Bilde av Jensen, Gro
Bilde av Jensen, Gro
Institutt for barnevern og sosialt arbeid gro.v.jensen@uit.no +4778450370 +47 78450370

Gro Jensen


Førsteamanuensis i pedagogikk / prosjektleder for UniversitetsBarnevern (UNIBARN)


 • Gro Jensen :
  Familiesyn og mangfold uttrykt i planer for høyere utdanning
  Universitetsforlaget 2022
 • Gro Jensen :
  Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet gjennom Flipover-metoden
  Universitetsforlaget 2019
 • Gro Jensen :
  Institusjonelle vilkår for unges medvirkning i barnevernet
  Fagbokforlaget 2018
 • Gro Jensen :
  Makt og myndighet i pedagogisk utøvelse av medvirkningspraksis– saksbehandleres samhandling med ungdom i barnevernet
  Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse 03. november 2017 FULLTEKST
 • Gro Jensen :
  Brukermedvirkning og maktutøvelse – ungdom som medspiller og motspiller i barnevernet
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2016 DOI
 • Gro Vivian Jensen :
  Et metodisk mangfold i det kunnskapsbaserte barnevernet?
  Orkana Forlag 2013
 • Rita Sørly, Wibecke Årst, Gro Jensen :
  The Sunrise project: Northern and Southern European Communities Collaboration to Adress Youth Mental Health
  2023
 • Gro Vivian Jensen, Wenche Margrethe Kjæmpenes :
  Den vanskelige samskapingen – et avbrutt prosjekt mellom rusbehandling og reiseliv i nord
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2023 DOI
 • Rita Sørly, Gro Jensen, Wibecke Årst :
  Sunrise: Northern and Southern European Communities Collaborate to Address Youth Mental Health. Needs Analysis of Young People with Mental Health Issues in Tromsø
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Monica Bjerklund, Ingvild Åmot, Gro Jensen :
  Gratulerer med samisk barnehage
  Altaposten 06. oktober 2019
 • Monica Bjerklund, Ingvild Åmot, Gro Jensen :
  Nytt nasjonalt forskningsprosjekt om samisk barnehagetrivsel
  Sagat 05. november 2019 FULLTEKST
 • Monica Bjerklund, Ingvild Åmot, Gro Jensen :
  Nytt nasjonalt forskningsprosjekt
  Avisa Nordland 2019
 • Monica Bjerklund, Gro Jensen, Ingvild Åmot :
  Gratulerer Bodø!
  Avisa Nordland 15. november 2019
 • Gro Jensen :
  Institusjonelle vilkår for unges medvirkning i barnevernet
  2018
 • Gro Jensen :
  Kulturmøter gjennom Flipover-metoden i barnevernet. Ungdommens reformulering av egen bekymringsmelding som utgangspunkt for samarbeid med nettverk og barnevern
  2017
 • Gro Jensen :
  Barn og unges kunnskap inn i BSV-utdanningene
  2017
 • Gro Jensen :
  Ungdommers autonomi i NAV
  2017
 • Gro Jensen, Else Målfrid Boine, Ann-Mari Andersen :
  Marginalization in social work in the Arctic and the Northern Sámi Area. Ways to empower people in a changing society
  2017
 • Gro Jensen :
  Evaluering av jobbsøkerkurs for ungdom i NAV 2016/2017
  UiT Norges arktiske universitet 2017 ARKIV
 • Gro Jensen :
  Unges brukermedvirkning i Flipover-metoden - Dilemmaer ved maktutøvelse i barnevern
  2016
 • Gro Jensen :
  Et metodisk mangfold i det kunnskapsbaserte barnevernet?
  2013
 • Gro Vivian Jensen :
  Flipover –hjelp på ungdommens premisser
  2010
 • Gro Vivian Jensen :
  Empowerment in Norwegian child welfare
  2009
 • Gro Jensen :
  Flipover som metode i barnevernsarbeidet
  2008
 • Gro Jensen :
  Evaluering av Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Høgskolen i Finnmark studieåret 2000/2001
  2001

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Barn og unges medvirkning i barnevern.

  Samiske barnehager som helsefremmende arena for 4-6-åringer.

  Kompetanseutvikling i barnehage og barnevern.

  Sosialt entreprenørskap.

  Brukermedvirkning i psykisk helse- og rusfeltet. 

   

  Undervisning

  Pedagogikk og sosialpedagogiske emner; brukermedvirkning i barnevern, lek, mobbing, barns resiliens, evidensbaserte metoder, nettverksarbeid, kjønn og mangfold i barnehage og barnevern. Myndiggjørende sosialt arbeid.

  2022-2023: Emneansvarlig BA BVE-2161 Mangfold, marginalisering og profesjonell bevisstgjøring

  2022-2023 Emneansvarlig MA SSO-3030: Myndiggjørende sosialt arbeid

  2023-2024: Emneansvarlig MA BVE-3032 Barn i risiko

  2023-2024: Emneansvarlig MA SSO-3030: Myndigjørende sosialt arbeid


  Medlem i forskningsgruppe