Bilde av Stenberg, Oddbjørn
Bilde av Stenberg, Oddbjørn
Institutt for barnevern og sosialt arbeid oddbjorn.stenberg@uit.no +4778450279 41200155 Her finner du meg

Oddbjørn Stenberg


Førsteamanuensis


 • Magnus Haavelsrud, Oddbjørn Stenberg :
  Chapter 3: Analyzing Peace Pedagogies
  2020
 • Aina Aune Kane, Sissel Neverdal, Oddbjørn Stenberg :
  Barns rett til en forsvarlig levestandard - utøvelse av skjønn i Nav og barneverntjeneste
  Fontene forskning 2018 FULLTEKST / ARKIV
 • Oddbjørn Stenberg, Ingvild Kamplid, Mary Brekke :
  Samarbeid mellom skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste om tilrettelegging av elevens opplæring
  Gyldendal Akademisk 2015
 • Oddbjørn Stenberg :
  Det pedagogiske møtet mellom pedagogisk-psykologisk rådgiver og skolen: Hvilke diskurser dominerer?
  Orkana Forlag 2013
 • Magnus Haavelsrud, Oddbjørn Stenberg :
  Analyzing Peace Pedagogies
  Journal of Peace Education 2012 DOI
 • Oddbjørn Stenberg :
  Den pedagogiske anordningens formidling av makt og kontroll i den pedagogiske diskurs
  Tapir Akademisk Forlag 2007
 • Bente Puntervold Bø, Nina Hermansen , Oddbjørn Stenberg :
  Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord
  Orkana Forlag 2013
 • Monica Bjerklund, Evelyn Eriksen, Sidsel Germeten, Aina Aune Kane, Oddbjørn Stenberg :
  Nasjonal veileder: Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten
  2009 FULLTEKST
 • Oddbjørn Stenberg :
  Pedagogisk-psykologiske rådgiveres tilnærminger til problematferd i skolen
  2006
 • Magnus Haavelsrud, Oddbjørn Stenberg :
  Pedagogisk-psykologiske rådgiveres tilnærminger til problematferd i skolen http://hdl.handle.net/11250/265027
  2006

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →