Øivind Granerud


Prodekan utdanning

Stillingsbeskrivelse

Mine ansvarsområder er todelt. Som prodekan for utdanning sitter jeg i ledergruppa på Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag med ansvar for utdanningsspørsmål som omhandler fakultetets 3 institutt. I tillegg er jeg studieleder ved idrettshøgskolen, med spesielt ansvar for studier innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ved campus Alta.


 • Øivind Granerud :
  Drømmen om å bli topputøver i idrett: Momenter som påvirker muligheten til å realisere drømmen
  Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2020 ARKIV
 • Kolbjørn Rafoss, Øivind Granerud :
  Frisk og sprek i Finnmark
  2006
 • Kolbjørn Rafoss, Øivind Granerud :
  FYSAK tiltak som folkehelsearbeid i Finnmark
  Kroppsøving 2006

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →