Geir Zakariassen
Foto: Sunniva C.D. Werkland
Geir Zakariassen
Lærerut. og pedagogikk campus Alta geir.zakariassen@uit.no Alta

Zakariassen, Geir


Førsteamanuensis


 • Zakariassen, Geir. Læring med nettbrett. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028217.s 77 - 90.
 • Zakariassen, Geir. Kampen om posisjoner i lærerutdanninga. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1188-3.s 130 - 143.
 • Zakariassen, Geir. The march of technology in the North Norwegian school. 1999 (9).s 67 - 83.
 • Zakariassen, Geir. Den moderne lærer i møte med den postmoderne student. Seminar for studenttilltsvalgte 2010-10-26 - 2010.
 • Zakariassen, Geir. Populærkulturelle tekster som inngang til læring i norskfaget. SAK-konferanse 2010-12-15 - 2010.
 • Zakariassen, Geir. Reality-tv som inngang til norskfagets prosjekt - identitetsskaping og iscenesettelse. Landskonferansen til Landslaget for norskundervisning 2010-03-19 - 2010.
 • Zakariassen, Geir. Reality-tv som inngang til norskfagets prosjekt: Identitetsskaping og iscenesettelse. 2009; Volum 2009 (63) ISBN 9788247115022. ISSN 1503-8181.
 • Zakariassen, Geir; Bostad, Finn. Reality-tv som inngang til norskfagets prosjekt: Identitetsskaping og iscenesettelse. 2009 (2009:63) ISBN 978-82-471-1502-2. ISSN 1503-8181.
 • Zakariassen, Geir. Er Paradise-Petter bedre enn Ibsen? Norske studenter har større utbytte av tekster fra reality-tv, mener forsker. (omtale) 2009.
 • Zakariassen, Geir. Reality-TV og norskfaget. 2009.
 • Helgesen, Mai Brit; Figenschou, Gøril; Misund, Stig; Zakariassen, Geir. Evaluering av førskolelærerutdanning. 2009 (5).
 • Rolland, Carsten Gade; Lysne, Dag Atle; Zakariassen, Geir. Ny lærerutdanning med forankring i nordlig natur og kultur. Altaposten 2007.
 • Zakariassen, Geir. Bruk av sammensatte skjermtekster i undervisning i grunnskolen : fagdag ved Elvebakken skole, Alta. utenTitteltekst 2007-11-19 - 2007-11-19 2007.
 • Zakariassen, Geir. Tekstuelle spørsmål i en skjermet verden. Finnmark Dagblad 2005.
 • Zakariassen, Geir. Nye arbeidsmåter i grunnskolen : sluttrapport fra et utviklingsprosjekt ved Vestre Jakobselv skole i tiden 2000-2003. 2003 (15) ISBN 8279380957.
 • Zakariassen, Geir. Tekstmapper i undervisningen : fra konstruktiv læringsarena til nødvendig kontrolldokument. 2002 (3) ISBN 8279380655.
 • Zakariassen, Geir. Møte mellom teknologi og pedagogikk. En sluttrapport fra et IKT-støttet fjernundervisningsprosjekt i tysk tilvalgsspråk i Loppa kommune. 2001 (7) ISBN 8279380574.
 • Zakariassen, Geir. Fly opp i skyene, se ned på byene, langt ut i verden går reisen vår nå... Inntrykk fra en studietur til Australia og New Zealand. 2001.
 • Zakariassen, Geir. Mulighetenes pedagogikk? Norskfaget, tekstproduksjon og bruk av IKT. Fagdag ved Komsa skole. 2001.
 • Zakariassen, Geir. IKT-støtta fjernundervisning i tysk tilvalgsspråk i Loppa kommune - et avsluttende prosjektnotat. - Overtittel: " - Det e ikke bare å komme her å komme her!". 2000 (14).
 • Karlsen, Geir; Zakariassen, Geir. Høgskolepedagogikk med liv og lyst : "Alt henger sammen. Kanskje vil det gå godt til slutt." : sluttrapport fra et aksjonspreget forsknings- og utviklingsprosjekt i høgskolepedagogikk. 1999 (6) ISBN 82-7938-022-1.
 • Zakariassen, Geir. Loppaprosjektet : et IKT-støttet fjernundervisningstilbud. 1999 (7) ISBN 82-7938-029-9.
 • Karlsen, Geir; Zakariassen, Geir. En høgskolepedagogisk teoriplattform : "Alt henger sammen. Kanskje vil det gå godt til slutt." : fortelling som evalueringsredskap i høgskolepedagogikken. 1999 (4) ISBN 82-7938-020-5.
 • Karlsen, Geir; Zakariassen, Geir. Fortelling og evaluering : "Alt henger sammen, Kanskje vil det gå godt til slutt." : fortelling som evalueringsredskap i høgskolepedagogikken. 1999 (5) ISBN 82-7938-021-3.
 • Karlsen, Geir; Zakariassen, Geir. Fortelling og evaluering. Fortelling som evalueringsredskap i høgskolepedagogikken. 1999.
 • Se alle arbeider i CRIStin →