Bilde av Simensen, Anita Movik
Bilde av Simensen, Anita Movik
Lærerut. og pedagogikk campus Alta anita.m.simensen@uit.no +4778450116 Her finner du meg

Anita Movik Simensen


Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er en kombinert undervisnings- og forskningsstilling innenfor fagfeltet spesialpedagogikk. Jeg underviser på både bachelor- og masternivå. Forskningen min er utdanningsrettet og orientert mot matematikkdidaktikk og spesialpedagogikk. 

Undervisningserfaringen min er basert på 1) matematikkdidaktisk undervisning på lærerutdanning og barnehagelærerutdanning, og 2) veiledning, teori, metod og matematikkvansker på spesialpedagogiske kurs (bachelor- og masternivå).

 

 


 • Anita Movik Simensen, Mirjam Harkestad Olsen :
  Gifted Students’ Actualization of a Rich Task’s Mathematical Potential When Working in Small Groups
  Education Sciences 2024 ARKIV / DOI
 • Annica Andersson, Trine Mette Foyn, Anita Movik Simensen, David Richard Wagner :
  Storylines in Voices of Frustration: Implications for Mathematics Teacher Education in Changing Times
  Education Sciences 2023 ARKIV / DOI
 • Karla Culligan, Sacha Dewolfe, Anita Movik Simensen :
  Challenges, Opportunities, and Key Questions in Research for Mathematics in Indigenous and Migrational (MIM) Contexts Through a Language Focused Lens
  Journal of Mathematics and Culture 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Anita Movik Simensen, Ane Marthe Johannessen, Hilja Lisa Huru :
  Seeking a Strength-Based Approach to Assessment in a Multicultural Context: A Participator Approach
  Journal of Mathematics and Culture 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen, Nora Marie Ollila Sandmo :
  Matematikkoppgaver med utgangspunkt i tradisjonskunnskap i kvensk og sjøsamisk kultur
  Universitetsforlaget 2023
 • Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru, David Richard Wagner, Annica Andersson :
  Constructs and methods for identifying patterns of interactions in mathematics classrooms
  Universidad de Alicante 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Elena Golishnikova, Anita Movik Simensen :
  The role of mathematical education in the formation of a modern personality in the context of socio-cultural transformation in the arctic
  2020
 • Anita Movik Simensen, Mirjam Harkestad Olsen :
  Tasks that enhance creative reasoning: supporting gifted pupils in inclusive education systems
  WTM Verlag 2019
 • Hilja Lisa Huru, Anna-Kaisa Räisänen, Anita Movik Simensen :
  Culturally based mathematics tasks: a framework for designing tasks from traditional Kven artefacts and knowledge
  Nordisk matematikkdidaktikk 2018
 • Anita Movik Simensen, Anne Berit Fuglestad, Pauline Vos :
  How much space for communication is there for a low achieving student in a heterogeneous group?
  European Society for Research in Mathematics Education 2015
 • Linda Gurvin Opheim, Anita Movik Simensen :
  Læreren som matematikkstudent
  Cappelen Damm Akademisk 2018
 • Anita Movik Simensen :
  Matematiske læringsmuligheter: Et spesialpedagogisk perspektiv
  2023
 • Anita Movik Simensen :
  Learning Opportunities for Students Achieving low in Mathematics
  2023
 • Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru, Annica Andersson, Beth Ann Herbel-Eisenmann, David Richard Wagner :
  Mathematics Education Storylines and Cultures in Indigenous and Migrational Contexts
  Journal of Mathematics and Culture 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Anita Movik Simensen :
  Hva sier forskning om læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk?
  2022
 • Irene Andersen, Ane Marthe Johannesen, Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru, Annica Andersson :
  Lærere og elever fra Lakselv viser vei: Presenterte forskning for internasjonale publikum
  Sagat 2022
 • Anita Movik Simensen :
  Matematiske læringsmuligheter for alle: En styrkebasert flerkasusstudie om elever som presterer lavt i matematikk sin deltakelse i heterogene smågrupper
  Universitetet i Agder 2022
 • Anita Movik Simensen, Ane Marthe Johannesen, Hilja Lisa Huru :
  Collaborative tests in mathematics: seeking a strength-based approach to assessment in a multicultural context
  2022
 • Karla Culligan, Sacha Dewolfe, Anita Movik Simensen :
  Closing symposium: Challenges, opportunities, key questions for research in MIM contexts
  2022
 • Annica Andersson, Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru :
  Lakselv-elever i internasjonalt forskningsprosjekt
  Sagat 2021
 • Anita Movik Simensen :
  Hvordan lykkes med fremtidens matematikkundervisning?
  2021
 • Mirjam Harkestad Olsen, Anita Movik Simensen, Fredrik Danielsen :
  Læringspotensial - lavt eller høyt, stort eller lite?
  2020
 • Inger Wallem Krempig, Anita Movik Simensen :
  Nysgjerrig på matematikk i naturen.
  Tidsskriftet Forskerfrø 2020
 • Anita Movik Simensen :
  Tall og telling: matematikkaktiviteter som utgangspunkt for algebraisk tenkning.
  2019
 • Joseph Dicks, Karla Culligan, Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen :
  Mathematics and Language in New Brunswick and the High North
  Antistasis 2019
 • Mirjam Harkestad Olsen, Anita Movik Simensen :
  Tasks that enhance creative reasoning
  2019
 • Mirjam Harkestad Olsen, Anita Movik Simensen :
  ROM – Realfagstalenter og motivasjon
  Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2018
 • Anita Movik Simensen, Pauline Vos :
  Matematiske læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk
  2018
 • Anita Movik Simensen, Trond Einar Persen :
  "Sammenheng i læring" - Fra antall, rom og form til matematikk
  2018
 • Anita Movik Simensen :
  Elever som presterer lavt i matematikk: hvem er de og hva kan vi gjøre?
  2018
 • Anita Movik Simensen :
  Tall og telling - algebra i barnehagen
  2018
 • Anita Movik Simensen, Trond Einar Persen :
  Sammenheng i læring - Fra antall, rom og form til matematikk
  2017
 • Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru :
  Culturally based mathematics tasks: a framework for designing tasks from Kven traditional knowledge
  2017 PROSJEKT
 • Linda Gurvin Opheim, Anita Movik Simensen :
  Matematikk – utforsking av mønstre og de store sammenhengene
  Cappelen Damm Akademisk 2017
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen, Anna-Kaisa Räisänen :
  Matematikklasserommet som arena for kvensk språk og kultur
  2017
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen, Anna-Kaisa Räisänen :
  Kven immersion in mathematics
  2017
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen :
  Geometriske mønstre som motivasjon for algebraisk tenking (6. trinn)
  2016
 • Anita Movik Simensen, Inger Wallem Anundsen :
  Matematikk og naturfag som felles utgangspunkt for læring i barnehagen
  2016
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen :
  Brøkvafler og desimalsaft
  Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2016
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen :
  SECOND LANGUAGE IMMERSION IN MATHEMATICS FOR ENDANGERED LANGUAGES
  2016
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen :
  Vil lære kvensk med matematikk
  04. oktober 2016 DATA
 • Anita Movik Simensen, Anne Berit Fuglestad, Pauline Vos :
  Lower achieving students' contributions in small groups - what if a student speaks with two voices?
  2016
 • Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru :
  Brøkvafler og desimalsaft
  2015
 • Anita Movik Simensen :
  Casen Luna, analyse av en lavtpresterende elevs arbeid med figurtall i liten gruppe
  2015
 • Anita Movik Simensen :
  How much space for communication is there for a low achieving student in a heterogeneous group?
  2015
 • Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru :
  Geometriske mønstre som motivasjon for algebraisk tenking (5. – 6. trinn)
  2015
 • Anita Movik Simensen, Trude Sundtjønn :
  TiM-prosjektet, populærvitenskapelig sammendrag
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Inger Wallem Anundsen , Anita Movik Simensen :
  Matematikk i naturen - natur i matematikken
  Fagbokforlaget 2014
 • Kristina Markussen Raen, Anita Movik Simensen :
  TiM-prosjektet: resultater og videre arbeid
  2014
 • Trude Sundtjønn, Linda Gurvin Opheim, Anita Movik Simensen :
  TEACHING INTERVENTIONS IN MATHEMATICS
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Simensen, A.M. (2022). Matematiske læringsmuligheter for alle: En styrkebasert flerkasusstudie om elever som presterer lavt i matematikk sin deltakelse i heterogene smågrupper. [Phd thesis] University of Agder

  Avhandlinga finner du HER


  Forskningsinteresser

  Mine forskningsinteresser er tredelt:

  1) Kritisk matematikkundervisning i urfolks- og migrasjonskontekster. 

  2) Tilpasset opplæring i matematikk i en inkluderende skole. Her er jeg interessert i både:

  • matematikkvansker og elever som presterer lavt i matematikk
  • evnerike elever og realfagstalenter 

  3) Naturen som læringsarena for matematikk i barnehagen. 

   

  Jeg deltar for tiden i følgende prosjekt:

  MIM-prosjektet (Matematikkundervisning i urfolks- og migrasjonskontekster): I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan ulike språk og kulturer kan hindre, støtte eller utfordre læring i matematikkfaget. Særlig er vi opptatt av klasserom der det er mange forskjellige språk og kulturer, inkludert norsk.

  Jenter og matematikk, som er en oppfølger til 

  Avsluttede prosjekter:

  ROM-prosjektet (Realfagstalenter og motivasjon): Dette er et prosjekt der vi følger realfagstalenters arbeid med matematikk både i egen klasse og i deltakelse på de nasjonale talentsentrene. 

  LiMa-prosjektet (Learning opportunities in Mathematics for all): Dette er mitt doktorgradsprosjekt der jeg har undersøkt matematiske læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk når de deltar i heterogene smågrupper.

  DiNaMa: Didaktikk i naturfag og matematikk. Et prosjekt som retter oppmerksomheten mot matematikk- og naturfagdidaktiske aktiviteter i barnehagen. 

     Medlem i prosjekt