No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Det helsevitenskapelige fakultet eho008@post.uit.no Tromsø

Ellen Margrethe Hoxmark • Gunn Pettersen, Trond Nergaard Bjerke, Ellen Margrethe Hoxmark, Njål Herman E. Sterri, Jan H Rosenvinge :
  From existing to living: Exploring the meaning of recovery and a sober life after a long duration of a substance use disorder
  Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) 2023 ARKIV / DOI
 • Joar Øveraas Halvorsen, Rolf W. Gråwe, Ellen Margrethe Hoxmark :
  Randomiserte kontrollerte studier av psykologisk behandling for samtidig posttraumatisk stresslidelse og ruslidelse
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014 OMTALE
 • Rolf Wynn, Anne Landheim, Ellen Margrethe Hoxmark :
  Which factors influence psychiatric diagnosing in substance abuse treatment?
  International Journal of Mental Health Systems 2013 ARKIV / DOI
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling» – hvilke konsekvenser kan vi se for psykisk helse og rus-feltet?
  2023
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Helsepersonellkommisjonen: oppgavedeling og erfaringskompetanse
  2023
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Fremtiden er hos kommunene!
  2023
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Presentasjon av NOU 2023:4 «Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste»
  2023
 • Ellen Hoxmark, Møyfrid Johanne Kjølsdal :
  Hva er god brukermedvirkning? Erfaringer fra NAPHA
  2021
 • Ellen Hoxmark :
  Hvor trykker skoene i kommunene når det gjelder brukermedvirkning, på system-, tjeneste- og individnivå?
  2021
 • Ragnhild Dybdahl, Ellen Hoxmark :
  Utfordringer og støttetiltak for innvandrere og flyktninger
  Fagbokforlaget 2021
 • Kjetil Orrem, Ellen Hoxmark :
  Erfaringskonsulentens rolle - kan man se likheter og trekke erfaringer fra psykologers rolle i kommunene og erfaringskonsulenter?
  2020
 • Ellen Hoxmark :
  Fagfolk kritiske til betalingsplikt for psykisk syke
  08. januar 2019
 • Ellen Margrethe Hoxmark, Kristin Trane, Kjetil Orrem :
  Ikke alle har lik tilgang til psykisk helsehjelp
  Kommunal rapport 13. november 2018
 • Ellen Margrethe Hoxmark, Kari Nysveen :
  ACT/FACT - Status, regionale nettverkssamlinger og nasjonal opplæring i modellene
  2018
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Regjeringens strategi for god psykisk helse. Kan vi lykkes?
  2018
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Potensiale for samarbeid sett fra et nasjonalt kompetansesenter
  2018
 • Ellen Margrethe Hoxmark, Ragnhild Krogvik Karlsen :
  Ulikt hva som påvirker gutters og jenters frafall i videregående Psykiske helseproblemer påvirker gjennomføring av utdanningsforløpet, men ulikt for gutter og jenter. Dette kommer frem i en doktorgradsstudie fra Nord-Norge.
  29. mars 2017
 • Irene Wormdahl, Ellen Margrethe Hoxmark :
  Boosting fidelity through education of the ACT/FACT-teams
  2017
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Hvordan kan vi styrke brukerstemmen og jobbe mer recoveryorientert?
  2017
 • Ellen Margrethe Hoxmark, Gretha Helen Evensen :
  En mer recoverystøttende kommune
  2017
 • Ellen Margrethe Hoxmark, Møyfrid Johanne Kjølsdal :
  Psykisk helse i Brukerplan - hvordan og hvorfor
  2017
 • Anne Landheim, Ellen Margrethe Hoxmark, Amund Aakerholt, Kristian Aasbrenn :
  Potensialet for Assertive Community Treatment (ACT) og Fleksibel ACT (FACT) i Norge
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Samhandling mellom kommuner og DPS
  2017
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Psykologen som behandler i kommunen
  2017
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Psykolog i kommunen – hvorfor og hvordan?
  2017
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Brukermedvirkning virker!
  2016
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Psykologen som en del av psykisk helse og rusarbeidet i kommunen
  2016
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Fra Psykologforeningen til NAPHA til et felles ansvar - hva har vi lært om behovet for nettverksbygging og kompetanseutvikling?
  2016
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Arbeidsdeling og kompetanseoverføring mellom kommuner og DPS
  2016
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Psykolog i kommunen, hvordan bruke rollen som "bindeledd" - Kommuneeksempler
  2016
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  NAPHA og BrukerPlan
  2016
 • Kristin Trane, Ellen Margrethe Hoxmark :
  Kommunens rolle, i tråd med veilederen sammen om mestring
  2016
 • Kristin Trane, Ellen Margrethe Hoxmark :
  Kommunens rolle, i tråd med veilederen sammen om mestring
  2016
 • Ellen Margrethe Hoxmark, Kjetil Orrem, Kristin Trane, Anne Kristiansen Rønning :
  Psykolog i kommunen : en medspiller
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Boliger for brukere med psykiske helseplager og rusproblemer
  2015
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Psykisk helse i BrukerPlan. NAPHAs erfaringer - ansvarsfordeling KoRus/KORFOR
  2015
 • Ellen Margrethe Hoxmark, Gaute Erik Strand :
  Oppsøkende arbeid i små kommuner (ACT-metoden)
  2015
 • Ellen Margrethe Hoxmark, Petter Dahle :
  Hvorfor BrukerPlan? Resultater fra BrukerPlan-kartlegging i kommuner i Nord-Norge
  2015
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Psykisk helse i BrukerPlan. Brukere med samtidige ruslidelser og psykisk lidelse.
  2015
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Psykisk helse i BrukerPlan. Brukere med samtidige ruslidelser og psykisk lidelse
  2015
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Psykisk helse i BrukerPlan. Brukere med samtidige ruslidelser og psykisk lidelse
  2015
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Psykologen i et kommunalt landskap. Refleksjoner etter to års arbeid med psykologer i kommunene.
  2015
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Presentasjon av fellesprosjekt: Psykologer i kommunene
  2015
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Psykisk helse i BrukerPlan. Brukere med samtidige ruslidelser og psykisk lidelse
  2015
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Psykisk Helse i BrukerPlan. Brukere med samtidige ruslidelser og psykiske lidelse.
  2015
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Psykologer i kommunene. Oppdatering fra NAPHA.
  2015
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Psykologer i kommunene. Oppdatering fra NAPHA
  2015
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Psykologer i kommunene. Oppdatering fra NAPHA
  2015
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Psykologer i kommunene. Oppdatering fra NAPHA
  2015
 • Ellen Margrethe Hoxmark :
  Psykologer i kommunene. Oppdatering fra NAPHA
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →