Bilde av Nilsen, Aud Solveig
Bilde av Nilsen, Aud Solveig
Institutt for teknologi og sikkerhet aud.s.nilsen@uit.no Harstad

Aud Solveig Nilsen


1. Amanuensis innen risikostyring og samf.sikk

Stillingsbeskrivelse

 

Jeg er ansatt som 1.Amanuensis ved UiT Harstad på Bachelor for internasjonal beredskap. Her underviser jeg i faget SIK- 1507 Samfunnssikkerhet og beredskap. Jeg er veileder for bacheloroppgaver. Tidligere har jeg undervist i faget Naturkatastorfer. I Tromsø i bachelorfaget SVF- 1205 og har masterfaget SVF-3201. I tillegg veileder jeg masterstudenter med deres masteroppgaver.


 • Mette Leonhardsen, Aud Solveig Nilsen, Odd Einar Falnes Olsen :
  The process of integrating risk management: usefulness, standardisation and adaptation
  International Journal of Emergency Management 2022 DOI
 • Aud Solveig Nilsen, André Karlsen :
  Combining risk management and foresight management to forsee challenges in future migration
  Research Publishing Services 2019 FULLTEKST / DOI
 • Mette Leonhardsen, Odd Einar Falnes Olsen, Aud Solveig Nilsen :
  Identifying hazards to include in risk analyses
  CRC Press 2018 ARKIV
 • Aud Solveig Nilsen :
  What challenges can municipalities experience in crisis management?
  CRC Press 2017
 • Aud Solveig Nilsen :
  Risk tools used in municipal risk management
  Taylor & Francis 2007
 • Aud Solveig Nilsen, Odd Einar Olsen :
  Resistance or acceptance? Mitigation strategies in risk management
  Risk Management: An International Journal 2007
 • Aud Solveig Nilsen :
  Tools for empowerment in local risk management
  Safety Science 2007 OMTALE
 • Aud Solveig Nilsen, Odd Einar Olsen :
  Different strategies - Equal practice? Risk assesment and management in municipalities
  Risk Management: An International Journal 2005 OMTALE
 • Aud Solveig Nilsen, Odd Einar Olsen :
  Universal and Contextual Tools as a double Strategy in Emergency Planning
  ? 2004
 • Aud Solveig Nilsen, Linda Marie Stakkeland, Erik Henriksen, Øystein Klemetsen :
  Student Barents Rescue. An international student exercise
  2022
 • Aud Solveig Nilsen, Linda Marie Stakkeland :
  International collaboration for meeting the challenges of huge and cascading disasters
  2021 ARKIV
 • Aud Solveig Nilsen :
  How and why develop scenarios for training students to use their knowledge in practice?
  2021 ARKIV
 • Aud Solveig Nilsen :
  Covid-19 utfordringer til bruk i opplæring av krisehåndtering
  22. februar 2021 FULLTEKST
 • Aud Solveig Nilsen, Kristel Bredahl :
  The need for complex and ambiguous scenario exercises for emergency workers
  2020 DATA
 • Aud Solveig Nilsen, André Karlsen :
  Combining risk management and foresight management to forsee challenges in future migration
  2019
 • Aud Solveig Nilsen :
  What are new risks to come?
  2018
 • Mette Leonhardsen, Odd Einar Falnes Olsen, Aud Solveig Nilsen :
  Identifying hazards to include in risk analyses
  2018 ARKIV
 • Aud Solveig Nilsen :
  What challenges can municipalities experience in crisis management?
  2017 ARKIV
 • Aud Solveig Nilsen, Maria Hammer :
  Marine stewardship and complexity – How to enhance a better process of risk governance in the Norwegian area of the Arctic Ocean?
  2016 ARKIV
 • Mette Leonhardsen, Kjell Harald Olsen, Odd Einar Falnes Olsen, Aud Solveig Nilsen :
  RVA-standards managing risk in municipalities, an emperical study
  2016
 • Aud Solveig Nilsen, Mette Leonhardsen :
  Management of risks - a Paradox?
  2016 ARKIV
 • Aud Solveig Nilsen :
  Risk governance - a more procedural view
  2014 ARKIV
 • Aud Solveig Nilsen :
  Risiko og sårbarhetsanalyser, bruk, metode og utvikling - et kritisk blikk
  2013
 • Aud Solveig Nilsen :
  Risikostyring i kommuner?
  2013 ARKIV
 • Aud Solveig Nilsen :
  Dagliglivets risiko
  2009
 • Kristin Laugaland, Aud Solveig Nilsen, Karina Aase :
  Physicians work hours and patient safety in a Norwegian context
  2009
 • Kristin Laugaland, Aud Solveig Nilsen, Karina Aase :
  Legers arbeidstid og pasientsikkerhet Basert på en litteraturgjennomgang og en empirisk undersøkelse
  2009
 • Aud Solveig Nilsen :
  Oil spills in arctic areas and consequenses for local authorities
  2008
 • Aud Solveig Nilsen :
  Legers arbeidstid og pasientsikkerhet
  2008
 • Aud Solveig Nilsen :
  Oljeutslipp - Hva er konsekvensene for kommunene?
  2008
 • Aud Solveig Nilsen :
  Risk tools used in municipal risk mangement
  2007
 • Aud Solveig Nilsen :
  Municipal risk management Implications of the use of different risk tools
  2007
 • Aud Solveig Nilsen :
  Safe Community and empowerment
  2005
 • Aud Solveig Nilsen :
  Active and safe Mini Risk Analysis in kindergartens and schools
  2005
 • Odd Einar Olsen, Aud Solveig Nilsen :
  Different strategies ? equal practice? Safety management in municipalities
  2004

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Kommunal sikkerhet. Framtidsforskning. Forskning om scenario og generelle sikkerhetstema. 

  Undervisning

  SIK 1507 Samfunnssikkerhet og beredskap

  SIK 1505 Naturkatastrofer

  Svf 1205 og svf 2301


  Medlem i forskningsgruppe