Gro Anett Olaussen


Kontorsjef

Stillingsbeskrivelse

Leder av administrasjonen på Idrettshøgskolen ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Som kontorsjef arbeider jeg med :

Budsjett/økonomi: budsjetter, regnskapsrapportering, prognoser, eksterne prosjekter, anviser fakturaer,  utleggsrefusjoner og reiseregninger, samt har budsjettdekningsmyndighet for instituttet.

HMS: vernerunder, oppfølging helse-, miljø og sikkerhet

Personalarbeid: tilsettinger, permisjoner, godkjenner fravær og ferie, oppfølging sykemeldte, lederstøtte

Studieadministrasjon: leder for administrasjonen ved instituttet, deltar i ledermøter for administrasjonen.

Forskningsadministrasjon: budsjetter og regnskapsrapportering for våre forskningsgrupper, bidrar i arbeidet med IHs forskningsmelding, deltar i møter med forskningsgruppelederne