Personkort bilde
Foto: Sunniva C.D. Werkland

Mikkelsen, Rigmor

Førstelektor Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Flag icon Flag icon

  • Mikkelsen, Rigmor. Relasjonsledelse i et dannelsesperspektiv. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202598143.s 13 - 30.

  • Mikkelsen, Rigmor. iPad som verktøy i vurdering for læring. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028217.

  • Mikkelsen, Rigmor; Rist, Mona V Pettersen. Lærerstudenters digitale praksismøte. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028217.

  • Mikkelsen, Rigmor. Praksisfortellingen som utgangspunkt for utvikling av lærerstudenters profesjonsetiske bevissthet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02644-2.s 43 - 58.

  • Mikkelsen, Rigmor. Lærerstudenters danning det første året i lærerutdanningen. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0277-8.

  • Mikkelsen, Rigmor. Barnets beste i lys av pedagogisk-filosofiske tenkemåter. Barn 2001 (2). ISSN 0800-1669.s 7 - 20.

  • Olsen, Mirjam Harkestad; Mikkelsen, Rigmor. Relasjonsledelse. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202598143.s 73 - 89.

  • Mikkelsen, Rigmor. Sammen om elevers psykososiale miljø.. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202448295.

  • Olsen, Mirjam Harkestad; Mikkelsen, Rigmor. Sammen for elevers psykososiale miljø. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202448295.

  • [Loading...]