No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Arbeidshelse, forskningsgruppe marit.hegseth@uit.no

Marit Nøst Hegseth


Førsteamanuensis


 • Krister Aune Teigen, Anje Christina Höper, Solveig Føreland, Merete Åse Eggesbø, Marit Nøst Hegseth :
  Hand eczema and skin complaints in particulate matter-exposed occupations - firefighters, chimney sweepers, and ferrosilicon smelter workers in Norway
  Journal of Occupational Medicine and Toxicology 2024 DOI
 • Therese Nitter Moazami, Rikke Bramming Jørgensen, Kristin V Hirsch Svendsen, Krister Aune Teigen, Marit Nøst Hegseth :
  Personal exposure to gaseous and particulate phase polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and nanoparticles and lung deposited surface area (LDSA) for soot among Norwegian chimney sweepers
  Journal of Occupational and Environmental Hygiene 2023 ARKIV / DOI
 • Øystein Robertsen, Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Frank Siebler, Martin Eisemann, Hans Christian Bones Vangberg :
  The effect of a knowledge-based intervention on the use of respirators in the Norwegian smelter industry
  Frontiers in Psychology 2020 ARKIV / DOI
 • Solveig Føreland, Øystein Robertsen, Marit Nøst Hegseth :
  Do Various Respirator Models Fit the Workers in the Norwegian Smelting Industry?
  SH@W Safety and Health at Work 2019 ARKIV / FULLTEKST / PROSJEKT / DOI
 • Marit Nøst Hegseth, Bente Margaret Oftedal, Anje Christina Höper, Anna Louise Aminoff, Marte Renate Thomassen, Martin Veel Svendsen m.fl.:
  Self-reported traffic-related air pollution and respiratory symptoms among adults in an area with modest levels of traffic
  PLOS ONE 2019 ARKIV / DOI
 • Øystein Robertsen, Frank Siebler, Martin Eisemann, Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Hans Christian Bones Vangberg :
  Predictors of respiratory protective equipment use in the Norwegian smelter industry: The role of the Theory of Planned Behavior, safety climate and work experience in understanding protective behavior.
  Frontiers in Psychology 2018 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Marit Nøst Hegseth, Øystein Robertsen, Anna Louise Aminoff, Hans Christian Bones Vangberg, Solveig Føreland :
  Reasons for not using respiratory protective equipment and suggested measures to optimize use in the Norwegian silicon carbide, ferro- and silicon-alloy industry.
  Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy (SAIMM) 2018 FULLTEKST
 • Sandra Huber, Maria Averina, Marit Nøst Hegseth, Jan Brox :
  Analysis of Hydroxylated Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Cotinine, and Creatinine by Convergence Chromatography Tandem Mass-Spectrometry
  2024
 • Krister Aune Teigen, Marit Nøst Hegseth, Rikke Bramming Jørgensen, Øystein Robertsen :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP
  2022
 • Krister Aune Teigen, Marit Nøst Hegseth, Øystein Robertsen :
  Hva betyr hudeksponering for sot for deg? Informasjon til feierne i Nedre Romerike
  2022
 • Krister Aune Teigen, Marit Nøst Hegseth :
  Hva betyr hudeksponering for sot for deg? Informasjonsmøte med Oslo feiere
  2022
 • Marit Nøst Hegseth, Krister Aune Teigen :
  Hva betyr hudeksponering for deg? Informasjon til feiere i Drammen
  2022
 • Rikke Bramming Jørgensen, Therese Nitter Moazami, Ida Kero, Marit Nøst Hegseth :
  Nanoparticle exposure assessment
  2022
 • Marit Nøst Hegseth, Krister Aune Teigen :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP
  2021
 • Marit Nøst Hegseth :
  Arbeidsmiljø, luft og forebygging. Med utgangspunkt i forskningsprosjektet DeMaskUs
  2019
 • Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Hans Christian Bones Vangberg, Gabriella Tranell, Yke Jildouw Arnoldussen, Shanbeh Zienolddiny m.fl.:
  DeMaskUs-prosjektet: Ultrafint støv i Norsk smelteverksindustri -Dannelse, helseeffekter og beskyttelse
  Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2019
 • Solveig Føreland, Krister Aune Teigen, Marit Nøst Hegseth, Øystein Robertsen, Hans Christian Bones Vangberg :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv hos feiere og brannmenn, hva betyr det for deg? Informasjon til feierne og brannmenn i Tromsø Brann- og redning
  2019
 • Marit Nøst Hegseth :
  Nettside: Forskningsprosjektet DeMaskUs
  2019 PROSJEKT
 • Marit Nøst Hegseth, Øystein Robertsen, Hans Christian Bones Vangberg, Solveig Føreland :
  Informasjonsfilm: DeMaskUs- bruk av åndedrettsvern i norsk smelteverksindustri
  2019 FULLTEKST
 • Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Krister Aune Teigen, Hans Christian Bones Vangberg, Øystein Robertsen :
  Informasjon om forskningsprosjektet SCINDEEP
  2019
 • Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Krister Aune Teigen, Hans Christian Bones Vangberg, Øystein Robertsen :
  SCINDEEP, bli med! Får du støv på huden når du er på jobb? Hva gjør støvet med huden og helsa forøvrig? Hjelp oss med å finne ut av det!
  2019
 • Marit Nøst Hegseth, Krister Aune Teigen :
  SCINDEEP PROMOFILM
  2019
 • Krister Aune Teigen, Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i ulike bransjer i Norge.
  2019
 • Marit Nøst Hegseth, Hans Christian Bones Vangberg, Krister Aune Teigen, Øystein Robertsen, Solveig Føreland :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i smelteverk, hva betyr det for deg? Informasjon til kvelds- og nattskift på Finnfjord AS
  2019
 • Solveig Føreland, Øystein Robertsen, Marit Nøst Hegseth :
  Masketetthetstesting på norske smelteverksarbeidere. Hvordan passer støvmaskene?
  Yrkeshygienikeren 2019
 • Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Hans Christian Bones Vangberg, Øystein Robertsen, Krister Aune Teigen :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv på et smelteverk, hva kan det bety for deg? Informasjonsforedrag for Dagskift på Finnfjord AS
  2019
 • Ida Kero, Marit Nøst Hegseth :
  Prosjekt: SCINDEEP - Safety Challenges for INdustries: DErmal Exposure to nanosized Particles
  2019
 • Marit Nøst Hegseth, Hans Christian Bones Vangberg, Øystein Robertsen, Solveig Føreland, Krister Aune Teigen :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i smelteverk. Hva betyr det for deg? Informasjon til mekanikere og elektrikere på Finnfjord AS
  2019
 • Hans Christian Bones Vangberg, Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Øystein Robertsen, Anna Louise Aminoff :
  DeMaskUs- Oppsummering av resultater
  2019
 • Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Hans Christian Bones Vangberg, Øystein Robertsen :
  DeMaskUs-prosjektet. Oppsummering av resultater
  2019
 • Hans Christian Bones Vangberg, Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Øystein Robertsen, Anna Louise Aminoff :
  DeMaskUs- Oppsummering av resultater
  2019
 • Hans Christian Bones Vangberg, Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Øystein Robertsen :
  DeMaskUs- Oppsummering av resultater
  2019
 • Hans Christian Bones Vangberg, Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Øystein Robertsen :
  DeMaskUs- Oppsummering av resultater
  2019
 • Øystein Robertsen, Hans Christian Bones Vangberg, Solveig Føreland, Marit Nøst Hegseth :
  Predicting the use of respiratory protective Equipment in the Norwegian smelter industry
  2018
 • Solveig Føreland, Øystein Robertsen, Marit Nøst Hegseth :
  Masketetthetstesting på norske smelteverksarbeidere, hvordan passer støvmaskene?
  2018
 • Marit Nøst Hegseth, Krister Aune Teigen, Hans Christian Bones Vangberg, Øystein Robertsen, Solveig Føreland :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv på et FeSi-verk, hva betyr det for de ansatte? Informasjonsforedrag for ledelsen på Finnfjord Smelteverk
  2018
 • Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Hans Christian Bones Vangberg, Øystein Robertsen :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP: Eksponering for kullstøv på huden i gruve, hva betyr det for deg? Foredrag for de ansatte i SNSK
  2018
 • Marit Nøst Hegseth, Hans Christian Bones Vangberg :
  Hudeksponering for ultrafine partikler i utsatte bransjer i Norge. Forskningsprosjektet SCINDEEP.
  2018
 • Marit Nøst Hegseth, Krister Aune Teigen, Solveig Føreland, Hans Christian Bones Vangberg, Øystein Robertsen :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP: Ultrafine partikler i kullgruveindustrien og hudeksponering. En introduksjon for ledelsen i Store Norske Spitsbergen Kullkompani
  2018
 • Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Hans Christian Bones Vangberg, Øystein Robertsen :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP: hudeksponering for ultrafine partikler fra brannrøyk, hvilken betydning kan det ha? Informasjonsforedrag for ledelse i Tromsø Brann og Redning
  2018
 • Marit Nøst Hegseth, Øystein Robertsen, Anna Aminoff, Hans Christian Bones Vangberg, Solveig Føreland :
  Reasons for not using respiratory protective Equipment and suggested measures to optimize use in the Norwegian silicon carbide, ferro- alloy and Silicon-alloy industry.
  2018
 • Øystein Robertsen, Marit Nøst Hegseth :
  Forskningsprosjektet DeMaskUs: Status og innledende funn
  2017
 • Jan Vilis Haanes, Anna Aminoff, Marit Nøst Hegseth, Anje Christina Höper :
  Faktasjekken: - Jo flere som kan la bilen stå, desto bedre vil luftkvaliteten vår bli
  Nordlys 20. mai 2017
 • Anje Christina Höper, Marit Nøst Hegseth :
  Nyhetsbrev fra Arbeids- og miljømedisinsk avdeling 1/2017
  2017
 • Solveig Føreland, Øystein Robertsen, Hans Christian Bones Vangberg, Marit Nøst Hegseth :
  How do various respirator models fit the workers in the Norwegian smelting industry?
  2017
 • Marit Nøst Hegseth :
  Om forskningsprosjektet DeMaskUs
  2016
 • Marit Nøst Hegseth, Øystein Robertsen, Hans Christian Bones Vangberg, Solveig Føreland :
  Holder maska?
  2016
 • Merethe Larsen, Eva Kramvik, Marit Nøst Hegseth :
  Personlig tilpasning av verneutstyr.
  Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 23. november 2015
 • Ann-Helen Olsen, Merethe Larsen, Marit Nøst Hegseth, Eva Kramvik :
  Prevent Respiratory Problems by Increasing Knowledge on Safe Use of RPEs in Northern Norway
  2015
 • Karianne Aasen, Martin Alexander Øien Jenssen, Marit Nøst Hegseth :
  Arbeidsmedisinerens rolle i det helsefremmende arbeidet
  Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →