Predicting Efficient Conversion of Bulk Plastic Waste into Oil and Gaseous Fuels
  Energies 2022 ARKIV / DOI
 • Zahra Andleeb, Hassan Khawaja, Kristian G Andersen, Mojtaba Moatamedi :
  Finite Element Analysis to determine the impact of Infill density on Mechanical Properties of 3D Printed Materials
  The International Journal of Multiphysics 2022 ARKIV / DOI
 • Hassan Khawaja, Zahra Andleeb, Mojtaba Moatamedi :
  Multiphysics based Modal and Harmonic Analysis of Axial Turbines
  The International Journal of Multiphysics 2022 ARKIV / DOI
 • Hans Kristian Eidesen, Zahra Andleeb, Hassan Khawaja, Mojtaba Moatamedi :
  Determining Thermal Properties of Polyurethane by Solving the Heat Equation and IR Imaging
  The International Journal of Multiphysics 2022 ARKIV / DOI
 • Hans Kristian Eidesen, Zahra Andleeb, Hassan Khawaja, Mojtaba Moatamedi :
  Multiphysics Analysis of Ice-Polyurethane Adhesion under Flexural Loading using FEM Analysis
  The International Journal of Multiphysics 2021 ARKIV / DOI
 • Amir Nadem Leyli, Hassan Khawaja, Ståle Antonsen, Daniel Kristoffer Swart :
  Windtech – A Sensory Device for ‘Cold’ Sensation Measurements
  Preprints 2021 ARKIV / DOI
 • Zahra Andleeb, Sohail Malik, Hassan Khawaja, Ståle Antonsen, Taimur Hassan, Ghulam Hussain m.fl.:
  Strain Wave Analysis in Carbon-Fiber-Reinforced Composites subjected to Drop Weight Impact Test using ANSYS®
  The International Journal of Multiphysics 2021 ARKIV / DOI
 • Daniel Brunner, Gernot Boiger, Hassan Khawaja :
  Investigation of torsional vibration using weak FSI capabilities
  Elsevier 2021 DOI
 • Zahra Andleeb, Sohail Malik, Hussain Ghulam, Hassan Khawaja, Mojtaba Moatamedi :
  Design optimization and dynamic testing of CFRP for helicopter loading hanger
  Elsevier 2021 DOI
 • Asier Zubiaga, Synne Madsen, Hassan Khawaja, Gernot Boiger :
  Atmospheric Contamination of Coastal Cities by the Exhaust Emissions of Docked Marine Vessels: The Case of Tromsø
  Environments 2021 ARKIV / DOI
 • Hassan Khawaja :
  Understanding Physical Properties of Fresh Water and Marine Ice using Multiphysics Modelling and Infrared Thermography
  2023 ARKIV
 • Jibola Obafemi Owolabi, Hassan Khawaja, Amar Aganovic :
  Comparative Evaluation of Four RANS Turbulence Models for Aerosol Dispersion from a Cough
  2023
 • Mads Busvold, Hassan Khawaja :
  Thermal properties of neoprene and natural rubber in wetsuits
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Hassan Khawaja :
  Guest Lecture on Thermography
  2023 ARKIV
 • Hassan Khawaja :
  Measuring Cold Exposure
  2022 ARKIV
 • Hassan Khawaja :
  Multiphysics Perspective of Microspray
  2022 ARKIV
 • Jibola Obafemi Owolabi, Hassan Khawaja, Amar Aganovic :
  Comparing RANS with LES - AMR Study in Indoor Bio-aerosol Transmission
  2022
 • Hassan Khawaja :
  Best Venue to Disseminate Multiphysics Research: The International Journal of Multiphysics
  2022
 • Hassan Khawaja :
  The International Conference of Multiphysics 2023
  2022
 • Rao Adeel Un Nabi, Yasin Naz, Shazia Shukrullah, Hassan Khawaja :
  Statistical Prediction of Rate Constants for the Pyrolysis of High-Density Plastic Waste
  2022
 • Hassan Khawaja :
  Concept Validation of Windtech 'Cold' Sensation Measurement Device
  2022
 • Sushmit Dhar, Hassan Khawaja, Masoud Naseri, Kåre Edvardsen :
  Design and Optimizing the Sea-Spray Collector using CFD
  2022
 • Zahra Andleeb, Hassan Khawaja, Kristian G Andersen, Kåre Edvardsen, Mojtaba Moatamedi :
  Investigation of Composite Mechanical Properties from Additive Manufacturing
  2022
 • Hassan Khawaja :
  Using Infrared Thermography and Multiphysics Modelling to Investigate Ice
  2022
 • Yousuf Adeel, Hassan Khawaja, Muhammad Shakeel Virk :
  Conceptual Design of Ice Detection/Mitigation System Based on Infrared Thermography
  2022
 • Hassan Khawaja, Daniel Kristoffer Swart, Ståle Antonsen :
  UK Patent Application GB2588580 - Measuring environmental exposure
  2022 FULLTEKST
 • Hassan Khawaja :
  Computational Fluid Dynamics - A Stepping-Stone of MULTIPHYSICS
 • Hassan Khawaja :
  Why collaboration is necessary for research in academia?
  2022 ARKIV
 • Hassan Khawaja :
  Séminaire Laboratoire sur la Multiphysique
  2022
 • Hassan Khawaja :
  What is MULTIPHYSICS?
  2022
 • Sushmit Dhar, Kåre Edvardsen, Hassan Khawaja, Masoud Naseri :
  Implementing LiDAR for Sea Spray Flux Estimation for the Evaluation of Marine Icing on Ships in Cold Regions
  2021
 • Hans-Kristian Eidesen, Zahra Andleeb, Hassan Khawaja, Mojtaba Moatamedi :
  Multiphysics Analysis of Ice-Polyurethane Adhesion under Flexural Loading using FEM Analysis
  2021
 • Hassan Khawaja :
  The International Conference of Multiphysics 2022
  2021
 • Hassan Khawaja :
  The International Journal of Multiphysics
  2021
 • Amir Nadem Leyli, Hassan Khawaja, Ståle Antonsen, Daniel Kristoffer Swart :
  Windtech Device a Measurement Tool for 'Cold' Sensation
  2021
 • Hassan Khawaja :
  Advances in Multiphysics Simulations supported with Real-Time Industrial Applications
  2021
 • Amir Nadem Leyli, Hassan Khawaja :
  Windtech - A Novel Sensory Device for Cold Climate Regions Risk Management
  2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Multifysikk
  • Fluidmekanikk
  • Solidmekanikk
  • Prosess- og kjemiteknikk
  • Kaldklimateknologi
  • Termografi og spektroskopi

  Undervisning

  PRO-2603 fluidmekanikk og varmetransport
  PRO-2610 fluidmekanikk
  PRO-2611 prosessteknikk
  TEK-3602 termografi og spektroskopi
  TEK-3604 multifysisk simulering
  TEK-8015 (avansert) multifysisk simulering