Krempig, Inger Wallem


Førstelektor


 • Bergan, Veronica; Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem. I Want to Participate—Communities of Practice in Foraging and Gardening Projects as a Contribution to Social and Cultural Sustainability in Early Childhood Education. Sustainability 2021; Volum 13 (8). ISSN 2071-1050.s doi: 10.3390/su13084368.
 • Krempig, Inger Wallem. Friluftsliv og natur som kilde til helse og livsmestring. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.s 238 - 255.
 • Heggen, Marianne Presthus; Sageidet, Barbara Maria; Goga, Nina; Grindheim, Liv Torunn; Bergan, Veronica; Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Lynngård, Anne Myklebust. Children as eco-citizens?. (fulltekst) Nordic Studies in Science Education 2019; Volum 15 (4). ISSN 1504-4556.s 387 - 402.s doi: 10.5617/nordina.6186.
 • Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem; Krempig, Inger Wallem. Vill mat i barnehagen – kompetanseutvikling i fellesskap. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 115 - 136.
 • Bergan, Veronica; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem. Nytter det å lære å sortere søppel?. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 167 - 184.
 • Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes. Hvor kommer maten fra? Høsting av "vill" mat med barnehagen. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027265.s 81 - 108.
 • Simensen, Anita Movik; Anundsen, Inger Wallem. Matematikk i naturfag - et kompetansehevingsprosjekt for barnehagen. MONA Matematikk og naturfagdidaktik 2013 (2). ISSN 1604-8628.s 7 - 23.
 • Anundsen, Inger Wallem; Krempig, Lars. På Ville Veier. Friluftsgleder i Finnmark. 2014 ISBN 978-82-999765-0-3.
 • Enoksen, Elisabeth; Krempig, Inger Wallem. Reindrift i friluftslivsundervisning​ - eksotisk opplevelse eller kulturell læringsarena?. Forskning i friluft 2021-12-01 - 2021-12-02 2021.
 • Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem; Krempig, Inger Wallem. Naturens ville matressurser og bærekraft i barnehagen. Matjungelen Webinar 2021-04-28 - 2021-04-28 2021.
 • Krempig, Inger Wallem. Reindrift i friluftslivsundervisning - eksotisk opplevelse eller kulturell læringsarena?. Konferansen Forskning i Friluft 2021 2021-12-01 - 2021-12-02 2021.
 • Bergan, Veronica; Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem. Jeg vil være med – praksisfellesskap i høstings- og dyrkingsprosjekter som et bidrag til sosial og kulturell bærekraft i barnehagen. Norsk barnehageforskningskonferanse 2021-10-26 - 2021-10-28 2021.
 • Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem; Isaksen, Marianne; Bøe, Kari Wallem. Planter i fokus hos barn gjennom lukt og smak. NFSUN 21 2021-06-01 - 2021-06-02 2021.
 • Enoksen, Elisabeth; Krempig, Inger Wallem. Skole på fjellet. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202675813.s 209 - 249.
 • Krempig, Inger Wallem; Simensen, Anita Movik. Nysgjerrig på matematikk i naturen.. Tidsskriftet Forskerfrø 2020; Volum 1 (20). ISSN 2703-8092.s 52 - 55.
 • Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem. Nysgjerrige barn på "jakt" etter mat i naturen. (data) Forskerfrø 2020 (1). ISSN 2703-8106.s 74 - 77.
 • Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem; Isaksen, Marianne; Bøe, Kari Wallem. Å lukte på planter - en måte for barn å bli kjent med ulike plantearter. Barnehagekonferanse 2020 (data) 2020-09-28 - 2020-09-30 2020.
 • Sageidet, Barbara Maria; Heggen, Marianne Presthus; Bergan, Veronica; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem; Grindheim, Liv Torunn; Bøe, Kari Wallem; Goga, Nina; Lynngård, Anne Myklebust; Nappen, Kari Grutle; Lynngård, Johanne; Maison, Lea Marie; Crisostomo, Anita Tvedt; Kaldhusseter, Remi; Knudsen, Sissel. Children as eco-citizens – field work experiences and quandaries with the participatory design. Norsk Barnehageforskningskonferanse 2020 2020-09-28 - 2020-09-30 2020.
 • Heggen, Marianne Presthus; Sageidet, Barbara Maria; Bergan, Veronica; Goga, Nina; Grindheim, Liv Torunn; Krempig, Inger Wallem; Lynngård, Anne Myklebust; Utsi, Tove Aagnes. Being and becoming ecocitizens. Forskerforum BARNkunne, online meeting 2020-03-20 - 2020-03-20 2020.
 • Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem; Bøe, Kari Wallem. Hvordan videreføre kunnskap om mat og høstingskultur til barn?. FEFO konferanse NANNE/STYRK 2020-02-04 - 2020-02-05 2020.
 • Krempig, Inger Wallem; Rafoss, Kolbjørn. Finden und Aneignen von Bewegungsmöglichkeiten auf Ski. Skileik: die norwegischen Winterspielplätze. Betrifft SPORT 2019 (6). ISSN 0176-8700.s 28 - 31.
 • Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem; Bøe, Kari Wallem. "Mat fra naturen i barnahagen" - forskningsprosjekt som omhandler erfaringsbasert kunnskap og barn. Arctic Frontiers, side event (data) 2019-01-24 - 2019.
 • Bøe, Kari Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem. Vill mat - samarbeid og læring i barnehagen. Forskerfrø - barnehage konferanse 2019-01-04 - 2019-02-05 2019.
 • Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem; Bergan, Veronica. Plukke, sortere og gjenbruke i barnehagen. Forskerfrø - barnehage konferanse 2019-02-04 - 2019-02-05 2019.
 • Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem. Vill mat og bærekraft i barnehagen. Forskningsdagene UiT, campus Alta 2019-09-23 - 2019-09-23 2019.
 • Heggen, Marianne Presthus; Sageidet, Barbara Maria; Utsi, Tove Aagnes; Lynngård, Anne Myklebust; Grindheim, Liv Torunn; Goga, Nina; Krempig, Inger Wallem. Children as eco-citizens?. EECERA 2019-08-20 - 2019-08-23 2019.
 • Heggen, Marianne Presthus; Sageidet, Barbara Maria; Bergan, Veronica; Crisostomo, Anita Tvedt; Goga, Nina; Grindheim, Liv Torunn; Krempig, Inger Wallem; Lynngård, A.M.; Maison, Lea Marie; Utsi, Tove Aagnes. Å være og bli øko-borger. Åpningskonferanse BARNkunne - Senter for barnehagerelevant forskning 2018-08-29 - 2018.
 • Bøe, Kari Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem. Ville, grønne matgleder. Verktøykassa : inspirasjon og ideer til barnehagen 2018. ISSN 1504-8810.s 20 - 24.
 • Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem. Harvesting “wild” food - a pedagogic project in an Arctic kindergarten. 8th International Outdoor Education Resarsch Conference (data) 2018-11-19 - 2018-11-23 2018.
 • Krempig, Inger Wallem; Bøe, Kari Wallem; Utsi, Tove Aagnes. Ville matopplevelser i barnehagen. Forskning i friluft 2018 (data) 2018-12-05 - 2018.
 • Bøe, Kari Wallem; Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes. Høsting i naturen med barnehagen - en arena for mat- og bevegelsesglede. Rammeplankonferanse 2017-06-13 - 2017-06-13 2017.
 • Bøe, Kari Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem. Høsting i naturen med barnehagen – en arena for mattradisjoner og bevegelsesglede». Rammeplankonferanse for samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 2017-10-10 - 2107-10-11 2017.
 • Misund, Stig; Utsi, Tove Aagnes; Strand, Jo Espen Tau; Krempig, Inger Wallem. Ny undervisningsform - lærerstudenters vurdering av egen arbeidsinnsats og læringsutbytte. NFSUN Nordic research symposium on science education 2017 (data) 2017-06-07 - 2017-06-09 2017.
 • Anundsen, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes. Mat fra naturen i barnehagen. Sammen for barnet - nasjonal konferanse 2016-05-02 - 2016-05-02 2016.
 • Simensen, Anita Movik; Anundsen, Inger Wallem. Matematikk og naturfag som felles utgangspunkt for læring i barnehagen. Personalmøte i Breidablikk barnehage 2016-01-20 - 2016.
 • Anundsen, Inger Wallem. Villmarksbarn – barn si oppleving av friluftsliv. Idrettskonferansen 2015 2015-05-05 - 2015-05-05 2015.
 • Anundsen, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes. Høsting med barnehagen– hva kan det gi av fysisk aktivitet og matopplevelser?. Forskningsdagene 2015 2015-09-16 - 2015-09-21 2015.
 • Anundsen, Inger Wallem. Children harvesting Wild food. International Adventure Conferesnce 2015-09-09 - 2015-09-11 2015.
 • Anundsen, Inger Wallem. Nature knowledge in guiding. International Adventure Conferesnce 2014-11-24 - 2014-11-26 2014.
 • Anundsen, Inger Wallem; Simensen, Anita Movik. Matematikk i naturen - natur i matematikken. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1376-4.s 163 - 192.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  ALTA_RBG R213

  Klikk for større kart