Bilde av Bekkstrand, Veronica Haug
Bilde av Bekkstrand, Veronica Haug
Institutt for barnevern og sosialt arbeid veronica.h.bekkstrand@uit.no +4778450280 92056426 Her finner du meg

Veronica Haug Bekkstrand


Instituttleder


 • Robert Myrvang, Veronica Haug Bekkstrand :
  Evidence and risk discourses: Shaping professional practice and families in child protection
  Nordic Journal of Social Research 2023 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Veronica Haug, Sveinung Horverak :
  Barns deltakelse og ressurstilgang på ulike nivåer sett i lys av sosial kapital
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2009
 • Veronica Haug :
  Barn i risiko og risikable foreldre. En analyse av risikoforståelser i barnevernets institusjonelle praksis
  OsloMet - storbyuniversitetet 2018
 • Veronica Haug :
  Risikoforståelser i barnevernfeltet
  2017
 • Veronica Haug :
  Risikable foreldreskap- en kvalitativ undersøkelse av institusjonelle identitetskonstruksjoner i barnevernfeltet
  2017
 • Veronica Haug :
  Ideas of Risk in Social Work Practice
  2015 OMTALE
 • Veronica Haug :
  Governing Ideas of Risk in Child Protection Services
  2015
 • Veronica Haug :
  Risk Assessment in Child Protection Services
  2012
 • Veronica Haug :
  Risikobegrepet i sosialt arbeid
  2011
 • Veronica Haug , Tanja Rita Nyman Banerji :
  Praksisplasser i sosialarbeiderutdanninga
  Altaposten 2011
 • Veronica Haug :
  Høgskolen i Finnmark som kunnskapsspreder- samarbeidserfaringer med Sisa
  2010
 • Veronica Haug :
  Mestring- et blikk på mestring hos tidligere barnevernsbarn
  2010
 • Veronica Haug :
  A Social Capital Perspective on Coping, Mobility and Participation
  2009
 • Veronica Haug :
  Barn og unges deltakelse i samfunnet
  2009 OMTALE
 • Sveinung Horverak, Veronica Haug :
  Sosial kapital blant barn og unge
  2009 OMTALE
 • Veronica Haug :
  Mestring av livet hos tidligere barnevernsbarn - sett i lys av sosial kapital
  2007

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Risiko i velferdsstaten

  Barnevern

  Teorier og praksis i sosialt arbeid

   

  Undervisning

  Sosialt arbeid, kommunikasjon, etikk, risiko, barnevern


  Medlem i forskningsgruppe