No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for virksomhetsnære tjenester raymond.andreassen@uit.no +4777625111 Her finner du meg

Raymond Andreassen


Senioringeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte

Stillingsbeskrivelse

  • Systemutvikler