Bilde av Kvamme, Jan-Magnus
Bilde av Kvamme, Jan-Magnus
Institutt for klinisk medisin jan-magnus.kvamme@uit.no +47 41103779

Jan-Magnus Kvamme


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Tilknyttet forskningsgruppen Gastroenterologi og ernæring

Førsteamanuensis II, Institutt for Klinisk medisin

Seksjonsoverlege Medisinsk klinikk, Gastromedisinsk seksjon (hovedstilling)

Kontor B1-879 (UNN, Tromsø, inn gjennom Medisinsk poliklinikk - mot sør)

 


 • Jan-Magnus Kvamme, Sveinung Sørbye, Jon Florholmen, Trond S. Halstensen :
  Population-based screening for celiac disease reveals that the majority of patients are undiagnosed and improve on a gluten-free diet
  Scientific Reports 2022 ARKIV / DOI
 • Geir Hoff, Edoardo Botteri, Gert Huppertz-Hauss, Jan-Magnus Kvamme, Øyvind Holme, Lars Aabakken m.fl.:
  The effect of train-the-colonoscopy-trainer course on colonoscopy quality indicators
  Endoscopy 2021 ARKIV / DOI
 • Jon Florholmen, Kay-Martin Johnsen, Renate Weenås Meyer, Trine Olsen, Øystein Kittel Moe, Petter Tandberg m.fl.:
  Discovery and validation of mucosal TNF expression combined with histological score-a biomarker for personalized treatment in ulcerative colitis
  BMC Gastroenterology 2020 ARKIV / DOI
 • Øyvind Holme, Ina Borgenheim Pedersen, Asle Wilhelm Medhus, Lars Aabakken, Tom Birger Glomsaker, Jan-Magnus Kvamme m.fl.:
  Endoscopy assistants influence the quality of colonoscopy
  Endoscopy 2018 ARKIV / DOI
 • Trond Engjom, Anne Waage, Dag Hoem, Jan-Magnus Kvamme, Truls Hauge, Georg Gjorgji Dimcevski :
  Kronisk pankreatitt – utredning og behandling
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 DOI
 • Kay-Martin Johnsen, Rasmus Goll, Vegar Hansen, Trine Olsen, Renathe Rismo, Richard Heitmann m.fl.:
  Repeated intensified infliximab induction – results from an 11-year prospective study of ulcerative colitis using a novel treatment algorithm
  European Journal of Gastroenterology and Hepathology 2017 DOI
 • Ragnar K Breckan, Eyvind Jakob Paulssen, Anne Mette Asfeldt, Jan-Magnus Kvamme, Bjørn Straume, Jon Florholmen :
  The All-Age Prevalence of Helicobacter pylori Infection and Potential Transmission Routes. A Population-Based Study
  Helicobacter 2016 ARKIV / DOI
 • Trine Olsen, Renathe Rismo, Mona Dixon Gundersen, Eyvind Jakob Paulssen, Knut Johnsen, Jan-Magnus Kvamme m.fl.:
  Normalization of mucosal tumor necrosis factor-α: A new criterion for discontinuing infliximab therapy in ulcerative colitis
  Cytokine 2016 DOI
 • Jan-Magnus Kvamme, Ole Kristian Grønli, Bjarne K. Jacobsen, Jon Florholmen :
  Risk of malnutrition and zinc deficiency in community-living elderly men and women: the Tromsø Study
  Public Health Nutrition (PHN) 2014 ARKIV / DOI
 • Ole Kristian Grønli, Jan-Magnus Kvamme, Rolf Jorde, Rolf Wynn :
  Vitamin D deficiency is common in psychogeriatric patients, independent of diagnosis
  BMC Psychiatry 2014 ARKIV / DOI
 • Ole Kristian Grønli, Jan-Magnus Kvamme, Oddgeir Friborg, Rolf Wynn :
  Zinc Deficiency Is Common in Several Psychiatric Disorders
  PLOS ONE 2013 ARKIV / DOI
 • Bernardo Guzman Herrador, Einar Nilsen, Kofitsyo S Cudjoe, Laila Jensvoll, Jan-Magnus Kvamme, Anja Lindegård Aanstad m.fl.:
  A Shigella sonnei outbreak traced to imported basil - The importance of good typing tools and produce traceability systems, Norway, 2011
  Eurosurveillance 2013 ARKIV / FULLTEKST
 • Jan-Magnus Kvamme, Jostein Holmen, Tom Wilsgaard, Jon Florholmen, Kristian Midthjell, Bjarne K. Jacobsen :
  Body mass index and mortality in elderly men and women: the Tromso and HUNT studies
  Journal of Epidemiology and Community Health 2012 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Jan-Magnus Kvamme, Jan Abel Olsen, Jon Florholmen, Bjarne K. Jacobsen :
  Risk of malnutrition and health-related quality of life in community-living elderly men and women: The Tromsø study
  Quality of Life Research 2011 ARKIV / DOI
 • Jan-Magnus Kvamme, Ole Kristian Grønli, Jon Florholmen, Bjarne K. Jacobsen :
  Risk of malnutrition is associated with mental health symptoms in community living elderly men and women: The Tromsø Study
  BMC Psychiatry 2011 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Jon Florholmen, Magnhild Gangsøy Kristiansen, Sonja Eriksson Steigen, Sveinung Wergeland Sørbye, Eyvind Jakob Paulssen, Jan-Magnus Kvamme m.fl.:
  A rapid chemokine response of macrophage inflammatory protein (MIP)-1 alpha, MIP-1 beta and the regulated on activation, normal T expressed and secreted chemokine is associated with a sustained virological response in the treatment of chronic hepatitis C
  Clinical Microbiology and Infection (CMI) 2011 ARKIV / DOI
 • Jan-Magnus Kvamme, Tom Wilsgaard, Jon Florholmen, Bjarne K. Jacobsen :
  Body mass index and disease burden in elderly men and women: The Tromso Study
  European Journal of Epidemiology (EJE) 2010 DOI
 • Roy M. Bremnes, Jan-Magnus Kvamme, Helge Stalsberg, Eva Astrid Jacobsen :
  Pilomatrix carcinoma with multiple metastases: report of a case and review of the literature
  European Journal of Cancer 1999
 • Kjell Haug, OP Foss, Jan-Magnus Kvamme :
  Do pregnant women who report a reduction in cigarette consumption consume less tobacco?
  Scandinavian Journal of Primary Health Care 1994
 • Jan-Magnus Kvamme, Sverre Fauske :
  Education of medical students in substance abuse
  Tidsskrift for Den norske legeforening 1990
 • Jan-Magnus Kvamme :
  Bok-kapittel: "Pasienter med spiseforstyrrelser innlagt på en indremedisinsk avdeling" (Jan-M Kvamme) i "Spiseforstyrrelser Forståelse og behandling - en håndbok" Fagbokforlaget 2020
  Fagbokforlaget 2020
 • Jan-Magnus Kvamme :
  Cøliaki i Tromsø-undersøkelsen: Hva er forekomsten av udiagnostisert cøliaki og hva betyr glutenfri kost for denne pasientgruppen? Foredrag i Troms Cøliakiforening 22.03.23
  2023
 • Jan-Magnus Kvamme :
  Stor norsk studie avdekker cøliaki hos mange som ikke visste at de hadde det
  09. september 2022 DATA
 • Jan-Magnus Kvamme :
  Tromsøundersøkelsen: 75 prosent går uten diagnose
  27. november 2022
 • Jan-Magnus Kvamme :
  Mange kan ha cøliaki uten å vite det. Norske forskere har avdekket forekomsten av cøliaki i Norge og effekten av glutenfri kost.
  29. desember 2022
 • Jan-Magnus Kvamme, Trond S. Halstensen, Sveinung Wergeland Sørbye, Jon Florholmen :
  Tema: Forekomst av udiagnostisert cøliaki i Tromsø- undersøkelsen: Hva er betydning av glutenfri diett i denne gruppen?
  2021
 • Jan-Magnus Kvamme :
  "Ernæring hos eldre"
  2019
 • Jan-Magnus Kvamme :
  NGF nytt:Norge rundt: Gastroseksjonen ved UNN Tromsø
  NGF-nytt 2018
 • Jan-Magnus Kvamme :
  Cøliaki - litt om aktuell forskning
  2018
 • Trond Engjom, Dag Hoem, Jan-Magnus Kvamme, Anne Waage, Truls Hauge, Georg Gjorgji Dimcevski :
  Norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt
  NGF-nytt 2016 DATA
 • Jan-Magnus Kvamme :
  Differensialdiagnostikk: Kronisk pankreatitt vs solide/ cystiske pankreaslesjoner og genetikk. Bruk av Endoskopisk Ultralyd
  2016
 • Jan-Magnus Kvamme :
  Ny forskning: Vil du leve lenge? Dette er den ideelle BMI
  10. mai 2016 DATA
 • Jan-Magnus Kvamme :
  Underernærte pasienter er i risiko for sinkmangel
  Best Practice Gastroenterology 2015
 • Jan-Magnus Kvamme :
  Tromsøværinger med i en av verdens største tarmstudier
  17. desember 2015 DATA
 • Ole Kristian Grønli, Rolf Wynn, Jan-Magnus Kvamme, Vidje Hansen :
  A study of some biological factors of importance to geriatric psychiatry
  UiT Norges arktiske universitet 2014
 • Jan-Magnus Kvamme :
  Cøliaki i Tromsøundersøkelsen. Forekomst og betydning for livskvalitet
  2013
 • Jan-Magnus Kvamme :
  EUS av cystiske pankreaslesjoner
  NGF-nytt 2013 FULLTEKST
 • Jan-Magnus Kvamme :
  EUS/cystediagnostikk- cystiske pankreastumores
  2013
 • Jan-Magnus Kvamme :
  Tromsøundersøkelsen. - Livskvalitet, livslykke og livslengde. Litt om hva forskerne fant ut om helsa vår
  2013
 • Jan-Magnus Kvamme :
  Body Mass Index and Risk of Malnutrition in Community-living Elderly Men and Women: Relationships with Morbidity, Mortality and Health-related Quality of life. The Tromsø and HUNT studies
  2011

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Publikasjoner i Pub Med

   


  Forskningsinteresser

  Ernæring

  Cøliaki

  Gastrointestintale sykdommer

  Epidemiologi

  Helserelatert livskvalitet

  EUS endoscopic ultrasound

   

  Undervisning

  Jeg har/har hatt undervisning i følgende studier ved UiT

  Ernæringsstudiet:

  • Andre og tredje studieår: Symptomer ved GI sykdom, Irritabel tarmsyndrom, Mb Crohn og Ulcerøs colitt. Sykelig overvekt. Cøliaki

  Medisin:

  • Første studieår: Introduksjon til human ernæring
  • Tredjes studieår: Gastrokurset (Blant annet: Gastromedisinske undersøkelsesmetoder, se under. Genetikk og GI-ykdom. Matvareintoleranse/cøliaki. Gastrointestinal epidemiologi, Case: vekttap). Praktisk klinisk undervisning. Undersøkelsesteknikk
  • Sjette studieår: Ernæring, oppsummering. Når det haster: GI blødning.
  • Alle studieår: Mentor for profcom gruppe. 

  https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/0255bb6ee1a1425c99e747cdb912bdc71d

  Odontologi:

  Andre studieår: Ernæring (Grunnleggende ernæring, Ernæring ved sykdom, Vitaminer og mineraler, Ernæring i ulike livsfaser)

  Farmasi:

  Andre studieår: Mb Crohn og Ulcerøs colitt. Gastrointestinal reflukssykdom og ulcus pepticum.

   

   

   

   


  Medlem i forskningsgruppe  CV