Bilde av Holmen, Heine Alexander
Bilde av Holmen, Heine Alexander
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier heine.a.holmen@uit.no +4777625134 94154153 Her finner du meg

Heine Alexander Holmen


Førsteamanuensis. Permisjon

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis i filosofi

Jeg er filosof midt i livet og jobber som førsteamanuensis ved Institutt for Filosofi og Førstesemesterstudier på UiT. Her underviser jeg både i examen philosophicum og i ulike fag på filosofiprogrammene (bachelor og master), samt forsker som best jeg kan innenfor det jeg definerer som mine forskningsområder:

 • livsfilosofi og dødens filosofi 
 • kjærlighetens filosofi 
 • etikk og meta-etikk 
 • handlingsfilosofi 
 • religionsfilosofi
 • estetikk

Generelt er jeg interessert i praktisk filosofi der det reises spørsmål som angår oss dypt og berører vesentlige aspekter ved vår eksistens. Praktisk filosofi engasjerer seg således med tema som potensielt kan endre hvordan vi lever, så spørsmål rundt livskvalitet og det gode eller meningsfulle liv, lykke, kjærlighet og seksualitet, samt hvordan vi skal leve med det faktum at vi er dødelige og sårbare vesen.

I dag jobber jeg spesielt mye med temaet døden og dens betydning for våre liv. Jeg jobber med et prosjekt jeg ynder å kalle "Meningen med døden", der hovedspørsmålet er hvordan vi bør leve i lys av det faktum at vi er dødelige vesen som må forholde seg til egen dødelighet. Kan vi - og, hvis ja, hvordan kan vi - finne mening, verdi, lykke og betydning i et liv hvis eneste sikre faktor ser ut til å være at vi ubønnhørlig skal svinne hen, dø og bli borte for alltid? I dette prosjektet forsøker jeg å vise at døden ikke nødvendigvsi utelukkende er en trussel mot våre liv, men også blant de sentrale ingrediensene som er med på å gjøre livet meningsfullt og verdifullt i utgangspunktet.

 

Verv

 • Nestleder ved Institutt for Filosofi og Førstesemesterstudier
 • Øverste fagansvarlige for examen philosophicum ved UiT
 • Medlem av programstyret for Bachelorgradsprogrammet og Mastergradsprogrammet i Filosofi
 • Leder for IFFs forskergruppe, Ethics Research Group (ERG)
 • Ansvarlig for temaet erkjennelsesteori i Store Norske Leksikon (snl.no)

Medlemsskap i forskningsgrupper

 • 013 - d.d. Ethics Research Group (ERG), UiT.
 • 2017 - d.d. International Association for the Philosophy of Death and Dying
 • 2019 - today Death: Emotions, Relations and Culture (DERC)
 • 2017 - d.d. Phenomenology and Bodies of Knowledge - UiT
 • 2016 - d.d. Nordic Network of Metaphysics
 • 2017 - 2019. Feminist Philosophy Research Group (FemPhil) - UiT
 • 2014 - 2018 Pluralism, Democracy and Justice Research Group (PDJ) - UiT
 • 2010 - d.d. Affiliert status ved CSMN, UiO.
 • 2007 - 2010 CSMNs Rational Agency Group, UiO.

 • Heine Alexander Holmen :
  Døden og filosofi som terapi
  Psykologisk tidsskrift 2023
 • Heine Alexander Holmen :
  Metafysikkens uunnværlige elendighet
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2023 ARKIV / DOI
 • Heine Alexander Holmen :
  Mannlig midtlivskrise - Etikketaten
  16. februar 2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Gifte seg med seg sjølv? Etikketaten
  20. april 2023 FULLTEKST / DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Roper varsku om ukultur: – Lot som vi ikke var der da vi åpnet munnen
  01. april 2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Ukultur på filosofistudiet: – Det var «guttastemning» og Jordan Peterson-vibber
  16. mars 2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Kvinnelig student forteller om «guttastemning» og diskriminering på filosofistudiet
  28. mars 2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Kvinner på filosofi rapporterer om diskriminering og «guttastemning»
  28. mars 2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Neste år blir de tematiske satsingsområdene skiftet ut
  26. januar 2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Det er flere mannlige enn kvinnelige filosofer. Det vil reflekteres i pensum
  27. mars 2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Når kan vi overkjøre en minoritet? NRK Kompass
  28. august 2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Ei ære å gi omsorg til dei eldre - Kompass NRKP2
  31. januar 2023 DATA
 • Jan Frode Hatlen, Heine Alexander Holmen :
  Fullfør campussamlingen
  www.adressa.no 16. januar 2023 DATA
 • Jan Frode Hatlen, Heine Alexander Holmen :
  Fullfør campussamlingen
  www.universitetsavisa.no 05. januar 2023
 • Heine Alexander Holmen :
  Studio 2 - Om døden og det evige liv
  20. april 2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Kjenner seg ikke igjen i påstanden om ukultur på filosofistudiet
  29. mars 2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Må vi ha baller I filosofi?
  Khrono.no 2023 FULLTEKST / DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Kompass - Døden og begravelsesritualer under endring
  02. august 2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Kompass - Det beste fra Olavsfest
  04. august 2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Korrespondanseteorien om sannhet
  2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Sannhet
  2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Relativisme
  2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Relativisme om kunnskap
  2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Meningen med døden
  2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Etikketaten - Kva skjer hvis ein slår av mobilen i eit år?
  10. august 2023 DATA
 • Cathrine Victoria Felix, Heine Alexander Holmen :
  Leder
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2023 DOI
 • Cathrine Victoria Felix, Heine Alexander Holmen :
  Leder
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2023 DOI
 • Heine Alexander Holmen :
  Kompass: Kan vi kjøpe barbiedukker?
  13. september 2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Hallvard J. Fossheim, Dialog. En filosofisk tilnærming
  Agora 2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Etikketaten: Foreldra er polyamorøse. Bør barna vite det?
  08. juni 2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Kompass NRKP2 - Bør vi utrydde døden?
  22. mai 2023 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Trenger vi døden for å skape mening i livet?
  2022 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Sannhet og løgn - Kompass NRKP2
  29. august 2022 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Gnien vs. raus / Utru ven / Jobb vs. familie - Etikketaten NRKP2
  01. september 2022 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Botox – hot or not? / alternativ medisin / mor vil dø - Etikketaten NRKP2
  13. oktober 2022 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Hotelldirektør anklaget for rasisme - Kompass NRKP2
  26. oktober 2022 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Skal ein halde uvaksinerte utafor? Kompass NRKP2
  26. januar 2022 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Tru, vitskap og språk - Kompass NRKP2
  14. februar 2022 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Legger vekt på etikk for å få flere filosofer i relevant jobb
  30. august 2022 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Death and the Consolation of Philosophy
  2022
 • Heine Alexander Holmen :
  Cognitivism about Intentional Agency and the Doxastic Venture Problem
  2022
 • Heine Alexander Holmen :
  Vitforum - en 40-åring for fremtiden?
  2022 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  A case for evil people
  2022
 • Roe Fremstedal, Heine Alexander Holmen, Vibeke Andrea Tellmann :
  Temanummer om examen philosophicum, Norsk filosofisk tidsskrift, vol. 57(1-2), s. 1-112, https://www.idunn.no/toc/nft/57/1-2
  Universitetsforlaget 2022
 • Heine Alexander Holmen :
  Altruisme: kva er ei god handling? - NRKP2 Kompass
  21. mars 2022
 • Roe Fremstedal, Heine Alexander Holmen, Vibeke Andrea Tellmann :
  Introduksjon til temanummer om Examen philosophicum
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2022 DOI
 • Heine Alexander Holmen :
  Ekskludering av uvaksinerte, sal av tru og kristendommen sett nedanfrå - NRKP2 Kompass
  26. januar 2022
 • Heine Alexander Holmen :
  Korleis kan evig liv sjå ut? Kompass NRKP2
  18. oktober 2021 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Katharina (22) har fått tre ulike karakterer på samme eksamen
  23. september 2021 DATA
 • Heine Alexander Holmen :
  Antilogi
  2021 DATA

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Døden
  • Meningen med livet
  • Religiøs tro
  • Normativitet, verditeori og etikk
  • Lykke (eller eudaimonia, blomstring, velvære)
  • Intensjonale handlinger, autonomi og ansvar
  • Kunnskap
  • Kjærlighet og seksualitet
  • Estetikk

  Undervisning

  2020 - 21 Examen Philosophicum - Forelesningen, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2020 - 21 Etikk - Introduksjon, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2018 - d.d. Examen Philosophicum, fagansvarlig/underviser, UiT.

   2019 Livsfilosofi - Innføringsemne i filosofi, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2019 Dødens metafysikk MA, fagansvarlig/undervise, UiT.

  2018 Livsfilosofi - Innføringsemne i filosofi, fagansvarlig/undervise, UiT.

  2018 Etikk - Introduksjon, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2016 - 2018 Examen Philosophicum - Nettvarianten, fagansvarlig/undervise, UiT.

  2013 - 2018 Examen Philosophicum, seminaransvarlig, UiT.

  2017 - 2018 Examen Philosophicum - Forelesningen, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2017 Etikk - Introduksjon, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2016 Epistemologi og bevissthetsfilosofi, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2016 Metafysikk og Epistemologi: Dødens Metafysikk (MA), fagansvarlig/underviser, UiT.

  2015 Filosofihistorie Del 1 - Platon, Aristoteles og Descartes, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2014 Epistemologi og bevissthetsfilosofi, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2014 Examen Philosophicum, forelesningsansvarlig, UiT.

  2014 Filosofihistorie Del 1 - Platon, Aristoteles og Descartes, fagansvarlig/underviser, UiT.

  2013 Fordypning i Erkjennelsesteori - Tema: Vitnesbyrd, Sosialepistemologi og Kunnskapens Natur, fagansvarlig/underviser, UiO

  2013 Examen Philosophicum, seminaransvarlig, UiO.

  2012 Examen Facultatum - Filosofivarianten, fagansvarlig/underviser, UiO.

  2012 Introduksjon til Antikk og Moderne Filosofi, gruppelærer, UiO.

  2012 Introduksjon til Erkjennelsesteori og Vitenskapsfilosofi, gruppelærer, UiO.

  2011 Masterkurs i Metafysikk og Vitenskapsfilosofi - Tema: Kausalitet, fagansvarlig/underviser, UiO.

  2011 Introduksjon til Erkjennelsesteori og Vitenskapsfilosofi, fagansvarlig/underviser, UiO.

  2005 - 2007 Introduksjon til Antikk og Moderne Filosofi, gruppelærer, UiO.

  2006 Introduksjon til Logikk og Språkfilosofi, gruppelærer, UiO.

  2005 Introduksjon til Metafysikk og Bevissthetsfilosofi, gruppelærer, UiO.