Slettbakk Åse - Face S.jpg
Slettbakk Åse - Face S.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ase.slettbakk@uit.no 77644217 41212171 Tromsø ILP Lærerutdanning 5.031

Åse Slettbakk


Arbeidstittel

Førstelektor utdanningsledelse

Stillingsbeskrivelse

Hoveddelen av stillingen involverer prosesser med ny kompetanseutviklingsmodell for skolen, både desentralisert ordning og oppfølgingsordning, i et utstrakt samarbeid med Samisk høgskole, Statsforvalter i Troms og Finnmark, skoleeiere i kommuner, fylkeskommunen, private skoler, KS og fagforeninger. Leder, koordinerer og underviser i den nasjonale rektorutdanningen i NTNU-nettverket, med studiested i Tromsø. Forskningsinteresser er knyttet til skolen som organisasjon, skoleutvikling og ledelse.


 • Slettbakk, Åse; Skrøvset, Siw. Verdsettende lederskap - en etisk dimensjon ved ledelse av skolens profesjonsfellesskap. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245035575.s 71 - 93.
 • Slettbakk, Åse; Engvik, Gunnar. Sosiale nettverk og skoleutvikling. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034349.s 265 - 290.
 • Brattvoll, Morten; Rotvold, Lars Aage; Slettbakk, Åse. Når vi ikke kjenner fremtiden; Scenarioer som metode for skoleutvikling?. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202652296.s 437 - 462.s doi: 10.23865/noasp.121.ch16.
 • Skrøvset, Siw; Furu, Eli Moksnes; Slettbakk, Åse. Lærere i nye roller som oversettere: Hvilket handlingsrom har de for utvikling?. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020; Volum 14 (3). ISSN 2535-7697.s 1 - 16.s doi: 10.23865/up.v14.2206.
 • Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Læringsmiljø og relasjoner. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-62201-5.s 164 - 185.
 • Skrøvset, Siw; Mausethagen, Sølvi; Slettbakk, Åse. Lærerens relasjonsarbeid: perspektiver, verktøy og case. (omtale) Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55518-4.
 • Furu, Eli Moksnes; Slettbakk, Åse. Teachers’ new roles as translators in reform programs. NERA 2017 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.
 • Simonsen, Malin; Andreassen, Svein-Erik; Slettbakk, Åse; Ree, Vibecke Solberg; Rødven, Ingeborg; Hallert, Caroline; Antonsen, Marie; Sandsmark, Anne Helene; Døvre, Kari; Wedø, Ida; Vestad, Bente Knippa; Vinje, Sindre. Dybdelæring: Aksjonslæring for bærekraft i folkehøgskolen. Utdanning 2017 (18). ISSN 1502-9778.s 50 - 53.
 • Slettbakk, Åse. Læring gjennom dialog. Foredrag for ledernettverk for Tromsøskolen i utvikling 2017-02-02 - 2017-02-02 2017.
 • Slettbakk, Åse; Rotvold, Lars Aage; Brattvoll, Morten. Arbeid med klasseledelse og relasjoner. Foredrag for lærere og ledere ved Hatteng skole, UiU pulje 4 2017-01-05 - 2017-01-05 2017.
 • Brattvoll, Morten; Rotvold, Lars Aage; Slettbakk, Åse. Bruk av scenarioer som verktøy i arbeid med skoleutvikling. Dialogkonferanse for deltakere i Kåfjord og Lyngen kommune, UiU pulje 4 2017-02-23 - 2017-02-23 2017.
 • Slettbakk, Åse; Brattvoll, Morten; Rotvold, Lars Aage. Bruk av scenarioer som verktøy i arbeid med skoleutvikling. Dialogkonferanse for deltakere i Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy kommune, UiU pulje 4 2017-02-22 - 2017-02-23 2017.
 • Slettbakk, Åse; Andreassen, Svein-Erik. Kollektive prosesser og etablering av profesjonelle læringsfellesskap. Forelesning Bardufoss ungdomsskole, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2016-11-22 - 2106-11-22 2016.
 • Slettbakk, Åse. Jobbe med klasseledelse - trussel eller mulighet?. Foredrag for skoler i kommunene Tromsø, Balsfjord, Karlsøy og Longyearbyen 2016-04-11 - 2016-04-11 2016.
 • Slettbakk, Åse. Elevmedvirkning. Foredrag for lærere og skoleledere i Tromsø kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2016-02-10 - 2016-02-10 2016.
 • Slettbakk, Åse; Brattvoll, Morten. Klasseledelse. Foredrag for lærere ved Bardu skole, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2016-02-01 - 2016-02-01 2016.
 • Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Skolebasert kompetanseutvikling ved SMI-skolen. Foredrag SMI-skolen, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2016-09-19 - 2016-09-19 2016.
 • Slettbakk, Åse; Brattvoll, Morten; Rotvold, Lars Aage. Arbeid med skoleutvikling i teori og praksis. Foredrag for skoler i Skjervøy og Kåfjord kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 4 2016-08-19 - 2016-08-19 2016.
 • Rotvold, Lars Aage; Slettbakk, Åse; Brattvoll, Morten. Arbeid med skoleutvikling i teori og praksis. Foredrag for skoler i Kvænangen og Nordreisa kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 4 2016-08-18 - 2016-08-18 2016.
 • Brattvoll, Morten; Rotvold, Lars Aage; Slettbakk, Åse. Arbeid med skoleutvikling i teori og praksis. Foredrag for skoler i Lyngen og Storfjord kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 4 2016-08-17 - 2016-08-17 2016.
 • Slettbakk, Åse. Erfaringer fra den nasjonale satsinga Ungdomstrinn i utvikling, pulje 2 og 3. Foredrag ledernettverk for Tromsøskolen i utvikling 2016-06-09 - 2016-06-09 2016.
 • Slettbakk, Åse. Organisasjonsteoretiske perspektiver på skoleutvikling. Foredrag på ledernettverk for Tromsøskolen i utvikling 2016-09-09 - 2016-09-09 2016.
 • Slettbakk, Åse. Skoleutvikling. Forelesning på ledernettverk for Tromsøskolen i utvikling 2016-10-14 - 2016-10-14 2016.
 • Slettbakk, Åse. Å lede lærernes læring. Foredrag på ledernettverk for Tromsøskolen i utvikling 2016-12-06 - 2016-12-06 2016.
 • Slettbakk, Åse. Translasjonsteori. Foredrag på ledernettverk for Tromsøskolen i utvikling 2016-12-05 - 2016-12-05 2016.
 • Furu, Eli Moksnes; Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Nye lærerroller som oversettere. Innlegg i dialoggruppe NORALF-konferansen 2016 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.
 • Slettbakk, Åse; Skrøvset, Siw. Organisasjonsteoretiske perspektiver. Foredrag SMI-skolen, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2015-12-07 - 2015-12-07 2015.
 • Slettbakk, Åse. Klasseledelse og sosial kompetanse. Foredrag for lærere og skoleledere Tromstun skole, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2015-08-17 - 2015-08-17 2015.
 • Slettbakk, Åse. Klasseledelse, oppstart og avslutning av timer. Foredrag for lærere og skoleledere ved Tromstun skole, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2015-11-25 - 2015-11-25 2015.
 • Slettbakk, Åse. Klasseledelse og VFL. Foredrag for lærere og skoleledere LGA, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2015-11-03 - 2015-11-03 2015.
 • Slettbakk, Åse. Klasseledelse og arbeid med sosial kompetanse. Foredrag for lærere og skoleledere Grønnåsen skole, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2015-10-01 - 2015-10-01 2015.
 • Slettbakk, Åse. Klasseledelse og relasjoner. Foredrag for lærere og skoleledere Grønnåsen skole, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2015-04-15 - 2015-04-15 2015.
 • Slettbakk, Åse. Klasseledelse og relasjoner. Foredrag for lærere og skoleledere Hillesøy skole, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2015-05-27 - 2015-05-27 2015.
 • Slettbakk, Åse. Relasjonell klasseledelse. Foredrag for lærere og skoleledere LGA, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2015-01-21 - 2015-01-21 2015.
 • Slettbakk, Åse. Vurdering for læring, erfaringsdeling og refleksjon. Foredrag for lærere og skoleledere i Tromsø kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2015-11-11 - 2015-11-11 2015.
 • Slettbakk, Åse. Utforskende samtaler i teori og praksis. Foredrag for lærere og skoleledere i Tromsø kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2015-09-09 - 2015-09-09 2015.
 • Slettbakk, Åse. Dialogkafe som metode: praktisk, variert, relevant og utfordrende undervisning. Foredrag for lærere og skoleledere i Tromsø kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2015-04-08 - 2015-04-08 2015.
 • Slettbakk, Åse. Relasjonsbygging i praksis. Foredrag for lærere og skoleledere i Tromsø kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2015-02-18 - 2015-02-18 2015.
 • Slettbakk, Åse; Brattvoll, Morten. Skolebasert kompetanseutvikling. Foredrag for skoler i Salangen kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2015-11-19 - 2015-11-19 2015.
 • Brattvoll, Morten; Slettbakk, Åse. Skolebasert kompetanseutvikling. Foredrag for skoler i Bardu kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2015-09-25 - 2015-09-25 2015.
 • Slettbakk, Åse; Brattvoll, Morten. Skolebasert kompetanseutvikling. Foredrag for skoler i Dyrøy kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2015-08-14 - 2015-08-14 2015.
 • Brattvoll, Morten; Slettbakk, Åse. Skolebasert kompetanseutvikling. Foredrag for skoler i Målselv kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2015-08-13 - 2015-08-13 2015.
 • Slettbakk, Åse. Skolebasert kompetanseutvikling og klasseledelse. Forelesning Hillesøy skole, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2014-08-27 - 2014-08-27 2014.
 • Slettbakk, Åse. Etablering av arbeidsfellesskap mellom skoler gjennom lærende nettverk. Foredrag for lærere og skoleledere i Tromsø kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2014-10-15 - 2014-10-15 2014.
 • Slettbakk, Åse. Læring gjennom erfaringsdeling og refleksjon over praksis. Foredrag for lærere og skoleledere i Tromsø kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2014-11-26 - 2014-11-26 2014.
 • Slettbakk, Åse. Skolebasert kompetanseutvikling og klasseledelse. Foredrag for lærere og skoleledere Grønnåsen skole, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2014-09-24 - 2014-09-24 2014.
 • Slettbakk, Åse. Skolebasert kompetanseutvikling og klasseledelse. Foredrag for lærere og skoleledere Kvaløysletta skole, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2014-11-05 - 2014-11-05 2014.
 • Slettbakk, Åse. Klasseledelse og læringsmiljø. Foredrag for lærere og skoleledere Storelva skole, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2014-11-21 - 2014-11-21 2014.
 • Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Klasseledelse. Foredrag for lærere og skoleledere på Tromsø kommunes Kick-off for Ungdomstrinn i utvikling 2014-09-17 - 2014-09-17 2014.
 • Slettbakk, Åse. Klasseledelse og læringsmiljø. Foredrag for lærere og skoleledere Tromstun skole, Ungdomstrinni utvikling pulje 2 2014-02-12 - 2014-02-12 2014.
 • Slettbakk, Åse. Klasseledelse og relasjoner. Foredrag for lærere og skoleledere Tromstun skole, Ungdomstrinn i utvikling pulje2 2014-08-15 - 2014-08-15 2014.
 • Slettbakk, Åse. Klasseledelse og foreldresamarbeid. Foredrag for lærere og skoleledere Tromstun skole, Ungdomstrinn i utvikling pulje 2 2014-09-03 - 2014-09-03 2014.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  ILP Lærerutdanning 5.031