Stefan Bye


Universitetslektor


 • Marianne Lund, Stefan Bye, Cathrine Fjelltun :
  Sykepleierstudenter lærer førstehjelp av paramedisinstudenter
  Sykepleien Forskning 2024 DOI
 • Nina Johnsen, Stefan Bye :
  Arctic Samprax - Exploring new models for supervising nursing students in rural areas, an action research approach
  2023
 • Stefan Bye, Nina Johnsen, Anne-Sofie Sand :
  Arktisk samprax, 2021-2024​ nye modeller for veiledning av sykepleierstudenter i kommunehelsetjenesten
  2022
 • Bente Norbye, Kari Birkelund Olsen, Stefan Bye, Nina Johnsen, Ingrid Waldahl :
  Arktisk samprax - Digitale muligheter for nærhet på avstand i praksisstudier
  2022
 • Nina Johnsen, Stefan Bye, Ingrid Waldahl, Anne-Sofie Sand, Lisa Øien, Kari Birkelund Olsen m.fl.:
  GEOGRAFISK AVSTAND-DIGITAL NÆRHET Veiledningskraft i praksisstudier Arktisk samprax
  2021
 • Bente Norbye, Anne-Sofie Sand, Stefan Bye :
  Arktisk samprax Praxis ved UiT Norges arktiske universitet- sykepleierutdanningen utforsker nye samarbeidsformer
  2021
 • Anne-Sofie Sand, Bente Norbye, Stefan Bye, Ingrid Waldahl, Nina Johnsen, Lisa Øien m.fl.:
  Ny praksis skal gi flere sykepleiere i nord
  2021 DATA

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →