Bilde av Khawaja, Hassan Abbas
Bilde av Khawaja, Hassan Abbas
Institutt for automasjon og prosessteknologi hassan.a.khawaja@uit.no +4777660371 +4791266409 Her finner du meg

Hassan Abbas Khawaja


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Som førsteamanuensis ved institutt for automasjon og prosessteknologi (IAP), fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) og forskningsgruppeleder for IR, Spectroscopy, and Numerical Modelling Research Group, er mitt ansvar å forelese, utvikle/revidere læreplaner, vurdere, veilede bachelor-, master-, doktorgradsstudenter, lede forskningsprosjekter og administrere administrative saker for høyere utdanning.

Akademiske kvalifikasjoner:

 • PhD i ingeniørfag (2013), University of Cambridge, Storbritannia
 • MPhil i ingeniørfag (2009), University of Cambridge, Storbritannia
 • Bachelor i luftfartsingeniør (2007), National University of Sciences and Technology (NUST), Pakistan

Profesjonelle kvalifikasjoner:

 • Executive MBA (2022), Quantic School of Business and Technology, USA
 • Forskningsveiledning (2019), RESULT, UiT-Norges arktiske universitet
 • Chartret ingeniør (2018), Engineering Council, UK
 • Pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning (2015), RESULT, UiT-Norges arktiske universitet

Medlemskaper:

 • Forskerforbundet (NAR)
 • Institution of Engineering and Technology (IET)
 • Cambridge Philosophical Society (CPS)
 • Euro Mediterranean Academy of Arts and Sciences (EMAAS)
 • Global Listening Center (GLC)

Veiledninger:

Doktoroppgaver (hovedveileder)

Doktoroppgave (biveileder)

Masteroppgaver (hovedveileder)

Masteroppgaver (biveileder)

Bacheloroppgaver (veileder)

 • Effektivisering og optimalisere total rensegrad i renseanlegg og overløp, Tromsø kommune
 • Vannmengder og variasjon av rensegrad av avløpsvannet, Tromsø kommune
 • Utnytting av kjølesyklus overskuddsvarme i samspill med sesongvarmelagring og solfangere, COWI AS
 • Beregning av kapasitet og begrensninger med tanke på videre utbygging av Kvitebjørn Varme AS fjernvarmenett
 • En Studie of Organic Rankine Cycle for Kvitebjørn Varme AS
 • Gjenvinning av avgasser fra kondensattank i Melkøya, Statoil AS
 • Utfordringer knyttet til drift og design av avløpspumpestasjoner, Tromsø kommune
 • Pumpesystemet i Vardøtunnelen, en prosjekt fra Statens Vegevesen
 • Optimalisering av ammoniakk varmepumpe, en prosjekt fra Kuldeteknisk AS
 • Design av renseanlegg for Macks Ølbryggeri AS
 • Analysering og optimalisering av rekompresjonstoget på FPSO Norne
 • Kuldeakkumulering ved Macks Ølbryggeri AS

 • Sushmit Dhar, Masoud Naseri, Hassan Abbas Khawaja, Eirik Mikal Samuelsen, Kåre Edvardsen, Javad Barabady :
  Sea-spray measurement tools and technique employed in marine icing field expeditions: A critical literature review and assessment using CFD simulations
  Cold Regions Science and Technology 2024 ARKIV / DOI
 • Sushmit Dhar, Hassan Abbas Khawaja :
  Real-Time Ship Draft Measurement and Optimal Estimation Using Kalman Filter
  The International Journal of Multiphysics 2023 ARKIV / DOI
 • Synne Madsen, Zahra Andleeb, Hassan Abbas Khawaja, Gernot Boiger, Mojtaba Moatamedi :
  A Qualitative Comparison of ANSYS and OpenFOAM results for Carbon dioxide Plume Transport
  The International Journal of Multiphysics 2023 ARKIV / DOI
 • Muhammad Irfan, Rao Adeel Un Nabi, Hammad Hussain, Yasin Naz, Shazia Shukrullah, Hassan Khawaja m.fl.:
  Numerical sensitivity analysis of temperature-dependent reaction rate constants for optimized thermal conversion of high-density plastic waste into combustible fuels
  Canadian Journal of Chemical Engineering 2023 ARKIV / DOI
 • Yousuf Adeel, Hassan Khawaja, Muhammad Shakeel Virk :
  Conceptual design of cost-effective ice detection system based on infrared thermography
  Cold Regions Science and Technology 2023 ARKIV / DOI
 • Jibola Obafemi Owolabi, Hassan Khawaja, Amar Aganovic :
  Comparative Evaluation of Four RANS Turbulence Models for Aerosol Dispersion from a Cough
  E3S Web of Conferences 2023 ARKIV / DOI
 • Rao Adeel Un Nabi, Hammad Hussain, Yasin Naz, Shazia Shukrullah, Hassan Khawaja, Muhammad Irfan m.fl.:
  Sensitivity Analysis of Thermal Degradation of Plastic Waste Using Statistically Assumed Exponential Factors and Activation Energies
  ACS Omega 2023 ARKIV / DOI
 • Muhammad Irfan, Rao Adeel Un Nabi, Hammad Hussain, Yasin Naz, Shazia Shukrullah, Hassan Khawaja m.fl.:
  Statistical prediction and sensitivity analysis of kinetic rate constants for efficient thermal valorization of plastic waste into combustible oil and gases
  Heliyon 2023 ARKIV / DOI
 • Yousuf Adeel, Hassan Abbas Khawaja, Muhammad Shakeel Virk :
  A review of infrared thermography applications for ice detection and mitigation
  Cold Regions Science and Technology 2023 ARKIV / DOI
 • Sushmit Dhar, Masoud Naseri, Hassan Abbas Khawaja, Kåre Edvardsen, Tiantian Zhu :
  Design, development and deployment of a novel sea spray collector for sea-spray flux measurements
  Cold Regions Science and Technology 2023 ARKIV / DOI
 • Bercan Siyahhan, Gernot Boiger, Arash Soleiman Fallah, Hassan Khawaja, Mojtaba Moatamedi :
  Multiphysics Simulation of Particle-Surface Interaction and its Effect on Powder Patterns and Process Optimization
  The International Journal of Multiphysics 2023 ARKIV / DOI
 • Gernot Boiger, Bercan Siyahhan, Arash Soleiman Fallah, Hassan Khawaja, Mojtaba Moatamedi :
  Multiphysics Modelling of Powder Coating of U-Profiles: Towards Simulation-based Optimization of Key-Performance Attributes by Variation of Powder-Parameters
  The International Journal of Multiphysics 2023 ARKIV / DOI
 • Jakub Roemer, Hassan Khawaja, Mojtaba Moatamedi, Lukasz Pieczonka :
  Data processing scheme for laser spot thermography applied for nondestructive testing of composite laminates
  Journal of nondestructive evaluation 08. februar 2023 ARKIV / DOI
 • Ali Alqarni, Rao Adeel Un Nabi, Faisal Althobiani, Yasin Naz, Shazia Shukrullah, Hassan Khawaja m.fl.:
  Statistical Optimization of Pyrolysis Process for Thermal Destruction of Plastic Waste Based on Temperature-Dependent Activation Energies and Pre-Exponential Factors
  Processes 2022 ARKIV / DOI
 • Zahra Andleeb, Hassan Khawaja, Mojtaba Moatamedi :
  Multiphysics based Analysis of Materials for Roads in Cold Regions to Prevent Ice Adhesion and Low-Temperature Crack Developments
  The International Journal of Multiphysics 2022 ARKIV / DOI
 • Muhammad Irfan, Rao Adeel Un Nabi, Hammad Hussain, Yasin Naz, Shazia Shukrullah, Hassan Khawaja m.fl.:
  Response Surface Methodology Analysis of Pyrolysis Reaction Rate Constants for Predicting Efficient Conversion of Bulk Plastic Waste into Oil and Gaseous Fuels
  Energies 2022 ARKIV / DOI
 • Zahra Andleeb, Hassan Khawaja, Kristian G Andersen, Mojtaba Moatamedi :
  Finite Element Analysis to determine the impact of Infill density on Mechanical Properties of 3D Printed Materials
  The International Journal of Multiphysics 2022 ARKIV / DOI
 • Hassan Khawaja, Zahra Andleeb, Mojtaba Moatamedi :
  Multiphysics based Modal and Harmonic Analysis of Axial Turbines
  The International Journal of Multiphysics 2022 ARKIV / DOI
 • Hans Kristian Eidesen, Zahra Andleeb, Hassan Khawaja, Mojtaba Moatamedi :
  Determining Thermal Properties of Polyurethane by Solving the Heat Equation and IR Imaging
  The International Journal of Multiphysics 2022 ARKIV / DOI
 • Arash Soleiman Fallah, Hassan Abbas Khawaja, Mojtaba Moatamedi :
  Multiphysics of Wind Turbines in Extreme Loading Conditions
  Academic Press 2024 FULLTEKST
 • Hassan Abbas Khawaja, Hui Xue, Hans-Kristian Eidesen, Zahra Andleeb, Mojtaba Moatamedi :
  Ice shedding from wind turbines
  Academic Press 2024 ARKIV / DOI
 • Arash Soleiman Fallah, Hassan Abbas Khawaja, Mojtaba Moatamedi :
  Multiphysics modeling of wind turbines
  Academic Press 2024 ARKIV / DOI
 • Arash Soleiman Fallah, Hassan Abbas Khawaja, Mojtaba Moatamedi :
  Preface (Multiphysics of Wind Turbines in Extreme Loading Conditions)
  Academic Press 2024 ARKIV / DOI
 • Hassan Abbas Khawaja :
  Multiphysics in Engineering Education: Bridging Theory and Practice
  2024 ARKIV
 • Hassan Abbas Khawaja :
  Academic and research collaboration between the IVT departments
  2024 ARKIV
 • Hassan Abbas Khawaja :
  Exploring the Interconnected Realms of Multiphysics: Insights from My Research Journey
  2024 ARKIV
 • Muhammad Shakeel Virk, Yngve Birkelund, Jinmei Lu, Hassan Abbas Khawaja, Javad Barabady :
  Exploring Knowledge Gaps on Atmospheric ice Accretion
  22. mars 2024
 • Hassan Khawaja :
  Understanding Physical Properties of Fresh Water and Marine Ice using Multiphysics Modelling and Infrared Thermography
  2023 ARKIV
 • Jibola Obafemi Owolabi, Hassan Khawaja, Amar Aganovic :
  Comparative Evaluation of Four RANS Turbulence Models for Aerosol Dispersion from a Cough
  2023
 • Mads Busvold, Hassan Khawaja :
  Thermal properties of neoprene and natural rubber in wetsuits
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Hassan Khawaja :
  Guest Lecture on Thermography
  2023 ARKIV
 • Hassan Abbas Khawaja :
  What is Multiphysics? Definition and Examples
  2023 ARKIV
 • Hassan Abbas Khawaja :
  Collaboration with Chinese Universities and My Research Portfolio
  2023 ARKIV
 • Sanae Benaissa, Gelareh Momen, Derek Harvey, Seyed Mohammad Taghavi, Hassan Abbas Khawaja :
  Optimization of ground icing protection for aircraft: Snow endurance tests, rheological analysis and thermography of anti-icing fluids
  2023 ARKIV
 • Hassan Abbas Khawaja :
  Hva er ditt forskningsfelt? Hva inspirerte deg til å velge dette forskningsfeltet? Hva liker du best med arbeidet ditt?
  2023 ARKIV
 • Hassan Abbas Khawaja :
  Multiphysics: Paving the Future of Engineering
  2023 ARKIV
 • Sushmit Dhar, Hassan Abbas Khawaja, Masoud Naseri, Tiantian Zhu, Kåre Edvardsen :
  Prediction of marine icing incidents in cold regions using an IoT-based device
  2023 ARKIV
 • Hassan Abbas Khawaja :
  The International Conference of Multiphysics 2024
  2023 ARKIV
 • Hassan Abbas Khawaja :
  The International Journal of Multiphysics (2023)
  2023 ARKIV
 • Adeel Yousuf, Hassan Abbas Khawaja, Muhammad Shakeel Virk :
  Ice Detection System Prototype and Lab Results
  2023
 • Mads Busvold, Hassan Abbas Khawaja :
  Multiphysics Study of Thermal Properties of Neoprene and Natural Rubber for Wetsuit Applications
  2023 ARKIV
 • Jibola Obafemi Owolabi, Sushmit Dhar, Manaf Muhammed, Hassan Abbas Khawaja, Amar Aganovic, Muhammad Shakeel Virk :
  Investigating RANS Turbulence Models for Predicting Airflow Dispersion in Enclosed Environments: Numerical Simulation and Experimental Validation
  2023 ARKIV
 • Gernot Boiger, Bercan Siyahhan, Alain Schubiger, Marco Hostettler, Arash Soleiman Fallah, Hassan Abbas Khawaja m.fl.:
  Multiphysics simulation-based investigation of electro-static precipitation phenomena in the context of coating standard automotive rims
  2023
 • Hassan Abbas Khawaja, Samaneh Keshavarzi, Manaf Muhammed, Adeel Yousuf, Muhammad Shakeel Virk, Derek Harvey m.fl.:
  Investigating Ice Nucleation and Heat Transfer Dynamics in Supercooled Liquid Water Using Thermography
  2023 ARKIV
 • Andreas Sjøveian, Zahra Andleeb, Hassan Abbas Khawaja, Mojtaba Moatamedi :
  A CFD Study of Preventing Snow Accumulations on Roofs using Airflows
  2023 ARKIV
 • Bercan Siyahhan, Gernot Boiger, Arash Soleiman Fallah, Hassan Abbas Khawaja, Mojtaba Moatamedi :
  A Semi Transient Methodology for Dual Time Stepping of Particle and Flow Field Simulations of an Eulerian-Lagrangian Multiphysics Solver
  2023
 • Hassan Khawaja :
  Measuring Cold Exposure
  2022 ARKIV
 • Hassan Khawaja :
  Multiphysics Perspective of Microspray
  2022 ARKIV
 • Hassan Khawaja :
  Séminaire Laboratoire sur la Multiphysique
  2022
 • Hassan Khawaja :
  The International Conference of Multiphysics 2023
  2022 ARKIV

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Multifysikk
  • Fluidmekanikk
  • Solidmekanikk
  • Prosess- og kjemiteknikk
  • Kaldklimateknologi
  • Termografi og spektroskopi

  Undervisning

  PRO-2603 fluidmekanikk og varmetransport
  PRO-2610 fluidmekanikk
  PRO-2611 prosessteknikk
  TEK-3602 termografi og spektroskopi
  TEK-3604 multifysisk simulering
  TEK-8015 (avansert) multifysisk simulering