Bilde av Berglund, Per-Åge
Bilde av Berglund, Per-Åge
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak per.age.berglund@uit.no +4777644951 Her finner du meg

Per-Åge Berglund


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Jobber som Bestiller for Helsefak som en del av faggruppa Innkjøp og regnskap i Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak.

Arbeidsområder:

 •  Bistå fakultetets enheter, med særlig ansvar for IPS og Fakultetsadm. 
 •  Attestasjon av rekvisisjoner
 •  Produksjon av innkjøpsordrer
 •  Behandling av inngående fakturaer
 •  Internfakturering
 •  Eksternfakturering

 

 


 • Katherine Keogan, Francis Daunt, S Wanless, RA Phillips, Craig A. Walling, Paul Agnew m.fl.:
  Global phenological insensitivity to shifting ocean temperatures among seabirds
  Nature Climate Change 2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →