Bilde av Bårdsen, Sissel
Bilde av Bårdsen, Sissel
Institutt for helse- og omsorgsfag sissel.baardsen@uit.no +4778450674 Her finner du meg

Sissel Bårdsen


Seniorkonsulent

Stillingsbeskrivelse

Administrativt ansatt ved IHO Hammerfest.

Arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Studiekonsulent
 • Studentekspedisjon/servicetorg Hammerfest
 • Besvare henvendelser (skranke/e-post/telefon/TOPdesk)
 • Behandling av søknader om særplass i praksis
 • Reiseregninger studenter i praksis
 • Behandling av søknader om permisjon
 • Studieprogresjon/utdanningsplan
 • Klagesaker karakterer
 • Studentsaker i FS (Felles studentsystem)
 • Superbruker i ePhorte
 • Innkjøp IHO Hammerfest
 • Postbehandling IHO Hammerfest

 Vara verneombud IHO Hammerfest

Arbeidsområder

Studieveiledning