Personkort bilde

Jo Espen Tau Strand

Førstelektor Institutt for arktisk og marin biologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Fiskefysiologi og akvakultur

Hvordan fisk er tilpasset et liv langt mot nord

Hovedfokus på anadrom fisk

Biologi som fag i grunnskolen. Hvordan utvikle faget! Hvordan stimulere til økt rekruttering! 

BIO-2508 Aquaculture 1 (oppdrett av laksefisk)

Generell biologi, økologi og naturfagsdidaktikk på lærerutdanningen i Alta (ILP).

Forskning og undervising

 • Strand, Jo Espen Tau; Hazlerigg, David; Jørgensen, Even Hjalmar. Photoperiod revisited: is there a critical day length for triggering a complete parr–smolt transformation in Atlantic salmon Salmo salar?. Journal of Fish Biology 2018; Volum 93. ISSN 0022-1112.s 440 - 480.s doi: 10.1111/jfb.13760.

 • Strand, Jo Espen Tau; Davidsen, Jan Grimsrud; Jørgensen, Even Hjalmar; Rikardsen, Audun. Seaward migrating Atlantic salmon smolts with low levels of gill Na+, K+ -ATPase activity; is sea entry delayed?. Environmental Biology of Fishes 2011; Volum 90 (3). ISSN 0378-1909.s 317 - 321.s doi: 10.1007/s10641-010-9737-3.

 • Strand, Jo Espen Tau; Aarseth, Jo Jorem; Hanebrekke, Tanja Lexau; Jørgensen, Even Hjalmar. Keeping track of time under ice and snow in a sub-arctic lake: plasma melatonin rhythms in Arctic charr overwintering under natural conditions. (Omtale: http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-079X.2007.00511.x) Journal of Pineal Research 2008; Volum 44 (3). ISSN 0742-3098.s 227 - 233.

 • Strand, Jo Espen Tau; Johnsen, Helge Kreützer; Arnesen, Arne Mikal. Comparison of parr-smolt transformation in hatchery reared offspring of one domesticated and two wild populations of Atlantic salmon (Salmo salar L.). (Omtale: http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.10.007) Aquaculture 2007; Volum 273 (02.mar). ISSN 0044-8486.s 250 - 256.

 • Jørgensen, Even Hjalmar; Aas-Hansen, Øyvind; Moriyama, Shunsuke; Iwata, Munehico; Strand, Jo Espen Tau. The parr-smolt transformation of Arctic charr is comparable to that of Atlantic salmon. (Omtale: http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.10.004) Aquaculture 2007; Volum 273 (02.mar). ISSN 0044-8486.s 227 - 234.

 • Jørgensen, Even Hjalmar; Aas-Hansen, Øyvind; Maule, Alec G.; Strand, Jo Espen Tau; Vijayan, Mathilakath M.. PCB impairs smoltification and seawater performance in anadromous arctic charr (salvelinus alpinus). ? 2004; Volum 138 (2).s 203 - 212.

 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau; Ødegaard, Marianne. Student questioning generated from an inquiry of an authentic reindeer head. NFSUN Nordiske Forskersymposium om undervisning i naturfag 2021-06-01 - 2021-06-02 2021.

 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Vi utforsker en rype - et praktisk undervisningsopplegg for elever på 4. årstrinn. Vitenuka 2021 ved UiT, campus Alta. 2021.

 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Vi utforsker et reinsdyrshode - et praktisk undervisningsopplegg for elever på 5. og 6. årstrinn. Vitenuka 2019 2019-02-13 - 2019-02-14 2019.

 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau; Utsi, Tove Aagnes. Naturfaglig bidrag under befaring i Aronneskjosen. Forskningsdagene UiT, campus Alta 2019-09-23 - 2019-09-23 2019.

 • Manshadi, Saeed; Strand, Jo Espen Tau; Kvivesen, Mona. ENHANCEMENT AND IMPLEMENTATION OF SCIENCE AND MATHEMATICS IN PRE-SCHOOL TEACHERS PRACTICES IN NORTHERN-NORWAY. 13th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA) 2019-08-26 - 2019-08-30 2019.

 • Mortensen, Atle; Jensen, Jenny Lovisa Alexandra; Strand, Jo Espen Tau; Stine, Hermansen. Altafjordsystemet - Miljøpåvirkning, biologiske ressurser, fysiske forhold, effekt av oppdrettsvirksomhet og mulig effektdempende tiltak.. 2019.

 • Jensen, Jenny Lovisa Alexandra; Strand, Jo Espen Tau; Mortensen, Atle. Vill og oppdrettet laksefisk i Altafjorden. 2017.

 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Vinterfugler i nord – et praktisk undervisningsopplegg for 3. og 4. årstrinn i grunnskolen.. Vitenuka 2017 2017-02-15 - 2017-02-16 2017.

 • Misund, Stig; Utsi, Tove Aagnes; Strand, Jo Espen Tau; Krempig, Inger Wallem. Ny undervisningsform - lærerstudenters vurdering av egen arbeidsinnsats og læringsutbytte. NFSUN Nordic research symposium on science education 2017 (https://nfsun.org/wp-content/uploads/2016/02/Abstract_Book_26mai17.pdf) 2017-06-07 - 2017-06-09 2017.

 • Strand, Jo Espen Tau. Små ornitologer! Fugler som tema i barnehagen året rundt. Lappmeisen 2016; Volum 27 (1). ISSN 1500-4783.s 9 - 15.

 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Rype og snø - hvordan er rypa tilpasset den arktiske vinteren. Vitenuka 2016-02-18 - 2016-02-18 2016.

 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Sopp på matfatet. Forskningsdagene 2015 2015-09-24 - 2015-09-24 2015.

 • Strand, Jo Espen Tau; Mayer, Ian; Jørgensen, Even Hjalmar. Resmoltification and migration in repeat migrants of Arctic charr: Role of photoperiod and melatonin?. 7th International Smoltification Workshop 2005 2005-07-24 - 2005-07-29 2005.

 • Jørgensen, Even Hjalmar; Aas-Hansen, Øyvind; Moriuama, s; Strand, Jo Espen Tau. Development of smolt characters in Arctic charr is similar to that in Atlantic salmon. 7th International Workshop on Salmonid Smoltification 2005-07-24 - 2005-07-29 2005.

 • Strand, Jo Espen Tau; Johnsen, Helge Kreützer; Arnesen, Arne Mikal. Parr-smolt transformation in hatchery reared offspring of one domesticated and two wild populations of Atlantic salmon (Salmo salar L.). The 7th International Smoltification Workshop 2005 2005-07-24 - 2005-07-29 2005.

 • Utsi, Tove Aagnes; Strand, Jo Espen Tau. Ávzejávri-kartlegging av røye-og ørretbestanden i 2000 og 2003. 2004.

 • Strand, Jo Espen Tau; Arnesen, A.M.. Smoltifisering hjå oppdrettslaks og fyrste generasjon avkom etter villaks ved låg og høg ferskvasstemperatur. Forskningsrådets programkonferanse for havbruk og villaks 2002-09-16 - 2002-09-18 2002.

 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau; Ødegaard, Marianne. Student questioning generated from an inquiry of an authentic reindeer head. NFSUN Nordiske Forskersymposium om undervisning i naturfag 2021-06-01 - 2021-06-02 2021.

 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Vi utforsker en rype - et praktisk undervisningsopplegg for elever på 4. årstrinn. Vitenuka 2021 ved UiT, campus Alta. 2021.

 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Vi utforsker et reinsdyrshode - et praktisk undervisningsopplegg for elever på 5. og 6. årstrinn. Vitenuka 2019 2019-02-13 - 2019-02-14 2019.

 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau; Utsi, Tove Aagnes. Naturfaglig bidrag under befaring i Aronneskjosen. Forskningsdagene UiT, campus Alta 2019-09-23 - 2019-09-23 2019.

 • Manshadi, Saeed; Strand, Jo Espen Tau; Kvivesen, Mona. ENHANCEMENT AND IMPLEMENTATION OF SCIENCE AND MATHEMATICS IN PRE-SCHOOL TEACHERS PRACTICES IN NORTHERN-NORWAY. 13th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA) 2019-08-26 - 2019-08-30 2019.

 • Mortensen, Atle; Jensen, Jenny Lovisa Alexandra; Strand, Jo Espen Tau; Stine, Hermansen. Altafjordsystemet - Miljøpåvirkning, biologiske ressurser, fysiske forhold, effekt av oppdrettsvirksomhet og mulig effektdempende tiltak.. 2019.

 • Jensen, Jenny Lovisa Alexandra; Strand, Jo Espen Tau; Mortensen, Atle. Vill og oppdrettet laksefisk i Altafjorden. 2017.

 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Vinterfugler i nord – et praktisk undervisningsopplegg for 3. og 4. årstrinn i grunnskolen.. Vitenuka 2017 2017-02-15 - 2017-02-16 2017.

 • Misund, Stig; Utsi, Tove Aagnes; Strand, Jo Espen Tau; Krempig, Inger Wallem. Ny undervisningsform - lærerstudenters vurdering av egen arbeidsinnsats og læringsutbytte. NFSUN Nordic research symposium on science education 2017 (https://nfsun.org/wp-content/uploads/2016/02/Abstract_Book_26mai17.pdf) 2017-06-07 - 2017-06-09 2017.

 • Strand, Jo Espen Tau. Små ornitologer! Fugler som tema i barnehagen året rundt. Lappmeisen 2016; Volum 27 (1). ISSN 1500-4783.s 9 - 15.

 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Rype og snø - hvordan er rypa tilpasset den arktiske vinteren. Vitenuka 2016-02-18 - 2016-02-18 2016.

 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Sopp på matfatet. Forskningsdagene 2015 2015-09-24 - 2015-09-24 2015.

 • Strand, Jo Espen Tau; Mayer, Ian; Jørgensen, Even Hjalmar. Resmoltification and migration in repeat migrants of Arctic charr: Role of photoperiod and melatonin?. 7th International Smoltification Workshop 2005 2005-07-24 - 2005-07-29 2005.

 • Jørgensen, Even Hjalmar; Aas-Hansen, Øyvind; Moriuama, s; Strand, Jo Espen Tau. Development of smolt characters in Arctic charr is similar to that in Atlantic salmon. 7th International Workshop on Salmonid Smoltification 2005-07-24 - 2005-07-29 2005.

 • Strand, Jo Espen Tau; Johnsen, Helge Kreützer; Arnesen, Arne Mikal. Parr-smolt transformation in hatchery reared offspring of one domesticated and two wild populations of Atlantic salmon (Salmo salar L.). The 7th International Smoltification Workshop 2005 2005-07-24 - 2005-07-29 2005.

 • Utsi, Tove Aagnes; Strand, Jo Espen Tau. Ávzejávri-kartlegging av røye-og ørretbestanden i 2000 og 2003. 2004.

 • Strand, Jo Espen Tau; Arnesen, A.M.. Smoltifisering hjå oppdrettslaks og fyrste generasjon avkom etter villaks ved låg og høg ferskvasstemperatur. Forskningsrådets programkonferanse for havbruk og villaks 2002-09-16 - 2002-09-18 2002.

 • [Loading...]