#
#
Lærerut. og pedagogikk campus Alta saeed.d.manshadi@uit.no +4778450130 Alta ALTA_RBG R216

Manshadi, Saeed Dehghan


Førstelektor i matematikkdidaktikk


 • Tomperi, Päivi; Kvivesen, Mona; Manshadi, Saeed; Uteng, Stig; Shestova, Yulia; Lyash, Oleg; Lazareva, Irina; Lyash, Asya. Investigation of STEM Subject and Career Aspirations of Lower Secondary School Students in the North Calotte Region of Finland, Norway, and Russia. Education Sciences 2022. ISSN 2227-7102.s doi: 10.3390/educsci12030192.
 • Manshadi, Saeed. Meaning making in a sixth-grade mathematics classroom through touch screen technology. (fulltekst) International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 2021. ISSN 0020-739X.s 1 - 17.s doi: 10.1080/0020739X.2021.1922944.
 • Tomperi, Päivi; Ryzhkova, Inna; Shestova, Yulia; Lyash, Oleg; Lazareva, Irina; Lyash, Asya; Kvivesen, Mona; Manshadi, Saeed; Uteng, Stig. The three-factor model: A study of common features in students' attitudes towards studying and learning science and mathematics in the three countries of the North Calotte region. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education 2020; Volum 8 (1). ISSN 2323-7104.s doi: 10.31129/LUMAT.8.1.1369.
 • Manshadi, Saeed. Digitale verktøy og kommunikasjon i matematikk. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028217.s 63 - 74.
 • Bungum, Berit; Manshadi, Saeed; Lysne, Dag Atle. Mathematical speech and practical action: a case study of the challenges of including mathematics in a school technology project. (fulltekst) International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 2014; Volum 45 (8). ISSN 0020-739X.s 1131 - 1145.s doi: 10.1080/0020739X.2014.914253.
 • Manshadi, Saeed; Lysne, Dag Atle. Meningsdanning i matematikk basert på arbeid i teknologi og design. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0086-6.s 163 - 171.
 • Manshadi, Saeed. Teknologi og design som kontekst for læring i matematikk. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2918-9.s 297 - 306.
 • Manshadi, Saeed; Anonsen, Carl Frost. Begrepsdanning i geometri. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2001 (1). ISSN 0802-8192.s 32 - 36.
 • Johnsen, Trygve; Manshadi, Saeed; Monzavi, Noorbakhsh. A determination of the parameters of a large class of Goppa codes. IEEE Transactions on Information Theory 1994; Volum 40 (5). ISSN 0018-9448.s 1678 - 1681.s doi: 10.1109/18.333893.
 • Manshadi, Saeed. Communicating mathematics in a real-life context. The Ninth Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA 20 2021-06-01 - 2021-06-04 2021.
 • Manshadi, Saeed; Strand, Jo Espen Tau; Kvivesen, Mona. ENHANCEMENT AND IMPLEMENTATION OF SCIENCE AND MATHEMATICS IN PRE-SCHOOL TEACHERS PRACTICES IN NORTHERN-NORWAY. 13th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA) 2019-08-26 - 2019-08-30 2019.
 • Manshadi, Saeed. Seminar om Digital Didaktisk Design som en modell for evaluering av undervisning der bruk av Ipad er et sentralt moment.. Digital Didaktisk Design 2018-02-26 - 2018-02-26 2018.
 • Manshadi, Saeed. Algebra- Figurtall. Vitenuka 2018 2018-02-12 - 2018-02-16 2018.
 • Manshadi, Saeed. Digital tools and meaning making in mathematics. ETEII, 2nd conference on international approaches to scaling-up professional development in maths and science education. 2016-11-07 - 2016-11-09 2016.
 • Manshadi, Saeed. CONTEXT AS MEAN FOR COMMUNICATION IN MATHEMATICS CLASSROOMS. ICME 13 — 13th International Congress on Mathematical Education 2016-07-24 - 2016-07-31 2016.
 • Manshadi, Saeed. Matematikk i teknologi & design aktiviteter. Noen refleksjoner over elevenes arbeid med matematikk i prosjektet “ Teknologi og design en framtid i nord” 2007-2012. FOU-seminar med fokus på matematikkdidaktisk forskning ved UiT campus Alta og Tromsø 2013-11-13 - 2013-11-13 2013.
 • Lysne, Dag Atle; Esjeholm, Bjørn-Tore; Byrkjeflot, Liv; Bentsen, Birgitte; Manshadi, Saeed. Fire elevprosjekter innenfor teknologi og design. Naturfag 2012; Volum 2. ISSN 1504-4564.
 • Manshadi, Saeed Dehghan; Lysne, Dag Atle. Meningsdanning i matematikk basert på arbeid i teknologi og design. Fou i Praksis 2011 2012-04-23 - 2012-04-24 2012.
 • Bungum, Berit; Hoveid, Halvor; Lysne, Dag Atle; Esjeholm, Bjørn-Tore; Byrkjeflot, Liv; Bentsen, Birgitte; Manshadi, Saeed. Et forskningsprosjekt om teknologi og design i skolen. Naturfag 2012 (2). ISSN 1504-4564.s 16 - 17.
 • Lysne, Dag Atle; Bentsen, Birgitte; Bungum, Berit; Byrkjeflot, Liv; Esjeholm, Bjørn-Tore; Hoveid, Halvor; Manshadi, Saeed Dehghan. Praktisk arbeid på tvers av fag: Sløsing med tid eller godt læringsarbeid? (Symposium). FoU i praksis 2011-04-26 - 2011-04-27 2011.
 • Manshadi, Saeed; Andersen, Peer. Verkstedkurs geometri for ungdomstrinnet og videregående skole. utenTitteltekst 2004-09-08 - 2004-09-09 2004.
 • Andersen, Peer Sverre; Manshadi, Saeed. Bruk av Excel i matematikkundervisning. Læringsdagene 2004 2004-10-07 - 2004-10-08 2004.
 • Manshadi, Saeed. Matematikk i mellomtrinnet. Læringsdagene 2001-10-22 - 2001-10-23 2001.
 • Smestad, Bjørn; Anonsen, Carl; Manshadi, Saeed; Somby, Roald; Andersen, Peer. Før eksamen - en progressiv-dialogisk oppgavesamling i M1. (omtale) 2000.
 • Smestad, Bjørn; Anonsen, Carl; Manshadi, Saeed; Somby, Roald; Andersen, Peer. Før eksamen - en progressiv-dialogisk oppgavesamling i M1. (omtale) 2000.
 • Andersen, Peer Sverre; Anonsen, Carl Frost; Manshadi, Saeed. Evaluering av praksis i 1 AU i 1994/95. 1996 ISBN 82-7541-114-9.
 • Andersen, Peer Sverre; Manshadi, Saeed. Evaluering av matematikkundervisningen ved Høgskolen i Finnmark. 1996; Volum 1 (1996:10) ISBN 82-7541-117-3.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  ALTA_RBG R216

  Klikk for større kart