#
#
Hammerfestbiblioteket ronald.sivertsen@uit.no 78450618 Hammerfest L55 - Hammerfest

Ronald Sivertsen


Arbeidstittel

Spesialbibliotekar og daglig leder

Stillingsbeskrivelse

Er medlem av Faggruppe for formidling.

Arbeider spesielt med:

Litteratursøk

Endnote og referansehåndtering

Chat

Postmottak

VerneombudUndervisning

Litteratursøk og EndNote.L55 - Hammerfest