Personkort bilde

Miriam Wiik

Universitetslektor i drama og teater Musikkonservatoriet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Drama som kunstfag og læringsform i barnehage og skole, anvendt teater, museumsteater, estetiske læringsprosesser

Dramapedagogikk i grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10

Dramaundervisning i barnehagelærerutdanning

Drama- og teaterundervisning i årsstudium i drama og teater

 • Wiik, Miriam. Vi samles på museet - en estetisk opplevelse i skjæringspunktet mellom fiksjon og virkelighet. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03426-3.s 100 - 113.

 • Thingelstad, Charlotte; Wiik, Miriam. The sustainable Musician. Et bidrag til bærekraftig musikkformidling. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2020; Volum 13. ISSN 1890-5005.s 18 - 23.

 • Blixrud, Trine Hild; Wiik, Miriam. Visuelle stunt under Nordlysfestivalen. 2018.

 • Nordli, Ingrid C.; Wiik, Miriam; Dardanou, Maria; Volden, Monica; Haugseth, Bengt A.; Pesch, Anja Maria; Pettersen, Geir Olaf; Walberg, Renate Mari; Sundelin, Marit. Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen). 2016.

 • Isaksen, Bjarne; Wiik, Miriam. Om å lage forestillinger med dikt som impuls. Kykeliky. Kunst, kultur og kreativitet for de minste. 2014-04-08 - 2014-04-08 2014.

 • Wiik, Miriam. Kunstneriske ambisjoner i teater for barn. Panelsamtale. Kunstneriske ambisjoner i teater for barn. Panelsamtale. 2013-09-21 - 2013.

 • Thingelstad, Charlotte; Wiik, Miriam. The sustainable Musician. Et bidrag til bærekraftig musikkformidling. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2020; Volum 13. ISSN 1890-5005.s 18 - 23.

 • Blixrud, Trine Hild; Wiik, Miriam. Visuelle stunt under Nordlysfestivalen. 2018.

 • Nordli, Ingrid C.; Wiik, Miriam; Dardanou, Maria; Volden, Monica; Haugseth, Bengt A.; Pesch, Anja Maria; Pettersen, Geir Olaf; Walberg, Renate Mari; Sundelin, Marit. Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen). 2016.

 • Isaksen, Bjarne; Wiik, Miriam. Om å lage forestillinger med dikt som impuls. Kykeliky. Kunst, kultur og kreativitet for de minste. 2014-04-08 - 2014-04-08 2014.

 • Wiik, Miriam. Kunstneriske ambisjoner i teater for barn. Panelsamtale. Kunstneriske ambisjoner i teater for barn. Panelsamtale. 2013-09-21 - 2013.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe