Bilde av Eikeland, Sveinung
Foto: Tommy Hansen
Bilde av Eikeland, Sveinung
Institutt for samfunnsvitenskap sveinung.eikeland@uit.no 97094032

Sveinung Eikeland


Forskar 1183/Sosiolog


 • Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland, Per Selle :
  Sámi agency in economic development processes in the Norwegian High North
  Polar Record 2023 ARKIV / DOI
 • Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland, Per Selle :
  Samepolitikkens plass i utviklingsprosesser i nord
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2021 ARKIV / DOI
 • Sveinung Eikeland :
  Indigenous agency in global systems
  Journal of Rural Studies 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Sveinung Eikeland :
  Mellom stat, samepolitikk og kommunar
  Gyldendal Akademisk 2021
 • Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland, Per Selle :
  Samisk politikk og industriell utvikling i nord
  Gyldendal Akademisk 2021
 • Sveinung Eikeland :
  Et samisk hjemland i nord?
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Sveinung Eikeland, Trond Nilsen, Andrew Taylor :
  Re-evolution of growth pole settlements in northern peripheries? reflecting the emergence of an LNG hub in Northern Australia with experience from Northern Norway
  Edward Elgar Publishing 2016 DATA
 • Elisabeth Angell, Per Selle, Sveinung Eikeland :
  Samepolitikken i den nye utviklingen i nord
  Gyldendal Akademisk 2016 DATA
 • Sveinung Eikeland, Trond Nilsen :
  Local content in emerging growth poles: Local effects of multinational corporations' use of contract strategies
  Norsk Geografisk Tidsskrift 2016 DOI
 • Sveinung Eikeland :
  Building a High North Growth Pole: The Northern Norwegian City of Hammerfest in the Wake of Developing the "Snow White" Barents Sea Gas field
  Journal of Rural and Community Development 2014 ARKIV
 • Sveinung Eikeland :
  Regionale innovasjonsstrategiers kompleksitet: Spillet om det globale klimaet og miljøinnovasjoner i nord
  Cappelen Damm Akademisk 2013
 • Roger Henning Normann, Birgit Abelsen, Arild Aurvåg Farsund, Sveinung Eikeland, Jens Kristian Fosse, Knut Hidle m.fl.:
  Regional samhandling for innovasjon
  Cappelen Damm Akademisk 2013 DATA
 • Sveinung Eikeland :
  Frå stat til region - og tilbake? Nordnorske innovasjonssystem under nordområdesatsinga
  Fagbokforlaget 2010
 • Sveinung Eikeland, trond Nilsen, Stig Halgeir Karlstad :
  Åpningen av Barentshavet: Skapes en ny nordlig vekstpol i den norske oljeøkonomiens nordlige periferi?
  Gyldendal Akademisk 2010
 • Trond Nilsen, Sveinung Eikeland :
  Megaprojects and regional reform
  Journal of Nordregio 2009
 • Trond Nilsen, Sveinung Eikeland :
  A state companies` regional dilemmas
  Journal of Nordregio 2008
 • Trond Nilsen, Sveinung Eikeland :
  Nord i petroleumsnæringens hender?
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2007
 • Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland, Per Selle :
  Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Sveinung Eikeland, Per Selle, Elisabeth Angell :
  Nordområdepolitikken sett fra nord
  Fagbokforlaget 2010
 • Jukka Tapani Teräs, Sveinung Eikeland, Timo Koivurova, Viktor Salenius :
  Sustainable development and Sustainable Development Goals in Smart Specialisation strategies in the European Arctic regions
  2023
 • Sveinung Eikeland :
  Grøn næringsutvikling i Aust-Finnmark
  Nordlys 19. mars 2021 FULLTEKST
 • Sveinung Eikeland, Hans-Kristian Hernes :
  Nordområdepolitikken i en brytningstid - Nr. 31
  Nordlys 27. oktober 2020
 • Sveinung Eikeland, Hans-Kristian Hernes :
  Nordområdepolitikken i en brytningstid
  Nordlys 02. juni 2020
 • Sveinung Eikeland :
  Nordområdepolitikkens regionnivå
  Nordlys 22. oktober 2020
 • Sveinung Eikeland :
  Tilgjenge, fleksibilitet, data og Normanutvalet
  Khrono.no 19. desember 2020
 • Sveinung Eikeland :
  Post Nesna: Kva no?
  Klassekampen 27. august 2019
 • Sveinung Eikeland :
  Post Nesna
  Khrono.no 2019
 • Anne Husebekk, Kenneth Ruud, Sveinung Eikeland, Geir Gotaas :
  Arctic Advanced Education and Research
  Palgrave Macmillan 2019 ARKIV / DOI
 • Sveinung Eikeland :
  Demografiens forbannelse
  Dagsavisen 21. januar 2019
 • Sveinung Eikeland, Anne Husebekk :
  Gjennom Nord-Noreg til Arktis
  Ottar 2018
 • Sveinung Eikeland :
  Demografiens forbannelse
  2018
 • Sveinung Eikeland :
  Kor er alle regionalistar hen?
  Klassekampen 07. juli 2018
 • Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland, Per Selle :
  Indigenous influence in large scale industrial projects in the Arctic?
  2017
 • Elisabeth Angell, Per Selle, Sveinung Eikeland :
  Samene og det nye nord
  Nordlys 23. mars 2017
 • Trond Nilsen, Sveinung Eikeland :
  Allocation, interaction or negotiation? Developing models in marginal northern economies.
  2017
 • Sveinung Eikeland :
  Med OECD til Nord-Norge
  Nordlys 2015 ARKIV
 • Sveinung Eikeland :
  Norsk pelsdyrnæring - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?
  2014
 • Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland, Eva Josefsen, Per Selle :
  Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012
  2013
 • Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland, Ivar Lie, Sindre Myhr, Leo Grünfeld, Vigdis Nygaard m.fl.:
  Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene
  2012
 • Sveinung Eikeland, Carsten Gade Rolland :
  Nordområdeneldinga og høgskolens rolle
  Altaposten 2011
 • Sveinung Eikeland :
  Governing, abdication or governance? The Norwegian State in new Northern Innovation Processes
  2011
 • Sveinung Eikeland :
  Regional development out of a High North Perspective
  2011
 • Sveinung Eikeland :
  Nordområdepolitkken sett frå nord
  2011
 • Sveinung Eikeland :
  Nordområdepolitikken og kommunene
  2011
 • Sveinung Eikeland :
  Sport, tourism and place development
  2011
 • Sveinung Eikeland :
  Rom for regional politikk?
  2011
 • Jack Arild Ødegård, Thor Bjørkvoll, Rognvald Boyd, Sveinung Eikeland, Jørn Eldby, Per Arne Emaus m.fl.:
  Geonor - Industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene
  2010 FULLTEKST
 • Trond Nilsen, Sveinung Eikeland, Stig Halgeir Karlstad, Inge Nilssen, Christen Ness :
  Dette er Snøhvit. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet Regionale ringvirkninger av Snøhvit.
  2008
 • Peter Nicolai Arbo, Sveinung Eikeland, Arild Hervik :
  Regionale ringvirkninger av olje- og gassnæringen. En oppsummering av foreliggende kartlegginger
  2007 FULLTEKST
 • Sveinung Eikeland :
  "Territorial Social Cohesion Impacts", p 210-260 in ESPON Action 2.1.5: Territorial Impacts of European Fisheries Policy.
  2006

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →