Personkort bilde

Stenberg, Oddbjørn

Førsteamanuensis Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Flag icon Flag icon

 • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Stenberg, Oddbjørn. Barns rett til en forsvarlig levestandard - utøvelse av skjønn i Nav og barneverntjeneste. (fulltekst) Fontene forskning 2018 (1). ISSN 1890-9868.

 • Stenberg, Oddbjørn; Kamplid, Ingvild; Brekke, Mary. Samarbeid mellom skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste om tilrettelegging av elevens opplæring. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205487871.s 267 - 279.

 • Stenberg, Oddbjørn. Det pedagogiske møtet mellom pedagogisk-psykologisk rådgiver og skolen: Hvilke diskurser dominerer?. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.s 185 - 203.

 • Haavelsrud, Magnus; Stenberg, Oddbjørn. Analyzing Peace Pedagogies. Journal of Peace Education 2012; Volum 9 (1). ISSN 1740-0201.s 65 - 80.s doi: 10.1080/17400201.2012.657617.

 • Stenberg, Oddbjørn. Den pedagogiske anordningens formidling av makt og kontroll i den pedagogiske diskurs. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-2244-9.s 105 - 122.

 • Bø, Bente Puntervold; Hermansen, Nina; Stenberg, Oddbjørn. Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.s 254 - 272.

 • Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn. Nasjonal veileder: Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. (fulltekst) 2009.

 • Stenberg, Oddbjørn. Pedagogisk-psykologiske rådgiveres tilnærminger til problematferd i skolen. 2006 ISBN 82-471-7861-3.

 • Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn. Nasjonal veileder: Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. (fulltekst) 2009.

 • Stenberg, Oddbjørn. Pedagogisk-psykologiske rådgiveres tilnærminger til problematferd i skolen. 2006 ISBN 82-471-7861-3.

 • [Loading...]