Personkort bilde
Foto: Sunniva C.D. Werkland

Bjøru, Anne-Mette

Universitetslektor Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Flag icon Flag icon

 • Bjøru, Anne-Mette. Lærerens relasjonsledelse i videregående skole - med fokus på elev-elev-relasjonen. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202598143.s 90 - 110.

 • Bjøru, Anne-Mette. Upper secondary school in Norway: Discourses about dropout in white papers. Studia Paedagogica 2019; Volum 24 (2). ISSN 1803-7437.s 137 - 150.s doi: 10.5817/SP2019-2-6.

 • Bjøru, Anne-Mette. Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet i engelsk på videregående skole. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028217.s 133 - 145.

 • Bjøru, Anne-Mette. Staying in school, not dropping out - pupils' voices. Education In The North 2018; Volum 25 (1-2). ISSN 0424-5512.s 238 - 258.

 • Bjøru, Anne-Mette. Fellesskapets og relasjonenes betydning for frafall i videregående skole. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02644-2.s 155 - 170.

 • Bjøru, Anne-Mette. English Learning in an Intercultural Perspective: Russia and Norway. The EUROCALL Review 2015; Volum 23 (1). ISSN 1695-2618.s 31 - 35.

 • Tangstad, Heidi; Bjøru, Anne-Mette; Johanson, Lisbeth Bergum. Dårligst i klassen? : en tankevekkende sammenligning av didaktikk i engelskundervisning i Norge og Spania. Bedre Skole 2004 (3). ISSN 0802-183X.s 104 - 108.

 • Bjøru, Anne-Mette. The Norwegian Core Curriculum Revised. NERA 2019 2019-03-06 - 2019-03-08 2019.

 • Bjøru, Anne-Mette. Undervisning: engelskstudiet på lærerhøgskolen. Erasmus+ Staff Mobility for Teaching 2019-02-18 - 2019-02-22 2019.

 • Bjøru, Anne-Mette. Digital Competence in Norwegian School Curricula - changes, characteristics and chances. iTECLA 2019-11-07 - 2019-11-09 2019.

 • Bjøru, Anne-Mette. Inclusion - necessary and possible to realize?. JustEd 2018: Promoting Justice through Education 2018-05-22 - 2018-05-23 2018.

 • Bjøru, Anne-Mette. Upper Secondary School Dropout and the role of Shared Community. NERA 2017 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.

 • Bjøru, Anne-Mette. School Motivation among High Performing Pupils who think about quitting Upper Secondary School. ERC/ECER: Emerging Researchers' Conference 2017-08-21 - 2017-08-22 2017.

 • Bjøru, Anne-Mette. Odd Mathis Hætta - lærerutdanner i nord. Nordnorsk Magasin 2017 (2). ISSN 0332-6004.s 14 - 19.

 • Bjøru, Anne-Mette. Relasjoner som resept - elever i videregående forteller. Work in progress - skole og arbeid som medisin 2017-04-26 - 2017-04-27 2017.

 • Bjøru, Anne-Mette. Bauman, det postmoderne og frafall i videregående skole. Seminar om Baumans teorier og inkludering 2016-01-26 - 2016-01-26 2016.

 • Bjøru, Anne-Mette. Kapittelpresentasjon på boklansering: Relasjoner i pedagogikken - i lys av Baumans teorier (Mirjam H. Olsen - red.). Forskningsdagene 2016 2016-09-22 - 2016-09-22 2016.

 • Bjøru, Anne-Mette. Relational Skills: a Measure against Upper Secondary School Dropout?. ERC/ECER: Emerging Researchers' Conference 2016-08-22 - 2016-08-23 2016.

 • Bjøru, Anne-Mette. Upper Secondary School dropout in Norway - the Norwegian Ministry of Education's White Papers, 1999-2016. Justice through Education in the Nordic Countries - JustEd Summer School 2016-08-08 - 2016-08-12 2016.

 • Bjøru, Anne-Mette. CHAT and Resilience - a measure against Upper Secondary School Drop-Out?. NERA 2015 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.

 • Bjøru, Anne-Mette. English Learning in an Intercultural Perspective. The INTENT Conference 'Telecollaboration in University Foreign Language Education' 2014-02-12 - 2014-02-14 2014.

 • Bjøru, Anne-Mette. Når verden skal snakke med hverandre - på engelsk. Lørdagsuniversitetet 2014-11-01 - 2014-11-01 2014.

 • Bjøru, Anne-Mette. Peculiarities of teaching languages in a multi-cultural group. 2014 ISBN 978-5-94245-063-2.s 21 - 25.

 • Bjøru, Anne-Mette. Om muligheter for høyere utdanning ved UiT Norges arktiske universitet. Medlemsmøte i Murmansk norskklubb 2014-03-26 - 2014-03-26 2014.

 • Bjøru, Anne-Mette. School and Higher Education in Norway. Skolebesøk i Moreda Spania, 8-13 skole 2014-02-17 - 2014-02-17 2014.

 • Bjøru, Anne-Mette. Peculiarities of teaching languages in a multi-cultural group. Workshop: Cultural Dimensions of teaching Foreign Languages 2014-03-25 - 2014-03-26 2014.

 • Bjøru, Anne-Mette. Gjesteforelesning i engelsk årgang 1 og 2. Lærerutveksling til Grønland 2014-05-23 - 2014-05-27 2014.

 • Bjøru, Anne-Mette. Norwegian System of Education - Core and Subject Curricula. Besøk ved University of Alaska, Anchorage 2013-03-04 - 2013-03-06 2013.

 • Bjøru, Anne-Mette. Resultater fra Studentevalueringen 2013, Høgskolen i Finnmark. 2013.

 • Bjøru, Anne-Mette. Teaching English through Art. Åpen forelesning ved University of Hainan, Kina 2013-12-04 - 2013-12-04 2013.

 • Bjøru, Anne-Mette. Equity in Education - Norway. Gjesteopphold ved Memorial University, St Johns, Newfoundland 2012-06-13 - 2012-06-20 2012.

 • Bjøru, Anne-Mette. Tiltak mot bortvalg: en kvalitativ undersøkelse blant elever som har vært nær ved å slutte på videregående skole. 2009.

 • Bjøru, Anne-Mette. Changing concepts of 'home' in postcolonial literature: a study of Chinua Achebe's Things Fall Apart and Buchi Emecheta's The new tribe. 2007.

 • Bjøru, Anne-Mette. The Norwegian Core Curriculum Revised. NERA 2019 2019-03-06 - 2019-03-08 2019.

 • Bjøru, Anne-Mette. Undervisning: engelskstudiet på lærerhøgskolen. Erasmus+ Staff Mobility for Teaching 2019-02-18 - 2019-02-22 2019.

 • Bjøru, Anne-Mette. Digital Competence in Norwegian School Curricula - changes, characteristics and chances. iTECLA 2019-11-07 - 2019-11-09 2019.

 • Bjøru, Anne-Mette. Inclusion - necessary and possible to realize?. JustEd 2018: Promoting Justice through Education 2018-05-22 - 2018-05-23 2018.

 • Bjøru, Anne-Mette. Upper Secondary School Dropout and the role of Shared Community. NERA 2017 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.

 • Bjøru, Anne-Mette. School Motivation among High Performing Pupils who think about quitting Upper Secondary School. ERC/ECER: Emerging Researchers' Conference 2017-08-21 - 2017-08-22 2017.

 • Bjøru, Anne-Mette. Odd Mathis Hætta - lærerutdanner i nord. Nordnorsk Magasin 2017 (2). ISSN 0332-6004.s 14 - 19.

 • Bjøru, Anne-Mette. Relasjoner som resept - elever i videregående forteller. Work in progress - skole og arbeid som medisin 2017-04-26 - 2017-04-27 2017.

 • Bjøru, Anne-Mette. Bauman, det postmoderne og frafall i videregående skole. Seminar om Baumans teorier og inkludering 2016-01-26 - 2016-01-26 2016.

 • Bjøru, Anne-Mette. Kapittelpresentasjon på boklansering: Relasjoner i pedagogikken - i lys av Baumans teorier (Mirjam H. Olsen - red.). Forskningsdagene 2016 2016-09-22 - 2016-09-22 2016.

 • Bjøru, Anne-Mette. Relational Skills: a Measure against Upper Secondary School Dropout?. ERC/ECER: Emerging Researchers' Conference 2016-08-22 - 2016-08-23 2016.

 • Bjøru, Anne-Mette. Upper Secondary School dropout in Norway - the Norwegian Ministry of Education's White Papers, 1999-2016. Justice through Education in the Nordic Countries - JustEd Summer School 2016-08-08 - 2016-08-12 2016.

 • Bjøru, Anne-Mette. CHAT and Resilience - a measure against Upper Secondary School Drop-Out?. NERA 2015 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.

 • Bjøru, Anne-Mette. English Learning in an Intercultural Perspective. The INTENT Conference 'Telecollaboration in University Foreign Language Education' 2014-02-12 - 2014-02-14 2014.

 • Bjøru, Anne-Mette. Når verden skal snakke med hverandre - på engelsk. Lørdagsuniversitetet 2014-11-01 - 2014-11-01 2014.

 • Bjøru, Anne-Mette. Peculiarities of teaching languages in a multi-cultural group. 2014 ISBN 978-5-94245-063-2.s 21 - 25.

 • Bjøru, Anne-Mette. Om muligheter for høyere utdanning ved UiT Norges arktiske universitet. Medlemsmøte i Murmansk norskklubb 2014-03-26 - 2014-03-26 2014.

 • Bjøru, Anne-Mette. School and Higher Education in Norway. Skolebesøk i Moreda Spania, 8-13 skole 2014-02-17 - 2014-02-17 2014.

 • Bjøru, Anne-Mette. Peculiarities of teaching languages in a multi-cultural group. Workshop: Cultural Dimensions of teaching Foreign Languages 2014-03-25 - 2014-03-26 2014.

 • Bjøru, Anne-Mette. Gjesteforelesning i engelsk årgang 1 og 2. Lærerutveksling til Grønland 2014-05-23 - 2014-05-27 2014.

 • Bjøru, Anne-Mette. Norwegian System of Education - Core and Subject Curricula. Besøk ved University of Alaska, Anchorage 2013-03-04 - 2013-03-06 2013.

 • Bjøru, Anne-Mette. Resultater fra Studentevalueringen 2013, Høgskolen i Finnmark. 2013.

 • Bjøru, Anne-Mette. Teaching English through Art. Åpen forelesning ved University of Hainan, Kina 2013-12-04 - 2013-12-04 2013.

 • Bjøru, Anne-Mette. Equity in Education - Norway. Gjesteopphold ved Memorial University, St Johns, Newfoundland 2012-06-13 - 2012-06-20 2012.

 • Bjøru, Anne-Mette. Tiltak mot bortvalg: en kvalitativ undersøkelse blant elever som har vært nær ved å slutte på videregående skole. 2009.

 • Bjøru, Anne-Mette. Changing concepts of 'home' in postcolonial literature: a study of Chinua Achebe's Things Fall Apart and Buchi Emecheta's The new tribe. 2007.

 • [Loading...]