Bilde av Frantzen, Hilde-Gunn
Bilde av Frantzen, Hilde-Gunn
Enhet for administrative tjenester HSL hilde-gunn.frantzen@uit.no +4778450121 Her finner du meg

Hilde-Gunn Frantzen


Seniorrådgiver studiekvalitet, ph.d. og innovasjon

Stillingsbeskrivelse

Fakultetsadministrasjonens koordinator og kontaktperson for studiekvalitet, læringsmiljø og livslang læring. 

Saksbehandler for ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap.

Kontaktperson for innovasjon ved HSL-fakultetet og campuskontakt for innovasjon ved UiT Alta.