Gøril Johansen


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Enhet for instituttadministrasjon

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

  • lederstøtte
  • budsjett/økonomi
  • tilsettinger/engasjementer/forlengelser
  • tilrettelegging/mottak av nyansatte

Representant for teknisk og administrative tilsatte i fakultetsstyret på HSL