Oddbjørn-Stenberg-Foto_Frifoto.jpg
Oddbjørn-Stenberg-Foto_Frifoto.jpg
Institutt for barnevern og sosialt arbeid oddbjorn.stenberg@uit.no +4778450279 41200155 Tromsø SVHUM D 1012

Oddbjørn Stenberg


Førsteamanuensis


 • Haavelsrud, Magnus; Stenberg, Oddbjørn. Chapter 3: Analyzing Peace Pedagogies. 2020 ISBN 978-82-91040-09-7.
 • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Stenberg, Oddbjørn. Barns rett til en forsvarlig levestandard - utøvelse av skjønn i Nav og barneverntjeneste. (fulltekst) Fontene forskning 2018 (1). ISSN 1890-9868.
 • Stenberg, Oddbjørn; Kamplid, Ingvild; Brekke, Mary. Samarbeid mellom skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste om tilrettelegging av elevens opplæring. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205487871.s 267 - 279.
 • Stenberg, Oddbjørn. Det pedagogiske møtet mellom pedagogisk-psykologisk rådgiver og skolen: Hvilke diskurser dominerer?. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.s 185 - 203.
 • Haavelsrud, Magnus; Stenberg, Oddbjørn. Analyzing Peace Pedagogies. Journal of Peace Education 2012; Volum 9 (1). ISSN 1740-0201.s 65 - 80.s doi: 10.1080/17400201.2012.657617.
 • Stenberg, Oddbjørn. Den pedagogiske anordningens formidling av makt og kontroll i den pedagogiske diskurs. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-2244-9.s 105 - 122.
 • Bø, Bente Puntervold; Hermansen, Nina; Stenberg, Oddbjørn. Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.s 254 - 272.
 • Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn. Nasjonal veileder: Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. (fulltekst) 2009.
 • Haavelsrud, Magnus; Stenberg, Oddbjørn. Pedagogisk-psykologiske rådgiveres tilnærminger til problematferd i skolen http://hdl.handle.net/11250/265027. 2006 ISBN 82-471-7860-5.
 • Stenberg, Oddbjørn. Pedagogisk-psykologiske rådgiveres tilnærminger til problematferd i skolen. 2006 ISBN 82-471-7861-3.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  SVHUM D 1012

  Klikk for større kart