forside.jpg
forside.jpg
Institutt for arktisk og marin biologi jo.e.strand@uit.no +4778450488 90095968 Alta ALTA_RBG R212

Jo Espen Tau Strand


Førstelektor

Stillingsbeskrivelse

Forskning og undervising


 • Jensen, Jenny Lovisa Alexandra; Strøm, John Fredrik; Nikolopoulos, Anna; Primicerio, Raul; Skardhamar, Jofrid; Atencio, Benjamin J.; Strand, Jo Espen Tau; Bjørn, Pål Arne; Bøhn, Thomas. Micro- and macro-habitat selection of Atlantic salmon, (Salmo salar), post-smolts in relation to marine environmental cues. ICES Journal of Marine Science 2022. ISSN 1054-3139.s doi: 10.1093/icesjms/fsac064.
 • Bortoletti, Martina; Maccatrozzo, Lisa; Peruzzi, Stefano; Strand, Jo Espen Tau; Jobling, Malcolm; Radaelli, Giuseppe; Bertotto, Daniela. Dietary effects on biomarkers of growth, stress, and welfare of diploid and triploid Atlantic salmon (Salmo salar) during parr-smolt transformation. Aquaculture Reports 2022; Volum 24. ISSN 2352-5134.s doi: 10.1016/j.aqrep.2022.101123.
 • Strand, Jo Espen Tau; Hazlerigg, David; Jørgensen, Even Hjalmar. Photoperiod revisited: is there a critical day length for triggering a complete parr–smolt transformation in Atlantic salmon Salmo salar?. Journal of Fish Biology 2018; Volum 93. ISSN 0022-1112.s 440 - 480.s doi: 10.1111/jfb.13760.
 • Strand, Jo Espen Tau; Davidsen, Jan Grimsrud; Jørgensen, Even Hjalmar; Rikardsen, Audun. Seaward migrating Atlantic salmon smolts with low levels of gill Na+, K+ -ATPase activity; is sea entry delayed?. Environmental Biology of Fishes 2011; Volum 90 (3). ISSN 0378-1909.s 317 - 321.s doi: 10.1007/s10641-010-9737-3.
 • Strand, Jo Espen Tau; Aarseth, Jo Jorem; Hanebrekke, Tanja Lexau; Jørgensen, Even Hjalmar. Keeping track of time under ice and snow in a sub-arctic lake: plasma melatonin rhythms in Arctic charr overwintering under natural conditions. (omtale) Journal of Pineal Research 2008; Volum 44 (3). ISSN 0742-3098.s 227 - 233.
 • Jørgensen, Even Hjalmar; Aas-Hansen, Øyvind; Moriyama, Shunsuke; Iwata, Munehico; Strand, Jo Espen Tau. The parr-smolt transformation of Arctic charr is comparable to that of Atlantic salmon. (omtale) Aquaculture 2007; Volum 273 (02.mar). ISSN 0044-8486.s 227 - 234.
 • Strand, Jo Espen Tau; Johnsen, Helge Kreützer; Arnesen, Arne Mikal. Comparison of parr-smolt transformation in hatchery reared offspring of one domesticated and two wild populations of Atlantic salmon (Salmo salar L.). (omtale) Aquaculture 2007; Volum 273 (02.mar). ISSN 0044-8486.s 250 - 256.
 • Jørgensen, Even Hjalmar; Aas-Hansen, Øyvind; Maule, Alec G.; Strand, Jo Espen Tau; Vijayan, Mathilakath M.. PCB impairs smoltification and seawater performance in anadromous arctic charr (salvelinus alpinus). ? 2004; Volum 138 (2).s 203 - 212.
 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Vi utforsker en rype - et praktisk undervisningsopplegg for elever på 4. årstrinn. Vitenuka 2021 ved UiT, campus Alta. 2021.
 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau; Ødegaard, Marianne. Student questioning generated from an inquiry of an authentic reindeer head. NFSUN Nordiske Forskersymposium om undervisning i naturfag 2021-06-01 - 2021-06-02 2021.
 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau; Utsi, Tove Aagnes. Naturfaglig bidrag under befaring i Aronneskjosen. Forskningsdagene UiT, campus Alta 2019-09-23 - 2019-09-23 2019.
 • Manshadi, Saeed; Strand, Jo Espen Tau; Kvivesen, Mona. ENHANCEMENT AND IMPLEMENTATION OF SCIENCE AND MATHEMATICS IN PRE-SCHOOL TEACHERS PRACTICES IN NORTHERN-NORWAY. 13th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA) 2019-08-26 - 2019-08-30 2019.
 • Mortensen, Atle; Jensen, Jenny Lovisa Alexandra; Strand, Jo Espen Tau; Stine, Hermansen. Altafjordsystemet - Miljøpåvirkning, biologiske ressurser, fysiske forhold, effekt av oppdrettsvirksomhet og mulig effektdempende tiltak.. 2019.
 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Vi utforsker et reinsdyrshode - et praktisk undervisningsopplegg for elever på 5. og 6. årstrinn. Vitenuka 2019 2019-02-13 - 2019-02-14 2019.
 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Vinterfugler i nord – et praktisk undervisningsopplegg for 3. og 4. årstrinn i grunnskolen.. Vitenuka 2017 2017-02-15 - 2017-02-16 2017.
 • Misund, Stig; Utsi, Tove Aagnes; Strand, Jo Espen Tau; Krempig, Inger Wallem. Ny undervisningsform - lærerstudenters vurdering av egen arbeidsinnsats og læringsutbytte. NFSUN Nordic research symposium on science education 2017 (data) 2017-06-07 - 2017-06-09 2017.
 • Jensen, Jenny Lovisa Alexandra; Strand, Jo Espen Tau; Mortensen, Atle. Vill og oppdrettet laksefisk i Altafjorden. 2017.
 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Rype og snø - hvordan er rypa tilpasset den arktiske vinteren. Vitenuka 2016-02-18 - 2016-02-18 2016.
 • Strand, Jo Espen Tau. Små ornitologer! Fugler som tema i barnehagen året rundt. Lappmeisen 2016; Volum 27 (1). ISSN 1500-4783.s 9 - 15.
 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Sopp på matfatet. Forskningsdagene 2015 2015-09-24 - 2015-09-24 2015.
 • Jørgensen, Even Hjalmar; Aas-Hansen, Øyvind; Moriuama, s; Strand, Jo Espen Tau. Development of smolt characters in Arctic charr is similar to that in Atlantic salmon. 7th International Workshop on Salmonid Smoltification 2005-07-24 - 2005-07-29 2005.
 • Strand, Jo Espen Tau; Mayer, Ian; Jørgensen, Even Hjalmar. Resmoltification and migration in repeat migrants of Arctic charr: Role of photoperiod and melatonin?. 7th International Smoltification Workshop 2005 2005-07-24 - 2005-07-29 2005.
 • Strand, Jo Espen Tau; Johnsen, Helge Kreützer; Arnesen, Arne Mikal. Parr-smolt transformation in hatchery reared offspring of one domesticated and two wild populations of Atlantic salmon (Salmo salar L.). The 7th International Smoltification Workshop 2005 2005-07-24 - 2005-07-29 2005.
 • Utsi, Tove Aagnes; Strand, Jo Espen Tau. Ávzejávri-kartlegging av røye-og ørretbestanden i 2000 og 2003. 2004.
 • Strand, Jo Espen Tau; Arnesen, A.M.. Smoltifisering hjå oppdrettslaks og fyrste generasjon avkom etter villaks ved låg og høg ferskvasstemperatur. Forskningsrådets programkonferanse for havbruk og villaks 2002-09-16 - 2002-09-18 2002.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Fiskefysiologi og akvakultur

  Hvordan fisk er tilpasset et liv langt mot nord

  Hovedfokus på anadrom fisk

  Biologi som fag i grunnskolen. Hvordan utvikle faget! Hvordan stimulere til økt rekruttering! 

  Undervisning

  BIO-2508 Aquaculture 1 (oppdrett av laksefisk)

  Generell biologi, økologi og naturfagsdidaktikk på lærerutdanningen i Alta (ILP).
  ALTA_RBG R212

  Klikk for større kart