Personkort bilde

Anders Aarbø

Rådgiver ved fellestjenesten for opptak Seksjon for studieadministrasjon
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Jeg jobber med

  • Koordinering og saksbehandling av opptak til masterstudier
  • Superbruker i FS
  • Statistikk og tallmateriale knyttet til opptak - Tableau, SQL
  • For tiden 50% frikjøpt for å delta i et nasjonalt prosjekt for samordning av masteropptak

[Loading...]