Bilde av Næss, Eva Therese
Bilde av Næss, Eva Therese
Institutt for psykologi eva.t.nass@uit.no +4777649231 97101119

Eva Therese Næss


Underviser i klinisk psykologi og profesjonsforberedende.

Stillingsbeskrivelse

Førstelektor og spesialist i klinisk voksenpsykologi.

Organisasjonspsykolog. 

Ansvar for undervisning i klinisk psykolog og emnene knyttet til profesjonsforberedende. 


 • Geir Fagerjord Lorem, Eva Therese Næss, Maja-Lisa Løchen, Kjersti Rønningen Lillevoll, Else-Marie Molund, Assami Rösner m.fl.:
  Post-traumatic stress disorder among heart disease patients: a clinical follow-up of individuals with myocardial infarction in the Tromsø Study
  BMC Psychiatry 2023 ARKIV / DOI
 • Jens Thimm, Kamilla Rognmo, Marte Rye, Anna Margrete Flåm, Eva Therese Næss, Ingunn Skre m.fl.:
  The prevalence of potentially traumatic events in the seventh survey of the population-based Tromsø study (Tromsø 7)
  Scandinavian Journal of Public Health 2021 ARKIV / DOI
 • Katinka Solli, Eva Therese Næss, Ida Solhaug, Jens Thimm :
  Mindfulness training for chronic fatigue syndrome: a pilot study
  Health Psychology Report 2017 ARKIV / DOI
 • Rita Jannie Jentoft, Camilla Lauritzen, Rigmor Furu, Vår Mathisen, Hege Nermo, Eva Therese Næss :
  Hvordan fremme terapeutisk og tverrfaglig kompetanse gjennom virtuelle læringsressurser?
  2024
 • Rita Jentoft, Eva Therese Næss :
  TeraVRi Terapeutisk kompetanse gjennom VR i en tverrprofesjonell kontekst
  2023
 • Rita Jannie Jentoft, Vår Mathisen, Camilla Lauritzen, Eva Therese Næss, Hege Nermo, Rigmor Furu :
  Strengthen Therapeutic and Interprofessional Competence through Virtual Resources and digital learning
  2023
 • Rita Jentoft, Vår Mathisen, Rigmor Furu, Eva Therese Næss, Charlotte Reedtz :
  TeraVRi -an innovative model for sustainable education Connecting Interprofessional and Therapeutic competence through VR-technology
  2022
 • Eva Therese Næss, Pettersen Egil Jens :
  Psykolog om veien videre.
  12. mars 2021
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Yngvild Arnesen, Elisabeth Ovanger Barrett, Agnes Bohne, Karen Hopmann, Ragnhild Sørensen Høifødt m.fl.:
  Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge
  Morgenbladet 2021
 • Kræmer Morten, Eva Therese Næss :
  "Etter hjerteinfarkt, hva da?"
  19. april 2021
 • Geir F Lorem, Eva Therese Næss, Bjørn Bjørnstad :
  UiT-undersøkelse: Skal forske på psykiske plager Bjørn lot frykten ta overhånd etter at han ble infarkt-rammet
  26. april 2021 FULLTEKST
 • Tøllefsen Thale, Eva Therese Næss :
  Psykologstudenter lanserer digitale psykisk helse-kurs for kommunen: – Alle kan bruke disse teknikkene
  15. oktober 2020
 • Eva Therese Næss :
  Kommunikasjon i tverrprofesjonell samhandling
  Gyldendal Akademisk 2020
 • Pettersen Egil Jens, Eva Therese Næss :
  Psykologstudenter lanserer digitale psykisk helse-kurs for kommunen: – Alle kan bruke disse teknikkene
  09. oktober 2020
 • Eva Therese Næss :
  Mørketidsutfordringer
  07. desember 2020
 • Jonas Sundquist, Eva Therese Næss :
  Psykologstudenter i Tromsø utviklet gratis stressmestringskurs på nett
  20. oktober 2020
 • Eva Therese Næss :
  Smerter og belastende livshendelser - hva kan vi gjøre?
  2018
 • Eva Therese Næss :
  "Offerrollen - har du en -det er synd på meg - venninne?" Intervju i magasinet KK
  04. september 2017
 • Eva Therese Næss, Katinka Sollie, Ida Solhaug, Jens Thimm :
  Presentasjon av pilotstudiet "Mindfulnessbasert mestring for personer med ME/CFS"
  2014
 • Eva Therese Næss :
  NRK P1: Norgesglasset. Intervju om psykologiske perspektiver på hevn
  10. juli 2014
 • Eva Therese Næss :
  Hat og hevn, våre mest primitive reaksjoner på tap og krenkelser, eller et naturlig forsøk på å gjenopprette rettferdighet og selvrespekt?
  2013
 • Eva Therese Næss :
  Tittel i avisen Nordlys "Savnet: grisebamsen"
  14. juni 2012
 • Eva Therese Næss :
  Jeg påvirker fremtidens psykologer
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2012
 • Eva Therese Næss :
  Krisepedagogikk etter 22/7
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011
 • Eva Therese Næss :
  Smerter fra Fortiden
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2008

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Interessert i klinisk forskning; traumepsykologi, mindfulness-baserte intervensjoner og terapeututvikling. 

  Undervisning

  Underviser i traumepsykologi, profesjonsforberedende og psykologisk relasjonskompetanse.

  Se nærmere om dette her: https://digitalmappe.uit.no/evt100/