Verena Woltering.jpg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Verena Woltering.jpg
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet verena.woltering@uit.no +4777623187 Tromsø ADM B 357

Verena Woltering


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

  • Studieplanarbeid (kvalitetssikring i hht. studietilsynsforskriften og kvalifikasjonsrammeverket)
  • Høringsuttalelser
  • Lederstøtte
  • Rapportering studiekvalitet
  • Saksbehandler til fakultetsstyret ved oppretting/nedlegging av emner og studieprogram
  • Superbruker AR2