Personkort bilde

Næss, Eva Therese

Underviser i klinisk psykologi og profesjonsforberedende. Institutt for psykologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Interessert i klinisk forskning; traumepsykologi, mindfulness-baserte intervensjoner og terapeututvikling. 

 

Underviser i traumepsykologi, profesjonsforberedende og psykologisk relasjonskompetanse.

Se nærmere om dette her: https://digitalmappe.uit.no/evt100/

Førstelektor og spesialist i klinisk voksenpsykologi.

Organisasjonspsykolog. 

Ansvar for undervisning i klinisk psykolog og emnene knyttet til profesjonsforberedende. 

 • Thimm, Jens; Rognmo, Kamilla; Rye, Marte; Flåm, Anna-Margrete; Næss, Eva Therese; Skre, Ingunn; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. The prevalence of potentially traumatic events in Norway: A population-based study. BMC Psychiatry 2020. ISSN 1471-244X.

 • Flåm, Anna-Margrete; Thimm, Jens; Rognmo, Kamilla; Rye, Marte; Næss, Eva Therese; Skre, Ingunn; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. The prevalence of potentially traumatic events in Norway: A population-based study. BMC Psychiatry 2019. ISSN 1471-244X.

 • Solli, Katinka; Næss, Eva Therese; Solhaug, Ida; Thimm, Jens. Mindfulness training for chronic fatigue syndrome: a pilot study. Health Psychology Report 2017; Volum 5 (3). ISSN 2353-4184.s 240 - 250.s doi: /10.5114/hpr.2017.65469.

 • Sundquist, Jonas; Næss, Eva Therese. Psykologstudenter i Tromsø utviklet gratis stressmestringskurs på nett. 2020.

 • Egil Jens, Pettersen; Næss, Eva Therese. Psykologstudenter lanserer digitale psykisk helse-kurs for kommunen: – Alle kan bruke disse teknikkene. 2020.

 • Thale, Tøllefsen; Næss, Eva Therese. Psykologstudenter lanserer digitale psykisk helse-kurs for kommunen: – Alle kan bruke disse teknikkene. 2020.

 • Næss, Eva Therese. Kommunikasjon i tverrprofesjonell samhandling. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-0551671-7.s 82 - 102.

 • Næss, Eva Therese. Smerter og belastende livshendelser - hva kan vi gjøre?. Norsk smerteforenings årlige smertekonferanse 2018-01-04 - 2018-01-04 2018.

 • Næss, Eva Therese. "Offerrollen - har du en -det er synd på meg - venninne?" Intervju i magasinet KK. 2017.

 • Næss, Eva Therese. NRK P1: Norgesglasset. Intervju om psykologiske perspektiver på hevn. 2014.

 • Næss, Eva Therese; Sollie, Katinka; Solhaug, Ida; Thimm, Jens. Presentasjon av pilotstudiet "Mindfulnessbasert mestring for personer med ME/CFS". Regional nettverkskonferanse CFS/ME 2014-11-13 - 2014-11-13 2014.

 • Næss, Eva Therese. Hat og hevn, våre mest primitive reaksjoner på tap og krenkelser, eller et naturlig forsøk på å gjenopprette rettferdighet og selvrespekt?. Populærvitenskapelig foredrag 2013-04-03 - 2013-04-03 2013.

 • Næss, Eva Therese. Tittel i avisen Nordlys "Savnet: grisebamsen". 2012.

 • Næss, Eva Therese. Jeg påvirker fremtidens psykologer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012; Volum 49 (12). ISSN 0332-6470.s 1246 - 1247.

 • Næss, Eva Therese. Krisepedagogikk etter 22/7. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011; Volum 48 (11). ISSN 0332-6470.s 1096 - 1098.

 • Næss, Eva Therese. Smerter fra Fortiden. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2008; Volum 45 (8). ISSN 0332-6470.s 980 - 982.

 • Sundquist, Jonas; Næss, Eva Therese. Psykologstudenter i Tromsø utviklet gratis stressmestringskurs på nett. 2020.

 • Egil Jens, Pettersen; Næss, Eva Therese. Psykologstudenter lanserer digitale psykisk helse-kurs for kommunen: – Alle kan bruke disse teknikkene. 2020.

 • Thale, Tøllefsen; Næss, Eva Therese. Psykologstudenter lanserer digitale psykisk helse-kurs for kommunen: – Alle kan bruke disse teknikkene. 2020.

 • Næss, Eva Therese. Kommunikasjon i tverrprofesjonell samhandling. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-0551671-7.s 82 - 102.

 • Næss, Eva Therese. Smerter og belastende livshendelser - hva kan vi gjøre?. Norsk smerteforenings årlige smertekonferanse 2018-01-04 - 2018-01-04 2018.

 • Næss, Eva Therese. "Offerrollen - har du en -det er synd på meg - venninne?" Intervju i magasinet KK. 2017.

 • Næss, Eva Therese. NRK P1: Norgesglasset. Intervju om psykologiske perspektiver på hevn. 2014.

 • Næss, Eva Therese; Sollie, Katinka; Solhaug, Ida; Thimm, Jens. Presentasjon av pilotstudiet "Mindfulnessbasert mestring for personer med ME/CFS". Regional nettverkskonferanse CFS/ME 2014-11-13 - 2014-11-13 2014.

 • Næss, Eva Therese. Hat og hevn, våre mest primitive reaksjoner på tap og krenkelser, eller et naturlig forsøk på å gjenopprette rettferdighet og selvrespekt?. Populærvitenskapelig foredrag 2013-04-03 - 2013-04-03 2013.

 • Næss, Eva Therese. Tittel i avisen Nordlys "Savnet: grisebamsen". 2012.

 • Næss, Eva Therese. Jeg påvirker fremtidens psykologer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012; Volum 49 (12). ISSN 0332-6470.s 1246 - 1247.

 • Næss, Eva Therese. Krisepedagogikk etter 22/7. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011; Volum 48 (11). ISSN 0332-6470.s 1096 - 1098.

 • Næss, Eva Therese. Smerter fra Fortiden. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2008; Volum 45 (8). ISSN 0332-6470.s 980 - 982.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe